Letní škola KRITICKÉHO MYŠLENÍ DIALOGU

Ve dnech 25.—26. 8. 2023 proběhl Letní kurz kritického myšlení vedený Vladimírem Fišerou.

Kurz byl určen pro 30 učitelů Královéhradeckého kraje. Setkali se zde učitelé nejen z druhého stupně ZŠ a SŠ, ale zájem projevily i učitelky 1. stupně. Cílem tohoto kurzu bylo zprostředkování a předání zkušeností, znalostí a nápadů z dvouletého projektu Kritického myšlení a dialogu.

Kurz byl koncipován teoreticky i prakticky. V teoretické části byla představena velká škála autorů, kteří se tímto tématem zabývají a z nichž tým projektu Kritického myšlení a dialogu vychází. Za zmínku určitě stojí Julia Galef — The Scout Mindset (Konec sebeklamu), Ken Robinson, Daniel Willingham či Daniel Kahneman.

V praktické části byly představeny metody kritického myšlení. Jednalo se o metody, které rozvíjí koncept PhD – tj. postoj, hodnocení a dialog. Všechny metody byly testovány na dětech 😊 V kurzu proběhlo navíc testování i na učitelích. Mezi zařazenými metodami byly např. Názorová škála, Žebříček preferencí, Frayer model, Reflektivní propustky či Grafické organizéry a další. Učitelé si tak mohli v praxi osahat jejich průběh a sami zhodnotit, zda je využijí i ve svých vyučovacích hodinách.

Atmosféra byla velmi příjemná a přátelská. Na závěr byl prostor pro diskuzi a reflexi celého kurzu. Nutno podotknout, že žádná metoda ani teoretický základ KM nejsou samospásné. V první řadě jde o postoj učitele a zda je ochoten znalosti předávat žákům tak, aby nebyli pouze pasivními příjemci, ale aktivními spolutvůrci vzájemného procesu vzdělávání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *