Dějepisná olympiáda

… se uskuteční na začátku prosince – datum bude upřesněno.
Téma: Rozdělený svět a Československo v něm – 1945–1992
Garant pro 4. A – Marek Bobovský
Garant pro 3. A a další zájemce z nižšího G – PhDr. Macháčková
Garant pro vyšší G – Hana Brožová
Do okresního kola ve 2. polovině ledna postupují 3 nejúspěšnější řešitelé z každé kategorie.

Zájezd do GB

Milí studenti,
počet uchazečů o zájezd do GB – Normanská Anglie dvakrát převyšoval možnosti autobusu. Dali jsme přednost studentům vyšších ročníků, kteří již nebudou mít možnost GB s naší školou navštívit.
Po dohodě s p. ředitelem zorganizujeme v nejbližší době další zájezd, kdy upřednostníme studenty nižšího G od sekundy a studenty 1. B.
Děkujeme za pochopení.
Studenty, kteří jsou již vybráni, upozorňuji, že je třeba přihlásit se do systému CK – pokyny vám byli předány.

Peníze z burzy

… se budou vyplácet od úterý 20.9.2022 – noste si drobné!!!
Nechoďte o velké přestávce, prosím.
Na letošní burze prodali studenti studentům učebnice za 38 960,- Kč a studentů, kteří dali učebnice na burzu, bylo 92. Chválíme bývalé maturanty, kteří letos nezapomněli.
Jedna studentka prodala celkem 18 knih a zároveň obdrží za svoje knihy maximální částku na osobu – 2055,- Kč.

Burza učebnic

… proběhne takto:

7. 9. 2022 1. B a 5. A od 14:00 v učebně č. 21
7. 9. 2022 2. B a 6. A od 14:00 v učebně č. 21
14. 9. 2022 3. B a 7. A od 14:00 v učebně č. 21
14. 9. 2022 4. B a 8. A od 14:00 v učebně č. 22

Chcete-li prodat vlastní učebnice, máte tyto možnosti:
1) nabídnout je za rozumnou cenu nižším ročníkům
2) přinést je do našeho kabinetu (Brožová–Kosáčková) a nabídnout je k prodeji na burze. Knihy musí být označeny vašim jménem, ročníkem a cenou. Jazykové učebnice nesmí být popsány.
Vyhrazujeme si právo popsané učebnice z burzy vyřadit a snížit jejich cenu, pokud neodpovídá kvalitě.
Pro studenty, kteří nakupují knihy mimo burzu dobrá rada: zkontrolujte si, jaké učebnice budete potřebovat a jejich realnou cenu.

Odevzdávání učebnic na nižším G

Milí žáci,
ve čtvrtek 23. 6. 2022 proběhne organizované odevzdávání učebnic patřících škole. Pracovní sešity si necháváte. 3. A si nechává angličtinu.
Veškeré učebnice odevzdáte NEPOPSANÉ a V ODPOVÍDAJÍCÍ MÍŘE OPOTŘEBENÍ. Zvláště upozorňuji na učebnice nové – Dějepis 1 a Chemie 8.
Matematiku a Motivate 1 a 2 odevzdáváte jednotlivým vyučujícím, kteří mi je následně předají.
Prosím všechny třídy, aby se dostavily do učebny číslo 21 dle rozpisu:
2. hodina — 4. A
3. hodina — 3. A
4. hodina — 1. A
5. hodina — 2. A
Žáci, kteří budou v daný den nepřítomni, mohou odevzdat učebnice dříve mně osobně nebo třídnímu učiteli, který mi je předá.
 

GAU Hostinné

Pokud nevíte, co je to GAU v Hostinném, tak vám to určitě prozradí naši primánci. Ve šťastný den 13. 5. (pátek!!!) se vypravili s paní třídní a paní dějepisářkou na exkurzi za poznáním antických soch.

A že jim to šlo, o tom svědčí mravenčí práce a jejich hemžení mezi antickými veledíly, kdy s nadšením a maximálním nasazením vyplňovali pracovní list. Neměli to lehké, protože galerie byla znovu otevřena a některé sochy zmizely a jiné přibyly. Celý příspěvek

Učebnice

Na nižším gymnáziu vyberu učebnice v pátek 24. 6. 2022. Učebnice budou nepopsané a podepsané. Kdo se chystá na dovolenou, učebnice přinese osobně ke mně.
Maturanti mohou své učebnice prodat do nížšího ročníku nebo přinést na burzu, která proběhne v září.
Nebereme: staré zeměpisy, literaturu na 4 roky a staré jazykové učebnice.
 

Peníze z burzy

… jsou připraveny k vyplacení kdykoli v době mé přítomnosti. NE o velké přestávce!!!
Noste si drobné!!!
Prodaly se knihy 122 studentů za 38 038,- (zatím)
Maximální počet prodaných knih – 22/maturantka.
Maximální výdělek – 2260,-/maturantka.
Absolventi G mohou zažádat o odeslání peněz na svůj účet. Nezapomeňte poslat č. účtu. Nebo pošlete kamarády.
Stále je poptávka po Geografii 1,2,3 a většině učebnic do maturitního ročníku.
U mě je k dispozici Geografie 4.
Tento týden očekáváme Odmaturuj z biologie, Odmaturuj ze ZSV, atlasy a geografie, Maturita Solutions Intermediate.

Burza učebnic – ZMĚNA!!!

Burza pro 1B, 5A, 6A a 2B proběhne tak, jak bylo naplánováno – středa od 14.00
Burza pro 7A a 3B se přesunuje také na tuto středu do učebny 22 od 14. 00
Burzovní pátek byl zrušen.
Prosím studenty vyššího G, aby si chodili kupovat LITERATURU 1,2,3 a jazykové učebnice – angličtina, němčina a španělština.
NOSTE DROBNÉ!!!
Čeho máme nedostatek:
Geografie 3, Dějepis 2

Burza učebnic

… proběhne v tomto časovém harmonogramu:

Středa 8.9. 1B/5A od 14.00 v učebně č. 21 a 2B/6A od 14.00 v učebně č. 22

Pátek 10.9. 3B /7A od 14.00 v učebně č. 21

Pátek 17.9. maturitní ročníky od 14.00 v učebně č. 21

Do té doby si můžete učebnice sehnat sami.

Pokud prodáváte učebnice na burze, nezapomeňte je opatřit svým jménem, aktuálním ročníkem vašeho studia a cenou, kterou požadujete.

Pořadatel burzy je oprávněn nevhodné nebo popsané (zejména jazykové) učebnice z burzy vyřadit. U předražených knih si vyhrazujeme právo jejich cenu snížit.

Učebnice pro žáky nižšího G

Učebnice a pracovní sešity budou žákům nižšího G vydány ze skladu učebnic v čtvrtek 2.9. Všichni žáci se v určenou hodinu dostaví do učebny č. 21.
2. vyučovací hodina – 1A
3. vyučovací hodina – 4A
4. vyučovací hodina – 3A
Žákům 2A budou učebnice a PS předány v pondělí 6.9. během 3. hodiny.
Upozorňujeme, že žáci jsou povinni používat na hodinách zeměpisu Školní atlas světa (Kartografie, pokud možno poslední vydání). Škola může zajistit hromadné zakoupení atlasů za cenu kolem 250,-Kč.
Atlasy k výuce dějepisu škola studentům půjčuje na hodině.
Každý žák by měl vlastnit také pravidla českého pravopisu.

Platba za nové pracovní sešity proběhne za spolupráce s třídními učiteli jednotlivých ročníků. Byla bych ráda, aby většina peněz byla vybrána do pátku 3.9.

Žáci, kteří na našem G již studovali, zaplatí za poškozené učebnice z loňského roku.

Burza učebnic

… proběhne tradičně na začátku školního roku. Prosíme studenty, aby začali nosit učebnice již od 25.8. v době od 8.00 do 12.00 do našeho kabinetu. Učebnice musí obsahovat vaše jméno, aktuální ročník a cenu. Maturanti napíší do učebnice místo ročníku M. Jazykové učebnice nesmí být popsány. Takové učebnice ani neprodávejte studentům nižších ročníků. Učitel má právo nařídit její vygumování či zakázat její používání. Co se již neprodává: Maturita Sulutions (červená), Literatura z edice Maturita, staré Odmaturuj ze ZSV a Bi, staré zeměpisy (v současné době se učí podle geografie 1, 2, 3, 4).

Studenti, kteří se nezúčastní cyklistického kurzu, budou pomáhat burzu připravovat.

Procházka městem

Procházíte Vrchlabím a pozorujete, co je kolem vás za stavby, uličky a malebná zákoutí? Nebo jen tak město proběhnete? Určitě stojí za to zvednout hlavu a pozorně se dívat. Studenti dějepisného semináře si dnes prošli město s odborníkem nad odborníky – s panem Mgr. Jiřím Loudou.
Víte, jak vypadalo původní náměstí? Víte, kde se říká „nové město“? Kde stával pivovar? Kdy byl první hotel? Čím byla dnešní Konírna? Čím bývala dnešní Zámecká restaurace? A jak se obyvatelé Vrchlabí „vzbouřili“ proti rekatolizaci? Jak se usedlíkům za Gendorfa nechtělo stavět kamenné domy? A víte, že v centru města byla barvírna, špitál, výrobna ovocných šťáv a ovocných vín? A přímo přes Náměstí Míru vedl náhon k dnes již neexistujícímu mlýnu? Že v centru města byla městská jatka?
Vrchlabí je tajemné a zajímavé, má svoji skrytou historii. Žijeme tu a vy v něm studujete, a přesto toho víme tak málo.
Vřele doporučuji letní placené procházky městem. Pro mnohé je Vrchlabí rodným městem, a my jsme přece patrioti! Vrchlabí není jen hokej a lyžování. I když dějiny obou sportů v tomto městě by jistě stály za nějakou další předášku.

Odevzdání učebnic na nižším G

Žáci nižšího G budou odevzdávat učebnice v těchto dnech:
1.A ve čtvrtek 24.6.2021 4. vyučovací hodinu v učebně č. 21
2.A v pátek 25.6.2021 1. vyučovací hodinu v učebně č. 21
3.A ve středu 23.6.2021 3. vyučovací hodinu v učebně č. 21
4.A ve středu 23.6.2021 6. hodinu v učebně č. 21
Žáci, kteří nebudou přítomni z důvodu dřívějšího ukončení školního roku, mi přinesou učebnice do mého kabinetu. Domluvte se s jednotlivým vyučujícími, zdali máte danou učebnici odevzdávat.
Další nepřítomní (nemoc, nevolnost …) mi přinesou učebnice v den předávání vysvědčení 30.6.2021 do mého kabinetu.
Učebnice musí být v odpovídajícím stavu bez výrazného poškození, PODEPSANÉ!!!, nepolité a nepopsané.
Pracovní sešity si necháváte.

Jak jsme „vařili 19. století“

Jak připravit hodiny zajímavého dějepisu a nezbláznit se z distanční výuky? To je asi otázka, kterou si klade spousta vyučujících v této době. Studenti 7.A a 3.B se pustili do vaření. Podmínkou byl recept z 19. století. Mnozí sáhli k osvědčené Magdaleně Dobromile, jiní vytáhli rodinné kuchařky svých babiček a prababiček, poslední sáhli na jistotu – chleba se pekl vždy, brambory se jedly vždy a česnečka je také stará jako lidstvo samo. Recept, který mě překvapil, byla pizza. Ano, pizza se opravdu jedla i v 19. století.
A co se v rodinách vařilo a peklo (někdy s pomocí maminek):
slezské bramborové placky
sejkory
bramborové šišky s makem
mrkvovo ovesné sušenky
tyčinky k čaji – 3 studentky
kuřata na turecký způsob
polívka ze zemčat – 6 studentů
staročeský jablečný nákyp
piškotový dort ze 13!!!! vajec
důlkové koláče
skořicové pokroutky
kunětické knedlíčky
piškotový závin
kroupy s fazolemi
borůvkový koláč se strouhaným perníkem
Všechny recepty jsou dostupné u mě, na požádání zašlu.
Chválím krásné dvojice, které si našly čas se sejít a kulinařit spolu:
Naty a Ondra
Kryštof a Vojta (a Lucie)
Anička a Tereza
Sára a Kája
a samozřejmě i Ála a Tobi se svým obřím dortem, kteří navíc pořídili video, stejně jako Jára
Vařili hokejisti a golfisti, krásné dívky i popletové. A všichni si to doufám užili.
Na závěr pár citací:
„… ačkoli jsem byla k mrkvi skeptická, velmi mě to překvapilo“
„… jako kuchaři mi stačí, když si udělám něco malého… do podobných věcí se zatím nebudu pouštět“
„… příště možná zkusím bezlepkovou verzi“
„… myslím, že to není naposledy, co jsme tento recept použili“
„… překvapilo nás, jak je kuře s citronem dobré“
„… pořád je lepší vařit než sedět u počítače“
„… vaření mě moc nebaví, ale včera mi to nevadilo“
„… vaření jsme si užili, i když potom v kuchyni zůstal trochu nepořádek“
„… dalo se to jíst“
„… kvalitně jsem si pošmákl“
„…celá rodina se bude olizovat ještě týden“
A slovo otce na závěr: „Hlavně toho nedělej moc, stejně to nikdo ž…. nebude.“
Slova jiného otce: „Pak to nevylévej, já to dám slepicím.“
A hádanka pro všechny studenty?
Kolik je žejdlík – libra – lot – špetka?

Peníze z burzy

… se budou vyplácet od úterý 22/9 kdykoli kromě velké přestávky. Letos se prodaly knihy od 106 studentů za 32084,- Kč. Nejbohatší student utržil za svoje knihy 1650,- Kč. Pokud ještě máte doma nějaké knihy, přineste. Zájem je o DĚJEPIS 2,3,4 a starou LITERATURU – edice Maturita (používala se na 4 roky) – nově bereme.MATEMATIKY 3. a 4. ročník
Prosím, aby se ozvali i studenti, kteří maturovali až 4 roky zpět. Stále prodáváme některé jejich učebnice. NOSTE I DOMA ZAPOMENUTÉ UČEBNICE. STÁLE JE O NĚ ZÁJEM.

Burza učebnic

… se uskuteční ve středu 9.9.2020
pro třídy 1B a 5A v učebně 21 od 13.15,
pro třídy 2B a 6A v učebně 22 od 14.00,
pro ostatní třídy bude burza v pátek 18.9.2020 od 13.15 v učebnách 21 a 22.
Učebnice na burzu noste kdykoli (NE o velké přestávce) s celým vaším jménem, třídou a cenou.
Noste prosím drobné.