Maturitní otázky z dějepisu – ústní maturita profilová 2023/24


Maturitní témata z dějepisu 2023/2024
Pravěké období v dějinách lidstva
Doba orientálních despocií
Antické Řecko
Antický Řím
Raně středověká Evropa
Duchovní odkaz předků – křesťanství, islám, judaismus, hinduismus, buddhismus
Slované
Doba vrcholného středověku v Evropě
Český stát v období středověku
Český stát v době lucemburské
Český stát v době husitské, doba Jiřího z Poděbrad a Jagellonců
Renesance a humanismus
Doba zámořských objevů
Reformace a protireformace
Nástup Habsburků na český trůn, třicetiletá válka
Významné evropské státy v 17. a na počátku 18. století
18. století – doba osvícenství a doba baroka
Francouzská revoluce, napoleonské války a vídeňský kongres
Habsburská monarchie v 19. století
Evropa a USA ve druhé polovině 19. století
Průmyslová revoluce, doba imperiální a kolonialismus
Věda, kultura a umění 19. a první poloviny 20. století
První světová válka
Vznik Československa a období první republiky
Svět po první světové válce
Pravicový a levicový extremismus
Druhá světová válka
Československo v letech 1939 – 1948
Československo po roce 1948
Svět po druhé světové válce

PENÍZE Z BURZY

Peníze z burzy jsou připraveny k výplacení.
Na letošní burze prodalo své učebnice 105 studentů za 33500,-
Učebnice můžete stále nosit, je po nich poptávka.

Nejbohatší student si odnese 2320,-

Nejvyšší počet prodaných knih na osobu: 19 učebnic

Studenti-maturanti mohou poslat č. svého účtu mně a peníze jim budou zaslány.
Důležité upozornění: od 24.9. do 30.9. nebudu přítomna. Učebnice se nebudou vydávat.

Burza a učebnice

Milí žáci.
Blíží se začátek školního roku a tudíž i nutnost opatřit si učebnice a pracovní sešity.
Žáci nižšího G dostanou učebnice od školy. PS si kupují. Učebnice i PS jim budou rozdány v úterý 5. 9. Každá třída se dostaví do učebny č. 21 již během přestávky a přinese si velký batoh :), psací potřeby a obaly.
1. hodina – 2. A
2. hodina – 3. A
3. hodina – 4. A
1. A – pátek 2. hodina
S žáky nižšího G se dostaví i vyučující dané hodiny a po rozdání učebnic a PS si třídu odvedou k další výuce.

Žáci vyššího G si prohlédnou nástěnku u vchodu v přízemí, kde je přehled jednotlivých učebnic pro jednotlivé ročníky. Následně mají několik možností:
– učebnici/PS si opatří od žáků vyšších ročníků
– učebnici/PS si koupí na internetu
– učebnici/PS získají na burze školy
– učebnici/PS si opatří prostřednictvím školy – hromadná objednávka – množstevní slevy – žáci většinou neplatí poštovné

Burza školy:
Pro 1. B, 2. B, 5. A a 6. A – středa od 14.00 v učebnách 21 (první ročníky) a 22 (druhé ročníhy)
Pro 3. B, 7. A a maturanti – čtvrtek od 14.00 – učebna č. 21(třetí ročníky) a 22 (maturanti)

Prosíme, abyste nosili učebnice které chcete prodat přes burzu kdykoli do našeho kabinetu – učebnice opatřete jménem, aktuálním ročníkem a cenou.
JAZKOVÉ KNIHY NESMÍ BÝT POPSÁNY.
Organizátoři burzy si vyhrazují právo nevhodné knihy vyřadit a u předražených knih cenu snížit.

St. Marienthal

Milí studenti a studentky.
Z krásného klášterního komplexu St. Marienthal přišla dobrá zpráva. Získali jsme finanční prostředky na další setkání studentů vybraných evropských škol a můžeme tedy vyjet a užít si týden zajímavých workshopů.
První workshop se koná hned v září 17. – 24.9. a je třeba se rozhodnout poměrně rychle. Jedná se spíše o umělečtejší setkání – mladí fotografové, novináři, filmaři, umělci … Přednost mají studenti vyššího G s dobrými jazykovými znalostmi. Hlavním jazykem je angličtina, němčina je určitě výhodou. Popovídají si i španělštináři – jedním z účastníků je Španělsko.
Potenciální zájemnci posílají žádost na moji školní adresu s krátkým komentářem“Proč se chci účastnit.“
Druhý workshop se koná až v listopadu 5. – 12.11. 2023
Tento workshop je spíše umělecko – vzdělávací. Je hodně o toleranci a porozumění. Součástí jsou přednášky na dané téma – každý rok je jiné. Následuje část tvořivá – divadlo, foto, film, hudba, vaření – cokoli, co si účastníci sami zvolí.
Studenti na tento workshop se mohou hlásit nyní nebo až od září.
Účastnický poplatek je 90 euro/pobyt. Doprava se hradí z fondu.
Pro dobré fungování a následnou návaznost se berou studenti, kteří již v Marienthalu byli + nováčci.
Součástí pobytuje je národní večer, kdy každá ze zůčastněných zemí prezentuje svoji školu a zemi.
Obě skupiny pojedou předpřipraveny. To slibuji.

https://www.hradek.eu/page3.aspx?zaz=2289-3354

Paměť národa – Třetí odboj na Trutnovsku

Naší škole se dostalo pocty ze strany Paměti národy uspořádat premiéru filmového dokumentu o protikomunistickém odboji v našem regionu od roku 1948 až po Sametovou revoluci. Dokument byl provázen komentářem slečny Karolíny Velsové, která skvěle dokázala nastínit dobovou atmosféru 50. let, 60. let a okupace, normalizace v 70. a 80. letech.
Čím si byly příběhy podobné? Lidský život nic neznamenal, byli jste pouze číslem a režim si s vámi mohl dělat co chtěl.
Vrátili jste se bez zubů? Měli jste silnou podváhu? Měli jste zmrzačené údy? Zastřelili vás? Mučili vás? Utýrali vás k smrti? Deptali vás psychicky i fyzicky?
Vše bylo povoleno v rámci komunistické propagandy a touhy po moci, ve jménu zrůdných ideálů komunistické strany a ze strachu z možného nesouhlasu.
Lidé, kteří řekli NE tomuto režimu, si zaslouží naši úctu a památku.
Proto je tu Paměť národa, která všemožným způsobem dokumentuje tyto nepravosti páchané na lidech, kteří chtěli svobodu a ne „žalář“, pravdu a spravedlnost.

Odevzdávání učebnic v pondělí 26.6.

Upozorňuji studenty nižšího gymnázia, že v pondělí 26.6. si vyberu učebnice, které patří škole. Učebnice nesmí být popsané a musí být v odpovídajícím stavu.
Matematiky odevzdáváte matematikům, Motivate 1 a 2 odevzdáváte jednotlivým vyučujícím angličtiny po dohodě s nimi.
Celé třídy se dostaví během přestávky do učebny č. 21.
1. A – 5. hodina
2. A – 2. hodina
3. A – 3. hodina
4. A – 1. hodina
Pracovní sešity nenoste.
Učebnice musí být podepsané a bez obalů.

Učebnice

Učebnice na nižším gymnázium se budou vybírat hromadně 26.-27.6.2023. Přesný rozpis hodin jednotlivých tříd bude ještě upřesněn.
Učebnice matematiky vyberou vyučující matematiky.
Učebnice AJ vyberou vyučující v jednotlivých skupinách. 3.A si učebnice AJ nechává do 4. ročníku.
Všechny ostatní učebnice musí být v odpovídajícím stavu jejich stáří, nepopsané, nepolité a nerozlepené.
Je vaší povinností učebnice zalepit a vygumovat.
Studenti, kteří odjíždějí např. na dovolenou a nebudou již ve škole, přinesou učebnice do mého kabinetu.
Pracovní sešity si necháváte.
Děkuji všem studentům za pochopení a spolupráci.

Putování po stopách Elišky Rejčky

.. je název česko-polského projektu V4, se kterým jsme jako jediní v České republice uspěli. Naši studenti se tak mohli vydat na putování po Hradci Králové a Praze.

                                              www.visegradfund.org

                                           

Kdo tedy byla Eliška Rejčka?

Z dnešního pohledu velmi ambiciózní žena, která se provdala za českého krále Václava II. a tím mu zajistila nárok na polskou korunu po vymření Piastovců v roce 1300. V době bojů o český trůn se provdala za Rudolfa Habsburského – českého krále v letech 1306-1307. Avšak v roce 1307 se stala dvojnásobnou mladou vdovou. Bez prostředků však nezůstala. Jako královna získala do držení pět královských měst věnných. V letech 1308-1316 žila v Hradci Králové a o toto věnné město se s péčí starala. Dožila a zemřela v Brně, kde pobývala s velice vlivným českým šlechticem Jindřichem z Lipé.

 A jaké bylo naše putování o téměř 800 let později?

Celý příspěvek

Okresní kolo dějepisné olympiády – leden 2023

Tito studenti budou reprezentovat Krkonošské gymnázium v okresním kole:

kategorie I – Černý, Kaplanová, Hůlková

kategorie II – Macháček, Buďárek, Mečíř D.

Pokud někdo z vážných důvodů nemůže, včas mi to oznámíte – nejpozději do konce tohoto týdne.

Sežeňte si potřebnou literaturu, přijďte si cokoli půjčit.

Dějepisná olympiáda – kategorie II – vyšší G (Vrchlabí)

Děkuji studentům vyššího G za opravdu hojnou účast na dějepisné olympiádě. Výsledky byly moc dobré, můžete se přijít podívat.
Avšak vyhrát mohou jen tři:
Kryštof Macháček – 1. místo
Daniel Mečíř – 2. místo
Šimon Buďárek – 3. místo
Gratulujeme!
Po porovnání výsledků s Hostinným vyšleme 3 nejlepší studenty do okresního kola – již v lednu.

Výsledky školního kola dějepisné olympiády — pracoviště Vrchlabí

Děkujeme za účast studentům 3. A a 4. A
Gratulujeme:
Václavu Černému – 1. místo
Emilce Kaplanové – 2. místo
Kamile Hůlkové a Elišce Záveské – 3. místo
Postupující do okresního kola budou včas informováni.
Okresní kolo se bude konat v rozmezí 16.–20. ledna 2023
Prostudujte si požadovanou literaturu do okresního kola.

Dějepisná olympiáda

… se uskuteční na začátku prosince – datum bude upřesněno.
Téma: Rozdělený svět a Československo v něm – 1945–1992
Garant pro 4. A – Marek Bobovský
Garant pro 3. A a další zájemce z nižšího G – PhDr. Macháčková
Garant pro vyšší G – Hana Brožová
Do okresního kola ve 2. polovině ledna postupují 3 nejúspěšnější řešitelé z každé kategorie.

Zájezd do GB

Milí studenti,
počet uchazečů o zájezd do GB – Normanská Anglie dvakrát převyšoval možnosti autobusu. Dali jsme přednost studentům vyšších ročníků, kteří již nebudou mít možnost GB s naší školou navštívit.
Po dohodě s p. ředitelem zorganizujeme v nejbližší době další zájezd, kdy upřednostníme studenty nižšího G od sekundy a studenty 1. B.
Děkujeme za pochopení.
Studenty, kteří jsou již vybráni, upozorňuji, že je třeba přihlásit se do systému CK – pokyny vám byli předány.

Peníze z burzy

… se budou vyplácet od úterý 20.9.2022 – noste si drobné!!!
Nechoďte o velké přestávce, prosím.
Na letošní burze prodali studenti studentům učebnice za 38 960,- Kč a studentů, kteří dali učebnice na burzu, bylo 92. Chválíme bývalé maturanty, kteří letos nezapomněli.
Jedna studentka prodala celkem 18 knih a zároveň obdrží za svoje knihy maximální částku na osobu – 2055,- Kč.

Burza učebnic

… proběhne takto:

7. 9. 2022 1. B a 5. A od 14:00 v učebně č. 21
7. 9. 2022 2. B a 6. A od 14:00 v učebně č. 21
14. 9. 2022 3. B a 7. A od 14:00 v učebně č. 21
14. 9. 2022 4. B a 8. A od 14:00 v učebně č. 22

Chcete-li prodat vlastní učebnice, máte tyto možnosti:
1) nabídnout je za rozumnou cenu nižším ročníkům
2) přinést je do našeho kabinetu (Brožová–Kosáčková) a nabídnout je k prodeji na burze. Knihy musí být označeny vašim jménem, ročníkem a cenou. Jazykové učebnice nesmí být popsány.
Vyhrazujeme si právo popsané učebnice z burzy vyřadit a snížit jejich cenu, pokud neodpovídá kvalitě.
Pro studenty, kteří nakupují knihy mimo burzu dobrá rada: zkontrolujte si, jaké učebnice budete potřebovat a jejich realnou cenu.