Logická olympiáda – kategorie B a C

Ve dnech 8.–14. 10. se konalo základní kolo Logické olympiády pro žáky tříd prima až kvarta. Úspěšným řešitelem této kategorie B je Jakub Mařas 3.A. Studenti středních škol absolvovali školní kolo Logické olympiády v týdnu 15. – 21. října. V této kategorii C se do krajského semifinále probojoval Josef Šedivý 1.B. V pátek 3. 11. se konalo krajské kolo na Fakultě informatiky a managementu v Hradci Králové. Jakub Mařas zvítězil a postupuje do celostátního kola, které se bude konat v Poslanecké sněmovně. Všem žákům, kteří se do této soutěže zapojili, děkujeme a blahopřejeme Kubovi a Pepovi k postupu do krajského kola. Kubovi přejeme hodně štěstí v celostátním kole.

Okresní kolo anglické olympiády

Letošní ročník této soutěže se konal 17. 3. v Trutnově. VOŠ zdravotnická, SOŠ a OA Trutnov uspořádala okresní kolo kategorií I.B a II.B. Naši studenti předvedli výborné výkony a v kategorii I.B se na druhém místě umístil Jakub Mařas, 2.A a v kategorii II.B zvítězila Sára Šimůnková, 4.A. Kategorie I.B není postupová. Kategorie II.B má ještě krajské kolo, do kterého Sára postupuje z nejvyššího místa. Kubovi a Sáře blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy.

Novobydžovská klávesnice

Gymnázium, SOŠ a Vyšší odborná škola Nový Bydžov uspořádala 30. listopadu 12. ročník talentové soutěže v psaní na klávesnici Novobydžovská klávesnice. Celkem v kategorii soutěžilo 25 žáků. Naši školu reprezentovali Lucie Šimková 1. místo, Pavla Kutlvašrová 2. místo, Markéta Hanušová 6. místo a Matyáš Kettner 11. místo. Hlavní soutěžní disciplínou je propsat se co nejdále v programu ZAV. Soutěžící opisují jednotlivé lekce během 30 minut. Žákům 3.A moc děkujeme za vynikající přístup k přípravě na tuto soutěž a za výbornou reprezentaci školy.     

Logická olympiáda – kategorie C

Studenti středních škol absolvovali školní kolo Logické olympiády v týdnu 15. – 21. října. V této kategorii se do krajského semifinále probojovali Anna Jindrová 5.A a Daniel Mečíř 3.B. V pátek 4. 11. se koná krajské kolo na Fakultě informatiky a managementu v Hradci Králové. Všem studentům přejeme další úspěchy a děkujeme za reprezentaci školy.

Logická olympiáda – kategorie B

Ve dnech 8.–14. 10. se konalo základní kolo Logické olympiády pro žáky tříd prima až kvarta. Úspěšnými řešiteli jsou Jakub Mařas 1.A, Antonín Vaňouček 4.A, Adam Jindra 3.A, Tereza Vrbatová 3.A a Eliška Záveská 3.A . Krajské kolo proběhne 4. 11. Krajští semifinalisté musí na www stránkách Logické olympiády potvrdit účast v krajském kole. Bez tohoto potvrzení se nemohou krajského kola účastnit. Všem žákům, kteří se do této soutěže zapojili, děkujeme a blahopřejeme postupujícím.

Zasloužené prázdniny

Za tým pedagogů Mgr. Jaroslava Nývltová

Po dvou covidových, na akce chudých letech jsme letošní rok využili na maximum. Zatímco na podzim jsme se pomalu vraceli ke starým dobrým pracovním návykům, po Novém roce jsme nastoupili do pomyslného akčního rychlíku a zastavili se až 27. června sportovním dnem.

V lednu až březnu absolvovalo pět tříd lyžařský výcvik. Krakonoš všem přál výborné sněhové podmínky a slušné počasí.

V dubnu pak začal skutečný fičák. Čtyři dny přijímacích zkoušek, maturitní písemné práce a didaktické testy, okresní a krajská kola předmětových soutěží a olympiád. Zapojili jsme se do TýDne bez odpadů, několik družstev připravilo projekty na Den Země na Střelnici. Vybraní studenti a třídy se zúčastnili Fokusu Václava Moravce, další se v rámci česko-polského projektu „Studenti rozvíjí potenciál Krkonoš“ zúčastnili dvoudenního setkání mladých fotografů na Rýchorách. Celý příspěvek

Erasmus

Erasmus+ – letos už podruhé

Ve dnech 14. – 18. 6. 2022 proběhla u nás ve Vrchlabí poslední, zato však dvojitá mobilita v rámci projektu Erasmus+. Navštívilo nás 34 studentů gymnázia v saském Brand – Erbisdorfu. Společně strávené dny byly naplněny rozličnými aktivitami. Testovali jsme naučnou stezku Patero zastavení s Marií Kubátovou, která je jedním z produktů celého projektu a bude časem zpřístupněna i veřejnosti, vyrazili na drsný horský trek z Černé hory do Vrchlabí, vyzvali naše přátele na beachvolejbalový zápas. Výčet našich aktivit by byl mnohem delší. Podstatnější jsou ovšem zážitky, které nám nikdo nevezme, a nová přátelství, jež pomáhají stírat hranice v rámci Evropy.

Radka Trejbalová
Fotografie 15. 6.
Fotografie 16. a 17. 6.

Celostátní finále Logické olympiády

V pondělí 25. 4. proběhlo celostátní finále Logické olympiády na Novotného lávce v Praze. Do tohoto závěrečného kola soutěže se v kategorii B probojovalo celkem 64 studentů z celé ČR. V kategorii B (žáci druhého stupně základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) získal Antonín Vaňouček, 3. A, 32. místo a 58. místo obsadil Jakub Mařas, 1. A. Studentům děkujeme za reprezentaci školy v tak náročné soutěži.

Video:
V Praze proběhlo finále logické olympiády. Jde o největší akci pro nadané děti | TN.cz (nova.cz)

Anglická olympiáda nižšího gymnázia – kategorie I.B

Školní kolo anglické olympiády (kategorie I.B – sekunda) se uskutečnilo 9. 2. 2022. Tohoto kola se účastnilo 7 studentů (Vrchlabí, Hostinné). Tito studenti byli vybráni na základě výsledků písemné části. Soutěž se skládala z několika aktivit, které prověřily komunikativní dovednosti soutěžících. Všichni zúčastnění zvládli tuto soutěž velmi dobře. Nejlepšími a postupujícími do okresního kola jsou Martina Urbanová a Marek Sacher.

Logická olympiáda – krajské kolo

Krajské kolo Logické olympiády proběhlo 5. 11. Účastnilo se 51 soutěžích. Do finále, které proběhne v pondělí 29. 11. 2021 v Míčovně Pražského hradu, postupují první čtyři studenti. Jakub Mařas (1. A) obsadil 2. místo a Antonín Vaňouček (3. A) 4. místo. Všichni studenti prokázali dobré znalosti a patří jim dík za reprezentaci školy. Kubovi a Tondovi moc gratulujeme a přejeme hodně úspěchu v celostátním kole. Soutěž je podporována Mensou ČR.
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/221411010101105/video/873626

Logická olympiáda – kategorie B

Ve dnech 8.–14. 10. se konalo základní kolo Logické olympiády pro žáky tříd prima až kvarta. Na snímku níže najdete úspěšné řešitele a jejich výsledky. Krajské kolo proběhne 5. 11. 2021. Krajští semifinalisté musí ve svém účtu na www stránkách Logické olympiády potvrdit účast v krajském kole. Bez tohoto potvrzení se nemohou krajského kola účastnit. Všem žákům, kteří se do této těžké soutěže zapojili, děkujeme a blahopřejeme postupujícím.

Adaptační kurz 1. A

V polovině září se konal adaptační kurz prvního ročníku osmiletého gymnázia. Cesta na horskou chatu Hanapetr byla poměrně dlouhá a strmá, žáci překonali sami sebe a necelých 10 km zvládli skvěle. Na programu byly seznamovací a teambuildingové hry, kvíz o gymnáziu a sportovní aktivity. Někteří s chutí vyrazili na cestu ke škole opět pěšky. Děkujeme za pohodovou atmosféru.

Petra Šedivá a Radka Trejbalová

Logická olympiáda

Studenti Krkonošského gymnázia si velice dobře vedli v Logické olympiádě. V kategorii B (prima – kvarta), která se uskutečnila od 8. do 14. 10., se účastnilo 53 žáků z naší školy a celkem se do soutěže zapojilo 16 876 řešitelů. Nejlepší řešitelé jsou:
1. Jindra Adam 1. A
2. Algerová Sylvie 3. A
3. Rousová Kateřina 4. A
4. Čížek Ondřej 4. A
5. Vlasáková Lucie 3. A
Tito jmenovaní jsou krajskými semifinalisty. 6. 11. je čeká další online test. Přejeme úspěšné řešení.
Všem studentům, kteří se zapojili do této těžké soutěže, děkuji za vynikající reprezentaci školy.

Best In English

Dne 29. 11. proběhl 9. ročník mezinárodní soutěže Best In English. Této online jazykové soutěže se mohou účastnit studenti středních škol.
Naše gymnázium reprezentovalo 25 studentů, kteří během 60 minut museli vyplnit test na úrovni B2/C1. Nejlépe si vedl Jonáš Erlebach, získal 104 bodů z možných 117. Test je složen z těchto dovedností – porozumění čtenému textu, poslechu a gramatiky. Všem, kteří se účastnili soutěže, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a na ty, co nemohli vypracovat test z kapacitních důvodů, se těšíme příští rok.

 

Novobydžovská klávesnice

Dne 20. 11. Gymnázium, SOŠ a Vyšší odborná škola Nový Bydžov uspořádala 10. ročník talentové soutěže v psaní na klávesnici Novobydžovská klávesnice. Naši školu reprezentoval Josef Ngyuen z 3. A. Jednou soutěžní disciplínou je propsat se co nejdále v programu ZAV. Soutěžící opisují jednotlivé lekce během 30 minut. Pepa se umístil na 2. místě se 74 lekcemi, soutěžící na prvním místě opsal 75 lekcí a třetí soutěžící 48. Pepovi moc děkujeme za vynikající přístup k přípravě na tuto soutěž a za výbornou reprezentaci naší školy.