Na Erasmu v Sasku

Ve dnech 2. až 6. května 2022 si skupina 33 studentů vrchlabského gymnázia (třída 4. A a vybraní studenti 6. A a 7. A) vyzkoušela, jaké je to na Erasmu. V rámci německo-českého projektu s názvem Krušnohorské a krkonošské pohádky a pověsti vyjeli na pětidenní výměnný pobyt do saského Brand-Erbisdorfu. Zde sídlí partnerské gymnázium, se kterým naše škola spolupracuje už od roku 2016.

Během pobytu jsme se v národnostně smíšených týmech věnovali regionálním pověstem, památkám města Freiberg nebo saskému Robinu Hoodovi – Karlu Stülpnerovi. Nezanedbávali jsme ani své tělesné schránky. Ještě na českém území jsme prozkoumali Tiské stěny, v Německu pak v rámci programu zavítali do aquaparku v Marienbergu, sehráli přátelské fotbalové utkání, zatančili si skupinovou choreografii či vyzkoušeli místní kuželnu. Na závěr jsme na sebe nechali dýchnout historii i současnost Drážďan a dopřáli si nevšední gastronomický zážitek v restauraci Bez tíže.

Erasmus můžeme jenom doporučit. Ověřili jsme své znalosti cizích jazyků v praxi, poznali nové přátele a zjistili, že máme společného více, než jsme si mysleli. V polovině června přivítáme zase my naše německé protějšky, kterým se budeme snažit přiblížit Krkonoše, více pak Marii Kubátovou, její život a tvorbu.

Děkuji svým kolegyním, Zuzaně Deváté a Janě Kosáčkové, za příjemnou atmosféru a bezproblémovou spolupráci, a studentům za příkladnou reprezentaci Krkonošského gymnázia i města Vrchlabí.

 

Poznej šestistopý jamb (odborník v hodinách literatury)

V rámci tří pátých pátečních hodin literatury poctil 7. A svou virtuální návštěvou PhDr. Robert Kolár, Ph.D. z Ústavu pro českou literaturu AV ČR, a tak si mohli studenti zkusmo zažít atosféru vysokoškolské posluchárny. V první společné hodině pohovořil velice fundovaně a zároveň srozumitelně o vývojových trendech v české poezii 19. století a následně vyhradil prostor pro všetečné dotazy studentů, které se netýkaly pouze odborných témat, ale i praktických aspektů jeho práce v akademii věd. Během následujících dvou hodin již došlo na nácvik praktických dovedností. „Našemu“ odborníkovi a své spolupráci a pozornosti vděčíme za to, že už umíme určit počet stop ve verši, jeho metrum a rozlišit mužský a ženský verš. Děkujeme a doporučujeme i ostatním třídám.

R. Trejbalová a 7. A

 

Projekt „Vnoučata Krakonoše a Karla Stülpnera pátrají po jejich stopách ve světě pohádek, pověstí a tradic v německo-českém pohraničí“ odstartoval

Ve dnech 27. 11. – 5. 12. 2019 mělo 12 studentek a studentů našeho gymnázia (tzv. master team) možnost otestovat nejen své znalosti cizích jazyků, ale i mnohé další sociální kompetence v rámci první mobility projektu Erasmus+, kterého je naše škola součástí.

Během více než týdne v Sasku se účastnili výuky na gymnáziu Bernharda Cotty, předčítali Krkonošské pohádky na Večeru talentů, vařili tamním studentům kyselo, stavěli mosty, vlastnoručně vyráběli čokoládové pralinky, bruslili, hráli kuželky, lezli na stěně, koupali se a poznávali Drážďany a německou stranu Krušných hor. To vše společně se svými německými vrstevníky.

Toto první setkání mělo posloužit především jako příprava pro červnovou mobilitu u nás ve Vrchlabí, které se zúčastní třída 5. A a jejich o rok mladší přátelé z Brand-Erbisdorfu a okolí.

Do projektu se během následujících dvou let zapojí přibližně 40 vrchlabských studentů, jejichž veškeré náklady pokryje grant v rámci programu Erasmus+ Klíčová akce 2: Partnerství škol. Mohou se tak těšit na kreativní týmovou práci a mnoho nových výzev!

Výměnný projekt do Saska (Tandem)

Milé studentky a milí studenti ve věku 15-17 let. Máme volná dvě místa do mezinárodního projektu s gymnáziem v Brand-Erbisdorfu. V termínu 17. – 30. 6. se koná projekt, jehož první týden se uskuteční v Sasku a druhý týden v Čechách (Praha, Vrchlabí, Krkonoše). V Německu budeme mít zajímavý program cílený právě na tuto věkovou skupinu, mj. pojedeme do Drážďan, a budeme ubytováni v rodinách. Podmínkou účasti je zaplacení symbolické částky 35 euro na osobu a možnost ubytovat na 4 noci svého německého kamaráda u sebe doma (nejlépe). Převážná část celého projektu je hrazena z dotací na mezinárodní spolupráci mládeže.

V loňském roce jsme tento projekt již absolvovali s nadmíru pozitivními odezvami ze strany našich i německých studentů.

Sbírat zkušenosti s kontaktem s lidmi z jiné země za hubičku, to je nabídka, která se neodmítá! Znalost německého jazyka není podmínkou.

Prosím zájemce, aby neváhali a přišli se přihlásit do kabinetu NJ (v přízemí).