Na Erasmu v Sasku

Ve dnech 2. až 6. května 2022 si skupina 33 studentů vrchlabského gymnázia (třída 4. A a vybraní studenti 6. A a 7. A) vyzkoušela, jaké je to na Erasmu. V rámci německo-českého projektu s názvem Krušnohorské a krkonošské pohádky a pověsti vyjeli na pětidenní výměnný pobyt do saského Brand-Erbisdorfu. Zde sídlí partnerské gymnázium, se kterým naše škola spolupracuje už od roku 2016.

Celý příspěvek

Výměnný projekt do Saska (Tandem)

Milé studentky a milí studenti ve věku 15-17 let. Máme volná dvě místa do mezinárodního projektu s gymnáziem v Brand-Erbisdorfu. V termínu 17. – 30. 6. se koná projekt, jehož první týden se uskuteční v Sasku a druhý týden v Čechách (Praha, Vrchlabí, Krkonoše). V Německu budeme mít zajímavý program cílený právě na tuto věkovou skupinu, mj. pojedeme do Drážďan, a budeme ubytováni v rodinách. Podmínkou účasti je zaplacení symbolické částky 35 euro na osobu a možnost ubytovat na 4 noci svého německého kamaráda u sebe doma (nejlépe). Převážná část celého projektu je hrazena z dotací na mezinárodní spolupráci mládeže.

V loňském roce jsme tento projekt již absolvovali s nadmíru pozitivními odezvami ze strany našich i německých studentů.

Sbírat zkušenosti s kontaktem s lidmi z jiné země za hubičku, to je nabídka, která se neodmítá! Znalost německého jazyka není podmínkou.

Prosím zájemce, aby neváhali a přišli se přihlásit do kabinetu NJ (v přízemí).

Studenti vrchlabského gymnázia v Berlíně 7.-8. 4. 2017

„Jen cestování je život, jako naopak je život cestováním.“ („Nur Reisen ist Leben, wie umgekehrt Leben Reisen ist.“) Jean Paul (1763 – 1825)

Zájezd je šťastně za námi, hodně obrazů a dojmů v nás, Berlín už není cizím pojmem.
Děkuji všem účastníkům a svým kolegyním za výbornou spolupráci a společnou radost z poznávání nového.
Podívejte se na fotky pana Libora Palečka: foto zde

a ještě videjko: https://www.youtube.com/watch?v=o1-jYTlho7o&t=11s

Program zájezdu do Berlína 7.-8.4.2017

 JSOU TŘI VOLNÁ MÍSTA!!!

pátek 7.4.

5.50 – sraz účastníků na parkovišti před Penny (vedle gymnázia), vybírání potvrzení od rodičů, předložení dokladu o pojištění, pasů nebo OP

6.00 – odjezd (trasa Liberec – Zittau – Cottbus – Berlin); v autobuse informace do mikrofonu o tom, co uvidíme (žáci se na tom budou podílet)

12.00 – předpokládaný příjezd do Berlína; rozdělení na 2 skupiny:

Celý příspěvek

Zájezd do Berlína

Gymnázium Vrchlabí pořádá (hlavně pro němčináře) ve dnech 7. – 8. 4. 2017 poznávací zájezd do Berlína. (Program zájezdu bude ještě upřesněn.)

Předběžná cena: 2000,-Kč (autobus, 1 nocleh, 1 snídaně, 1 večeře, 1 lunchpaket, 1 celodenní jízdenka na místní dopravu).

Přihlášky se zálohou 1000,- Kč v pátek, úterý a ve středu od 9.25 v kabinetě němčiny.

Hana Jüptnerová, tel 737 340 939,  hana.juptnerova@centrum.cz

Výměna studentů Baunatal-Vrchlabí

Na začátku června proběhla výměna studentů našeho gymnázia společně se žáky základní školy v Lánově a žáků Theodor Heuss Schule z Baunatalu. Studenti byli ubytováni přímo v rodinách a celý týden se účastnili programu společně se svými německými protějšky. Tak například byli na exkurzi v továrně VW, muzeu bratří Grimmů v Kasselu, hráli kuželky atd. Studenti si procvičili své jazykové dovednosti a navázali mnohá přátelství. Příští rok bude výměna opět pokračovat a němečtí žáci přijedou do Čech.

Zájezd do Vídně

Gymnázium Vrchlabí pořádá pro studenty s výukou německého jazyka zájezd do Vídně

22. 5. – 23. 5. 2016
odjezd: 22. 5. ve 13:30 z parkoviště Pennymarketu vedle gymnázia
příjezd: 23. 5. v pozdních večerních hodinách
cena: 950 Kč (jízdné, nocleh ve školním internátě v Dačicích, průvodce, vstupné na vyhlídkovou věž Donauturm)

program:
22. 5. navečer prohlídka Dačic, chvíle volna
23. 5. Vídeň: Donauturm, Hundertwasserhaus, okružní jízda městem (UNO City), prohlídka centra, podle zájmu návštěva přírodovědného muzea (zdarma) nebo některé obrazárny (zdarma), osobní volno, odjezd kolem 17:00

s sebou:

  • OP nebo pas, doklad o pojištění (zájemci o hromadné pojištění se přihlásí u vyučujících)
  • jídlo a pití
  • kapesné – na občerstvení, toalety, fakultativně na vstup na věž chrámu sv. Štěpána: do 14 let 2 EUR, starší 5,5 EUR
  • mobil

Přihlášky (zároveň s platbou) u vyučujících NJ.

Hana Jüptnerová, tel. 737 340 939, hana.juptnerova@centrum.cz

Nabídka především (ale nejen) pro němčináře mladší 15 let

Plakat_CZ _Gymnazium Vrchlabi (vic Textu)Česko-německý projektový týden společně s německými žáky v Zethau, na německé i české straně Krušných hor (15 míst)
1.–6. června 2016
Cena: 950 Kč (+ jízdné)
Bližší informace a přihlášky: Hana Jüptnerová, 737 340 939, hana.juptnerova@centrum.cz, nebo jiní vyučující NJ


Česko-německý workcamp a seminář pro studenty od 15 let „Spolu v pohybu“ (téma migrace)
společně s 15 mladými dobrovolníky z Německa
1.–9. 7. 2016
Strážné – Hořejší Herlíkovice (Horský domov)
Cena: 500 Kč (ubytování, strava, program)
Bližší informace a přihlášky: www.pratele-herlikovic.evangnet.cz nebo Hana Jüptnerová

Žákovská výměna Praha – Bonn – nabídka pro němčináře

Hledáme 2 NÁHRADNÍKY pro česko-německou výměnu mládeže s Bonnem. Projekt se koná v termínu 3. – 9. října v Praze a je určený mladým lidem ve věku 14 – 18 let. Tématem setkání je volný čas dětí a mládeže v Německu a v ČR. Hlavní částí programu je návštěva středisek DDM hl. m. Prahy a vyzkoušení si vybraných aktivit z naší široké nabídky. Kromě toho nás čekají výlety po Praze, týmové hry a spousta dalšího. Účastnický poplatek 2 800 Kč (ubytování na hotelu, strava, vstupy, jízdenka na MHD, doprovod skupiny). Jazyková úroveň není rozhodující. V říjnu 2016 navštíví účastníci projektu město Bonn v rámci navazující výměny. Projekt je podpořen Česko-německým fondem budoucnosti. Bližší informace a přihlášky na hrivnakova@ddmpraha.cz, 222 333 843 nebo 777 706 527.

Konverzační soutěž v německém jazyce

Dne 5.2.2015 se konala v Trutnově konverzační soutěž v Nj. Naši dva nadaní studenti Zuzana Soukupová ze 6.A a Julian Berg – Kelava z 2.B zde předvedli vynikající jazykové znalosti. Odborná porota se jednoznačně shodla, že nejlepší z nejlepších v našem regionu je Julian. Dne 3.3. 2015 bude naši školu reprezentovat v krajském kole.
Vzkaz pro Juliana : “ Wir werden Dir alle den Daumen halten. Du schaffst das. Viel Erfolg ! „