Na Erasmu v Sasku

Ve dnech 2. až 6. května 2022 si skupina 33 studentů vrchlabského gymnázia (třída 4. A a vybraní studenti 6. A a 7. A) vyzkoušela, jaké je to na Erasmu. V rámci německo-českého projektu s názvem Krušnohorské a krkonošské pohádky a pověsti vyjeli na pětidenní výměnný pobyt do saského Brand-Erbisdorfu. Zde sídlí partnerské gymnázium, se kterým naše škola spolupracuje už od roku 2016.

Během pobytu jsme se v národnostně smíšených týmech věnovali regionálním pověstem, památkám města Freiberg nebo saskému Robinu Hoodovi – Karlu Stülpnerovi. Nezanedbávali jsme ani své tělesné schránky. Ještě na českém území jsme prozkoumali Tiské stěny, v Německu pak v rámci programu zavítali do aquaparku v Marienbergu, sehráli přátelské fotbalové utkání, zatančili si skupinovou choreografii či vyzkoušeli místní kuželnu. Na závěr jsme na sebe nechali dýchnout historii i současnost Drážďan a dopřáli si nevšední gastronomický zážitek v restauraci Bez tíže.

Erasmus můžeme jenom doporučit. Ověřili jsme své znalosti cizích jazyků v praxi, poznali nové přátele a zjistili, že máme společného více, než jsme si mysleli. V polovině června přivítáme zase my naše německé protějšky, kterým se budeme snažit přiblížit Krkonoše, více pak Marii Kubátovou, její život a tvorbu.

Děkuji svým kolegyním, Zuzaně Deváté a Janě Kosáčkové, za příjemnou atmosféru a bezproblémovou spolupráci, a studentům za příkladnou reprezentaci Krkonošského gymnázia i města Vrchlabí.

 

Výměnný projekt do Saska (Tandem)

Milé studentky a milí studenti ve věku 15-17 let. Máme volná dvě místa do mezinárodního projektu s gymnáziem v Brand-Erbisdorfu. V termínu 17. – 30. 6. se koná projekt, jehož první týden se uskuteční v Sasku a druhý týden v Čechách (Praha, Vrchlabí, Krkonoše). V Německu budeme mít zajímavý program cílený právě na tuto věkovou skupinu, mj. pojedeme do Drážďan, a budeme ubytováni v rodinách. Podmínkou účasti je zaplacení symbolické částky 35 euro na osobu a možnost ubytovat na 4 noci svého německého kamaráda u sebe doma (nejlépe). Převážná část celého projektu je hrazena z dotací na mezinárodní spolupráci mládeže.

V loňském roce jsme tento projekt již absolvovali s nadmíru pozitivními odezvami ze strany našich i německých studentů.

Sbírat zkušenosti s kontaktem s lidmi z jiné země za hubičku, to je nabídka, která se neodmítá! Znalost německého jazyka není podmínkou.

Prosím zájemce, aby neváhali a přišli se přihlásit do kabinetu NJ (v přízemí).

Studenti vrchlabského gymnázia v Berlíně 7.-8. 4. 2017

„Jen cestování je život, jako naopak je život cestováním.“ („Nur Reisen ist Leben, wie umgekehrt Leben Reisen ist.“) Jean Paul (1763 – 1825)

Zájezd je šťastně za námi, hodně obrazů a dojmů v nás, Berlín už není cizím pojmem.
Děkuji všem účastníkům a svým kolegyním za výbornou spolupráci a společnou radost z poznávání nového.
Podívejte se na fotky pana Libora Palečka: foto zde

a ještě videjko: https://www.youtube.com/watch?v=o1-jYTlho7o&t=11s

Program zájezdu do Berlína 7.-8.4.2017

 JSOU TŘI VOLNÁ MÍSTA!!!

pátek 7.4.

5.50 – sraz účastníků na parkovišti před Penny (vedle gymnázia), vybírání potvrzení od rodičů, předložení dokladu o pojištění, pasů nebo OP

6.00 – odjezd (trasa Liberec – Zittau – Cottbus – Berlin); v autobuse informace do mikrofonu o tom, co uvidíme (žáci se na tom budou podílet)

12.00 – předpokládaný příjezd do Berlína; rozdělení na 2 skupiny:

Celý příspěvek

Zájezd do Berlína

Gymnázium Vrchlabí pořádá (hlavně pro němčináře) ve dnech 7. – 8. 4. 2017 poznávací zájezd do Berlína. (Program zájezdu bude ještě upřesněn.)

Předběžná cena: 2000,-Kč (autobus, 1 nocleh, 1 snídaně, 1 večeře, 1 lunchpaket, 1 celodenní jízdenka na místní dopravu).

Přihlášky se zálohou 1000,- Kč v pátek, úterý a ve středu od 9.25 v kabinetě němčiny.

Hana Jüptnerová, tel 737 340 939,  hana.juptnerova@centrum.cz

Výměna studentů Baunatal-Vrchlabí

Na začátku června proběhla výměna studentů našeho gymnázia společně se žáky základní školy v Lánově a žáků Theodor Heuss Schule z Baunatalu. Studenti byli ubytováni přímo v rodinách a celý týden se účastnili programu společně se svými německými protějšky. Tak například byli na exkurzi v továrně VW, muzeu bratří Grimmů v Kasselu, hráli kuželky atd. Studenti si procvičili své jazykové dovednosti a navázali mnohá přátelství. Příští rok bude výměna opět pokračovat a němečtí žáci přijedou do Čech.

Zájezd do Vídně

Gymnázium Vrchlabí pořádá pro studenty s výukou německého jazyka zájezd do Vídně

22. 5. – 23. 5. 2016
odjezd: 22. 5. ve 13.30 z parkoviště Pennymarketu vedle gymnázia
příjezd: 23. 5. v pozdních večerních hodinách
cena: 950,- Kč (jízdné, nocleh ve školním internátě v Dačicích, průvodce, vstupné na vyhlídkovou věž Donauturm)

program:
22. 5. navečer prohlídka Dačic, chvíle volna
23. 5. Vídeň: Donauturm, Hundertwasserhaus, okružní jízda městem (UNO City), prohlídka centra, podle zájmu návštěva přírodovědného muzea (zdarma) nebo některé obrazárny (zdarma), osobní volno, odjezd kolem 17.00

s sebou:

  • OP nebo pas, doklad o pojištění (zájemci o hromadné pojištění se přihlásí u vyučujících)
  • jídlo a pití
  • kapesné – na občerstvení, toalety, fakultativně na vstup na věž chrámu sv. Štěpána: do 14 let 2 EUR, starší 5,5 EUR
  • mobil

Přihlášky (zároveň s platbou) u vyučujících NJ.

Hana Jüptnerová, tel. 737 340 939, hana.juptnerova@centrum.cz

Nabídka především (ale nejen) pro němčináře mladší 15 let

Plakat_CZ _Gymnazium Vrchlabi (vic Textu)Česko-německý projektový týden společně s německými žáky v Zethau, na německé i české straně Krušných hor (15 míst)
1.-6. června 2016
Cena: 950,-Kč (+ jízdné)
Bližší informace a přihlášky: Hana Jüptnerová, 737 340 939, hana.juptnerova@centrum.cz, nebo jiní vyučující NJ


Česko-německý workcamp a seminář pro studenty od 15 let „Spolu v pohybu“ (téma migrace)
společně s 15 mladými dobrovolníky z Německa
1. – 9. 7. 2016
Strážné – Hořejší Herlíkovice (Horský domov)
Cena: 500,-Kč (ubytování, strava, program)
Bližší informace a přihlášky: www.pratele-herlikovic.evangnet.cz nebo Hana Jüptnerová