Na Erasmu v Sasku

Ve dnech 2. až 6. května 2022 si skupina 33 studentů vrchlabského gymnázia (třída 4. A a vybraní studenti 6. A a 7. A) vyzkoušela, jaké je to na Erasmu. V rámci německo-českého projektu s názvem Krušnohorské a krkonošské pohádky a pověsti vyjeli na pětidenní výměnný pobyt do saského Brand-Erbisdorfu. Zde sídlí partnerské gymnázium, se kterým naše škola spolupracuje už od roku 2016.

Během pobytu jsme se v národnostně smíšených týmech věnovali regionálním pověstem, památkám města Freiberg nebo saskému Robinu Hoodovi – Karlu Stülpnerovi. Nezanedbávali jsme ani své tělesné schránky. Ještě na českém území jsme prozkoumali Tiské stěny, v Německu pak v rámci programu zavítali do aquaparku v Marienbergu, sehráli přátelské fotbalové utkání, zatančili si skupinovou choreografii či vyzkoušeli místní kuželnu. Na závěr jsme na sebe nechali dýchnout historii i současnost Drážďan a dopřáli si nevšední gastronomický zážitek v restauraci Bez tíže.

Erasmus můžeme jenom doporučit. Ověřili jsme své znalosti cizích jazyků v praxi, poznali nové přátele a zjistili, že máme společného více, než jsme si mysleli. V polovině června přivítáme zase my naše německé protějšky, kterým se budeme snažit přiblížit Krkonoše, více pak Marii Kubátovou, její život a tvorbu.

Děkuji svým kolegyním, Zuzaně Deváté a Janě Kosáčkové, za příjemnou atmosféru a bezproblémovou spolupráci, a studentům za příkladnou reprezentaci Krkonošského gymnázia i města Vrchlabí.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *