Olympiáda NJ

V úterý 14.března se konalo okresní kolo olympiády z německého jazyka. Naši školu v něm reprezentovaly studentky ze 4.A – Anežka Astrová a Kamila Hůlková. Soutěžící museli absolvovat nejprve písemnou část, kde mimo jiné předvedli své znalosti o německy mluvících zemích, a pak na ně čekala ústní část, kde hovořili na vybrané téma a reagovali na otázky od poroty. Anežka s Kamilou sice neobsadily stupně vítězů, ale určitě získaly nové zkušenosti, které budou moci využít při dalších soutěžích. Gratulujeme oběma!

Olympiáda v AJ školní kolo

V pátek 20. ledna se 13 našich studentů zúčastnilo školního kola Olympiády AJ v Hostinném. Všichni z nich se snažili podat nejlepší výkony jak v písemné, tak i v ústní části. Pěti z nich se podařilo umístit mezi trojicí těch nejlepších ve třech různých kategoriích. V nejmladší kategorii se umístil Jakub Mařas na 2. a Adam Vyoral na 3. místě, ve starší kategorii získala 1. místo Sára Šimůnková a ve velké konkurenci těch nejstarších si 2. místo odnesla Petra Alex Pistoriusová a 3. místo Alžběta Mejsnarová. Vítězům gratulujeme a všem ostatním děkujeme za účast.

Americký diplomat při výuce

Dne 8.února měli někteří studenti 6.A a 3.B zpestřenou online hodinu anglického jazyka, při které měli možnost se setkat se zástupcem kulturního atašé americké ambasády, kterým je pan Douglas Morrow. Na začátku hodiny pan Morrow stručně představil, co je náplní práce diplomata. Mile nás překvapil, protože hovořil skoro plynulou češtinou. Následně hovořil už jen anglicky a odpovídal na rozličné dotazy našich studentů. Jeho odpovědi byly většinou podané zajímavou a vtipnou formou a bylo vidět, že ví, o čem mluví. Já osobně to beru jako další kladnou zkušenost, kterou si ráda v budoucnosti se studenty zopakuji.

Soutěž v německém jazyce

V úterý 4.února se dvě naše studentky ze 4.A zúčastnily okresního kola soutěže v německém jazyce v Trutnově a v konkurenci s ostatními gymnázii obstály. Musely se připravit na 13 tematických okruhů i zvládnout poslech a práci s textem v němčině. Viky Havlíčková obsadila krásné třetí místo (s pouhým rozdílem půl bodu za místem druhým) a Anežka Čápová vybojovala šesté místo. Oběma moc gratulujeme.

Baunatal 2018

Minulý týden od 13. do 18.května se 7 našich studentů společně se žáky základní školy v Lánově zúčastnilo výměnného pobytu v Baunatalu. Studenti byli ubytováni v rodinách a na každý den měli připravený bohatý program, např.turnaj v kuželkách, plavání v aquacentru, výlet do Kasselu. Po celý den komunikovali se svými německými protějšky v němčině i angličtině a vyměňovali si své dojmy. Byla navázána nová mezinárodní přátelství a všichni se už těšíme na další výměnu, která proběhne následující rok v únoru.

Výměna studentů Baunatal-Vrchlabí

Na začátku června proběhla výměna studentů našeho gymnázia společně se žáky základní školy v Lánově a žáků Theodor Heuss Schule z Baunatalu. Studenti byli ubytováni přímo v rodinách a celý týden se účastnili programu společně se svými německými protějšky. Tak například byli na exkurzi v továrně VW, muzeu bratří Grimmů v Kasselu, hráli kuželky atd. Studenti si procvičili své jazykové dovednosti a navázali mnohá přátelství. Příští rok bude výměna opět pokračovat a němečtí žáci přijedou do Čech.