Šablony OPJAK Krkonošské gymnázium a SOŠ

Šablony OPJAK Krkonošské gymnázium a SOŠ

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Od 1. 9. 2022 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu „Šablony OPJAK Krkonošské gymnázium a SOŠ“. Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Aktivity realizované na naší škole v rámci tohoto projektu jsou zaměřeny na posílení o speciálního pedagoga, kariérového poradce, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele,  spolupráci s rodiči a vzdělávání pedagogických pracovníků.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0001856

Název operačního programu: Operační program Jan Amos Komenský

Číslo výzvy: 02_22_003

Doba realizace: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2025

Rozpočet projektu celkem: 2.607.814,- Kč

Naše škola se zapojí v rámci projektu do následujících šablon:

1.III/5 Kariérový poradce SŠ
1.III/2 Školní speciální pedagog SŠ
1.III/7 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ
1.III/12 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v SŠ
1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *