Maturitní témata ze ZSV 2021/22

1. Historický vývoj psychologie (vznik psychologie, psychologické směry)
2. Psychologie osobnosti (podmíněnost člověka, struktura osobnosti, aktivační vlastnosti)
3. Základy psychohygieny (poruchy zaměřenosti, duševní poruchy)
4. Psychické procesy (poznávací, paměťové a emocionální procesy)
5. Psychické stavy a socializace
6. Společnost a prostředí (biologické, demografické a geografické faktory), ekologické problémy
7. Kultura (funkce a druhy kultur, masová kultura)
8. Soc. struktura spol. a problematika rovnosti (vrstvy, typy stratifikačních systémů, názory na rovnost)
9. Společenský pokrok a spol. změny, futurologické vize vývoje lidské společnosti
10. Globalistika, globální problémy lidstva
11. Teorie vzniku státu a moci, demokracie (principy, volby, volební systémy, pol. strany)
12. Politické směry a ideologie, teorie ideálního státu (Platón, Machiavelli, Hobbes)
13. Formy státu, formy vlád, učlenění státu
14. Mezinárodní vztahy a politika (systémová rovnováha ve světě, vztahy mezi státy)
15. Pracovní a rodinné právo
16. Trestní právo (přestupky, trestné činy, trestní odpovědnost, trestní řízení druhy trestů
17. Trh a tržní mechanismus, zdroje tržních nedokonalostí
18. Monopol, oligopol, protimonopolní opatření
19. Národohospodářské ukazatele (měření výkonnosti NH, hospodářské cykly, nezaměstnanost, inflace)
20. Finanční trh (peníze, bankovnictví, kapitál, akciová společnost, burzy)
21. Ekonomická spolupráce (stupně integrace, integrační seskupení)
22. Tržní a centrál. plánovaná ekonomika, stínová ekonomika
23. Antická filosofie
24. Středověká filosofie (patristika, scholastika)
25. Novověká filosofie (renesance, baroko, osvícenství)
26. Filosofické směry 1. poloviny 20. století (marxismus, pozitivismus, iracionalismus, voluntarismus)
27. Filosofické směry 2. poloviny 20. století (pragmatismus, existencialismus, novotomismus, postmodernismus)
28. Světová náboženství (judaismus, křesťanství, islám)
29. Východní náboženské systémy (hinduismus, buddhismus, taoismus, konfucianismus)
30. Teorie stvoření a teorie evoluce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *