Maturitní témata ze ZSV 2023/24

1. Historický vývoj psychologie (vznik psychologie, psychologické směry)
2. Psychologie osobnosti (podmíněnost člověka, struktura osobnosti, aktivační vlastnosti)
3. Základy psychohygieny (poruchy zaměřenosti, duševní poruchy)
4. Psychické procesy (poznávací, paměťové a emocionální procesy)
5. Psychické stavy a socializace
6. Společnost a prostředí (biologické, demografické a geografické faktory), ekologická krize
7. Kultura (funkce a druhy kultur, masová kultura)
8. Soc. struktura spol. a problematika rovnosti (vznik sociologie, vrstvy, typy stratifikačních systémů, názory na rovnost)
9. Společenský pokrok a spol. změny, futurologické vize vývoje lidské společnosti
10. Globalistika, globální problémy lidstva
11. Teorie vzniku státu a moci, demokracie (principy, volby, volební systémy, pol. strany)
12. Politické směry a ideologie, teorie ideálního státu (Platón, Machiavelli, Hobbes)
13. Formy státu, formy vlád, učlenění státu
14. Mezinárodní vztahy a politika (systémová rovnováha ve světě, vztahy mezi státy)
15. Pracovní a rodinné právo
16. Trestní právo (přestupky, trestné činy, trestní odpovědnost, trestní řízení, druhy trestů)
17. Trh a tržní mechanismus, zdroje tržních nedokonalostí
18. Monopol, oligopol, protimonopolní opatření, stínová ekonomika
19. Národohospodářské ukazatele (hospodářské cykly, nezaměstnanost, inflace, národohospodářské ukazatele)
20. Finanční trh (peníze, bankovnictví, centrální banka)
21. Ekonomická spolupráce (stupně integrace, integrační seskupení)
22. Antická filosofie 1 (první fil. školy, atomismus, sofistika, Sokratés)
23. Antická filosofie 2 (Platón, Aristoteles, helénistické fil. školy)
24. Středověká filosofie (patristika, scholastika)
25. Novověká filosofie (renesance, baroko, osvícenství)
26. Filosofické směry 1. poloviny 20. století (marxismus, pozitivismus, iracionalismus, voluntarismus)
27. Filosofické směry 2. poloviny 20. století (pragmatismus, existencialismus, novotomismus, postmodernismus)
28. Světová náboženství (judaismus, křesťanství, islám)
29. Východní náboženské systémy (hinduismus, buddhismus, taoismus, konfucianismus)
30. Teorie stvoření a teorie evoluce

1 komentář u „Maturitní témata ze ZSV 2023/24

  1. Pingback: Maturitní témata 2023/24 |  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *