Maturitní témata z fyziky 2022/23

MECHANIKA

1) Kinematika hmotného bodu

2) Dynamika hmotného bodu

3) Rovnoměrný pohyb po kružnici – kinematický a dynamický popis

4) Mechanická práce, energie hmotného bodu a soustavy hmotných bodů

5) Mechanika tuhého tělesa

6) Gravitační a tíhové pole

7) Mechanika tekutin

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA

8) Základní pojmy molekulové fyziky

9) Vnitřní energie, teplo, teplota

10) Struktura a vlastnosti plynů

11) Struktura a vlastnosti pevných látek

12) Struktura a vlastnosti kapalin

13) Změny skupenství látek

MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ

14) Harmonické kmitání

15) Mechanické vlnění a zvuk

ELEKTŘINA A MAGNETISMUS

16) Elektrostatické pole

17) Elektrický proud v kovech

18) Elektrický proud v polovodičích

19) Elektrický proud kapalinách a v plynech

20) Magnetické pole – stacionární

21) Magnetické pole – nestacionární

22) Střídavý proud

23) Elektromagnetické vlnění a kmitání

OPTIKA

24) Základy paprskové optiky a vlnové vlastnosti světla

25) Optické soustavy a jejich zobrazení

26) Elektromagnetické záření a kvantová fyzika

SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY

27) Speciální teorie relativity

ATOMOVÁ A JADERNÁ FYZIKA

28) Atomová fyzika

29) Jaderná fyzika

ASTROFYZIKA

30) Astrofyzika

 

Doporučená literatura:

Učebnice fyziky pro vyšší gymnázium v plném rozsahu (nakl. Prometheus)

Fyzika – Urgošík (souhrn fyziky)

MFChT (nakl. Prometheus)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *