Maturitní témata z matematiky 2022/23

 1. Základní poznatky z matematické logiky a teorie množin.
 2. Elementární teorie čísel. Číselné obory.
 3. Algebraické výrazy.
 4. Lineární rovnice a nerovnice
 5. Kvadratické rovnice a nerovnice.
 6. Soustavy rovnic a nerovnic s více neznámými.
 7. Lineární a kvadratické funkce.
 8. Lineární lomené funkce, mocninné funkce.
 9. Funkce, rovnice a nerovnice s absolutními hodnotami.
 10. Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice.
 11. Goniometrické funkce.
 12. Úpravy goniometrických výrazů, goniometrické rovnice.
 13. Komplexní čísla, řešení rovnic v C.
 14. Posloupnosti a řady reálných čísel.
 15. Geometrická a aritmetická posloupnost
 16. Kombinatorika a pravděpodobnost.
 17. Statistika
 18. Geometrické útvary v rovině.
 19. Konstrukční planimetrické úlohy.
 20. Geometrická zobrazení v rovině.
 21. Trigonometrie.
 22. Tělesa a jejich řezy ve volném rovnoběžném promítání
 23. Polohové a metrické vztahy útvarů v prostoru
 24. Objemy a povrchy těles.
 25. Vektorová algebra.
 26. Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině a v prostoru.
 27. Analytická geometrie kuželoseček.
 28. Matice
 29. Základy diferenciálního počtu.
 30. Základy integrálního počtu.

Doporučená literatura:

Cvičebnice z matematiky – např. Petáková J.
Učebnice matematiky pro vyšší gymnázium nakl. Prometheus
MFCh tabulky pro SŠ (Prometheus)

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *