4.A – Literární exkurze do Muzea bratří Čapků v Malých Svatoňovicích

V úterý 1. listopadu vyrazila vlakem 4.A v doprovodu třídního na exkurzi do Malých Svatoňovic za účelem získání informací a probloubení znalostí o Karlu Čapkovi. V muzeu si studenti vyslechli výklad, prohlédli expozici a vyplnili pracovní listy.
Po návštěvě Muzea bratří Čapků naše kroky vedly k léčebnému prameni na náměstí. Posléze jsme vyrazili na křížovou cestou, na jejímž konci studenti luštili citát napsaný morseovkou. Odjezd vlaku z Malých Svatoňovic se blížil, stihli jsme si tedy zahrát už jen „živé pexeso“, způsobně jsme nastoupili do rychlíku do Trutnova. Ve vlaku obdržel každý ze studentů jednu Čapkovu povídku na přečtení.
Studenti byli úžasní a celou akci hodnotím jako vydařenou.
Lucie Štolfová