Autor: Ladislav Perný

Po dlouholeté praxi v našem Studentského parlamentu jsem se letos dostal na post předsedy. Zároveň působím jakožto tajemník v Krajském parlamentu mládeže Královéhradeckého kraje.

Amorova pošta

plakát Amorova pošta, autor: Sofie Sturmová, 6.A

Jménem Studentského parlamentu Vás srdečně zveme k vyjádření lásky a vděku prostřednictvím Amorovy pošty.
Do poštovní schránky, kterou naleznete v prvním patře naproti kabinetu pana profesora Rychtra a pana profesora Šafránka, vhazujte psaníčka adresovaná jak studentům, tak kantorům. Psaníčka, prosím, čitelně označte jménem a třídou příjemce.

Za výrobu plakátu a krabičky vděčíme Sofče Sturmové, 6.A. Moc děkujeme!

Zápis ze 7. schůze SPKGVR 2023/24

Dne 18. ledna proběhla schůze Studentského parlamentu, kde jsme projednávali například změnu pedagogického dozoru a úpravu stanov.

Náplň schůze:

 • Pobídnutí členů k aktivitě a přítomnosti na schůzích
 • Pobídnutí k práci parlamentu, např. dny se zaměřením (den bez batohu apod.)
 • Podnět: nedostatek odpadkových košů v prostoru šaten
 • Podnět: nefunkční dávkovač mýdla na pánských toaletách u kabinetu biologie

Zápis naleznete na nástěnce SP naproti kabinetu pana zástupce ředitele.

Zápis ze 6. schůze SPKGVR 2023/24

Dne 15. ledna proběhla schůze Studentského parlamentu, kde jsme projednávali například změnu pedagogického dozoru a úpravu stanov.

Náplň schůze:

 • Projednávání úprav stanov
  • Schválení nových stanov
   • Pro: 19
   • Proti: 0
   • Zdrželi se: 0
 • Oznámení o rozhodnutí týkající se studovny
 • Debata o majálesu
 • Informace o plánované rekonstrukci střechy

Zápis naleznete na nástěnce SP naproti kabinetu pana zástupce ředitele.

Zápis ze 4. schůze SPKGVR 2023/24

Dne 2. listopadu proběhla schůze Studentského parlamentu, kde jsme projednávali například změnu pedagogického dozoru a úpravu stanov.

Náplň schůze:

  • Haloweenská akce
   • nebude pořádána
  • Informace z jednání s p. ředitelem
   • Studovna
   • Průměry, Předvídač
  • Utěrky na toaletách
   • Budou pravidelně doplňovány na všech toaletách ve škole

Zápis naleznete na nástěnce SP naproti kabinetu pana zástupce ředitele.

Zápis ze 3. schůze SPKGVR 2023/24

Dne 12. října proběhla schůze Studentského parlamentu, ze které vznikl tento zápis.  

Docházka: místopředseda, 3. A, 4.A, 7. A, 3.B – nepřítomni

Náplň schůze:

  • Haloweenská akce
   • nebude pořádána
  • Informace z jednání s p. ředitelem
   • Studovna
   • Průměry, Předvídač
  • Utěrky na toaletách
   • Budou pravidelně doplňovány na všech toaletách ve škole

Zápis naleznete na nástěnce SP naproti kabinetu pana zástupce ředitele.    

Zápis z 2. schůze SPKGVR 2023/24

Dne 6. října proběhla schůze Studentského parlamentu, ze které vznikl tento zápis.

 

Docházka: 2. A, 8. A – nepřítomni

Náplň schůze:

 • Informace ke studovně
 • Projednávání odebraných funkcí systému Bakaláři
  • Schválení usnesení Studentského parlamentu č. 1 2023/24, kterým se žádá vedení školy o navrácení funkcí systému Bakaláři
   • Pro: 19
   • Proti: 0
   • Zdrželi se: 0
  • Oznámení o přesunu zápisů ze zasedání SP z parlamentního webu
  • Podotknutí o scházejících utěrkách na dívčích toaletách
  • Zmínka o kostýmové akci a její určení k projednání při schůzi 12. 10. 2023

Zápis a usnesení naleznete na nástěnce SP naproti kabinetu pana zástupce ředitele.

 

 

Zápis ze 1. schůze SPKGVR 2023/24

Docházka:

2.A, 3.A, 8.A, pedagogický dozor, delegáti KPMKK – nepřítomni

Náplň schůze:

 • Volba předsedy SP
  • Kandidáti
   • Marek Čejpa, 6.A
    • 7 hlasů
   • Ladislav Perný, 6.A
    • 11 hlasů
  • Předsedou Studentského parlamentu byl pro rok 2023/24 zvolen Ladislav Perný, 6.A.
 • Volba místopředsedy SP
  • Kandidáti:
   • Jakub Vosyka, 2.B
    • 12 hlasů
 • Volba delegátů do Krajského parlamentu mládeže Královéhradeckého kraje, z. s.
  • Jakub Vosyka, 2.B (druhý delegát nebyl zvolen)

Zápis v podobě dokumentu:

Zápis ze 13. schůze SPKGVR 2022/23

Docházka:

4.A, 6.A, 8.A, 2.B, 3.B, 4.B nepřítomni

Náplň schůze:

 • Informace z porady učitelského sboru
  • Připomenutí, že během vyučování se nesmí opouštět budova školy
   • Při prvním přistižení bude uděleno varování, při opakování bude trestáno dle školního řádu
  • Časté pozdní příchody mohou vyústit v trest – pozdní příchod/test/…
   • Nevztahuje se na pozdní příchody způsobené dopravou
 • Utěrky na toaletách
  • Jen, na kterých nejsou funkční vysoušeče
 • Potvrzení zástupu Šimona Michálka Jakubem Vosykou na zasedání Krajského parlamentu mládeže KHK, z. s.
  • Pro: 11
  • Proti: 0
  • Zdrželo se: 0
 • Akce na konci měsíce května typu Majáles
  • Pro: 10
  • Proti: 0
  • Zdrželi se: 1

Zápis v podobě dokumentu:

Školní přespání VG – 30.3.2023

V tomto příspěvku se dozvíte všechny informace spojené s přespáním vyššího gymnázia ve dnech od 30. do 31. března 2023.

Program

od 18-ti hodin se začneme scházet

od 18:30 do 20 hodin budou probíhat zvolené aktivity

ve 20 hodin se sejdete s třídními v kmenových třídách na večeři

po večeři již zůstáváte se svými třídními na Vámi vymyšlenou aktivitu

Volené aktivity

Každý z Vás si v dotazníku níže zvolí Vámi preferovanou aktivitu/y. Celkem se můžete přihlásit až na 3 aktivity, kterých se budete účastnit od 18:30 do 20 hodin. Celkem máte na výběr ze čtyř aktivit a to:

 • Promítání filmu Občanský průkaz
 • Sportovních akcí
 • Předčítání textů
 • Deskové hry

Registrace

Přihlašovat se můžete od dnešních 13 hodin a 30 minut do středy 22. března do 12:00. V případě, že byste chtěli svou registraci zrušit, upravit nebo dodat, tak mne prosím kontaktujte buď osobně ve škole, telefonicky (774 505 108) a nebo přes sociální sítě (Instagram, Facebook, WhatsApp).

Zápis ze 10. mimořándé schůze SPKGVR 2022/23

Docházka:

1.A, 2.A, 2.B, pedagogický dozor: nepřítomni

Náplň schůze:

 • Řešení konkrétních akcí na nadcházející přespání.
  • Promítaným filmem bude – Občanský průkaz
  • Nejspíše bude možný i orientační běh po gymnáziu.
  • Příchod bude od 6 hodin, aktivity budou následně od 18:30-20:00, následovala by společná večeře a poté program v rámci jednotlivých tříd. 

Zápis v podobě dokumentu:

Zápis ze 9. mimořádné schůze SPKGVR 2022/23

Docházka:

1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 2.B, pedagogický dozor: nepřítomni

Náplň schůze:

 • Řešení náplně na akci k přespání ve škole
  • Odhadem bude 6 akcí, kam se budou moct studenti libovolně přidat
  • Předpokládaný čas začátku akce je v 6 hodin, s tím že studenti se budou moci dostavit od 5 hodin.
  • Každá ze zúčastněných tříd si bude večeři zajišťovat sama.
  • Návrh na společný večerní program, př. Hromadná diskotéka.

Zápis v podobě dokumentu:

Zápis z 8. mimořádné schůze SPKGVR 2022/23

Docházka:

3.B nepřítomna

Náplň schůze:

 • Jednalo se o mimořádnou schůzi ohledně organizace a pořádání přespání ve škole.
  • Zatím neoficiálně byl potvrzen dostatečný počet učitelů pro uskutečnění akce
  • Bylo odsouhlaseno datum uskutečnění akce – z čtvrtka 30.03 na pátek 31.03
  • Byl navrhnut předběžný seznam aktivit, které by se mohli během přespání konat např.
   • Promítání filmu
   • Hraní deskovek
   • Volejbal
   • GeoGuessr
   • Diskotéka

Zápis v podobě dokumentu:

Zápis ze 7. schůze SPKGVR 2022/23

Docházka:

1.A nepřítomna
Delegát ČSU nepřítomen

Náplň schůze:

 • Nástěnka
  • Jakým způsobem bude využita
  • Na nástěnce bude vystaven seznam členů
 • Přespání ve škole
  • Po prvotním zjištění zájmu o tuto akci se parlament shodl na její organizaci.
  • Další týden se bude konat mimořádná schůze ohledně pořádání této akce.
 • Amorova pošta
  • Jednomyslné shodnutí pro opakování této akce.

Zápis v podobě dokumentu:

Zápis z 6. schůze SPKGVR 2022/23

Docházka:

3.B nepřítomna

Náplň schůze:

 • Nové fény v bazénu
  • Prozatím nenamontovány
 • Ručníky a utěrky
  • V řešení
 • Studovna
  • Bude brzy otevřena
 • Přespání ve škole
  • Návrh na doprovodný program
  • Zjištění zájmu ve třídách
 • Návrh na uspořádání studentského majálesu
  • Bez větší odezvy
 • Návrh na změnu na zapsaný spolek
  • Úvodní obeznámení
  • Bude řešeno na další schůzi

Zápis v podobě dokumentu:

Společné vánoční koledování

Pondělní velká přestávka byla pro většinu studentů v režii paní profesorky Nývltové, která si pro nás připravila před kabinetem pana prof. Havlíčka koledování s celkovým počtem 16 koled včetně tří zahraničních. Doprovod ke všem koledám zajistili muzikanti a zpěváci z řad studentů včetně paní prof. Nývltové. Celou kapelu si rozebere o kousek níže, tak jako všechny koledy, které dnes dopoledne zazněly.

Nyní již každoroční záležitostí se stalo společné vánoční koledování, které se koná pár dní před vánočními prázdninami. Letos tato akce vyšla právě na dnešek, tedy na pondělí 19.12. Už o druhé hodině jsme mohli zaslechnout tóny hudebních nástrojů, kdy započala zvuková zkouška. O necelých 30 minut později stanulo zhruba 60 studentů ve foajé. Postupně jsme si společně zazpívali tyto koledy seřazené podle jazyka:

 • České
  • Veselé Vánoce
  • Rolničky
  • Veselé vánoční hody
  • Jak jsi krásné neviňátko
  • Štěstí, zdraví, pokoj svatý
  • Já bych rád k Betlému
  • Slyšte, slyšte pastuškové
  • Půjdem spolu
  • Chtíc, aby spal
  • Nesem vám noviny
  • Z Betléma se ozývá
  • Tichá noc
  • Narodil se Kristus Pán
 • Německé
  • Leise rieselt der Schnee
  • O Tannenbaum
 • Francouzské
  • Papa de noël

Po celou dobu nás doprovázela kapela v tomto složení:

 • Mgr. Nývltová Jaroslava – klavír
 • Martin Škrabálek (8.A) – kytara
 • Pavla Barková (2.B) – akordeon
 • Zuzana Šustková (2.B) – flétna
 • Anna Jindrová (5.A) – zpěv
 • Emílie Kaplanová (3.A) – zpěv
 • Tomáš Kyrián (2.A) – zpěv
 • Lucie Šimůnková (2.A) – zpěv
 • Karolína Paulů (1.A) – zpěv

Pro Vás, co jste se nemohli zúčastnit nebo se do těchto chvil chcete ještě vrátit, jsem připravil několik málo fotografií:

Je mi líto, musím Vás odkázat na svůj disk, server nebyl schopen zpracovat kvalitu fotografií. Doufám, že se mi v příštích hodinách, nejhůře dnech, podaří chybu napravit.

Zápis z 5. schůze SPKGVR 2022/23

Docházka:

2.B nepřítomna
Pedagogický dozor nepřítomen

Náplň schůze:

 • Utěrky/ručníky a koše na toaletách
  • Upozornění vedení školy na tento problémy
   • Pro: 19
   • Proti: 0
   • Zdrželi se: 0
 • Informace ze zasedání KPMKK
  • První ustanovující schůze
 • Studentské prezidentské volby
  • Rozdělení práce na prezidentských medailonkách
 • Nabídka besedy se studentskou z profilu „jsemvobraze“
  • v Hostinném
  • Prozatím nemáme žádné bližší informace
 • Přespání ve škole
  • Zástupci vyřídí ve třídách
 • Návrh na uspořádání velikonočních trhů
 • Studovna
  • Opět zrušena, prozatím není náhrada
 • Studentský měsíčník
  • Není zájem o organizaci
  • Předchozí pokusy neúspěšné
 • Bazén
  • Nejspíše na začátku ledna, prozatím má potíže

Zápis v podobě dokumentu:

Zápis ze 4. schůze SPKGVR 2022/23

Docházka:

2.A nepřítomna

Náplň schůze:

 • Kloboukový den – 25.11. kdo chce přijde do školy v klobouku
  • soutěž o nejlepší klobouk
 • Den otevřených dveří
  • Představení parlamentu při DOD v učebně 25
  • 9. 11. od 14:00
  • Ladislav Perný, Vilém Zábranský
 • Zástupci za parlament v kraji
  • Láďa a Šimon se zúčastní schůze 17. 11.
  • po schůzi dají vědět co se dělo
 • Studentské volby
  • přihlášení do 14. 11.
  • Garant – oslovit Zuzanu Devátou a nabídnout pomoc – zaručí Adéla Cermanová
   • Pro: 21
   • Proti: 0
   • Zdrželi se: 0
  • Volební komise
 • ŠKODA stipendium
  • přihlášení do 15. 11.
  • zástupci dají vědět informace třídám
 • Multimediální kroužek
  • každý čtvrtek od 15:30
  • zástupci dají vědět ve třídách

Zápis v podobě dokumentu: