Den otevřených dveří VŠE v Praze

Společný Den otevřených dveří všech fakult VŠE se uskuteční 

v sobotu 24. března od 9 do 14 hodin v Rajské budově VŠE na Žižkově.

Společný Den otevřených dveří je určen vám všem, kteří máte zájem o studium na VŠE, ale i těm, kteří ještě nejsou o svém budoucím oboru rozhodnuti. V rámci jednoho dne máte příležitost se dozvědět informace o všech šesti fakultách VŠE a tím pádem i o více oborech najednou. Můžete tak zároveň porovnat, co studium na jednotlivých fakultách VŠE obnáší, ale třeba objevíte i obor, o kterém jste původně ani neuvažovali.
Program akce naleznete zde: http://pr.vse.cz/dod/program/

Po celý den budou na stáncích a ve vyhrazených učebnách probíhat prezentace jednotlivých fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. Budete si moci popovídat přímo se současnými studenty, a dozvědět se tak vše o studiu od těch nejpovolanějších, na jednotlivých stáncích se seznámíte s vybranými studentskými organizacemi, které na VŠE působí, ale i s pracovišti, které zajišťují profesní poradenství, zahraniční mobilitu studentů nebo třeba sportovní aktivity. V rámci doprovodného programu se můžete zúčastnit exkurze po kampusu školy, vyzkoušet si zkrácenou podobu přijímacích testů nanečisto nebo se třeba zúčastnit soutěže o ceny.

Den otevřených dveří FF UK Praha a přípravný kurz na Francouzskou filologii

Den otevřených dveří Filozofické fakulty UK Praha

Sobota 13. 1.  2018 v hl. budově FF UK, nám. Jana Palacha, Praha 1 a v budově FF UK v Celetné 20

Harmonogram dne na www. ff.cuni.cz

Bezplatný přípravný kurz k bakalářským přijímacím zkouškám na Francouzskou filologii UK Praha

Sobota 3. 2. 2018, 9.30 – 13.30, hl. budova FF UK, nám. Jana Palacha, Praha 1, učebna 116

Registrace na: francouzskafilologie@gmail.com

Přihlášky na umělecké školy a architekturu

Maturanti, blíží se termíny podání přihlášek na umělecké školy a architekturu. Stručný přehled níže, podrobnosti u výchovné poradkyně.

Do 15. 11. 2017 – DAMU – obory činoherní katedry
Do 22. 11. 2017 – FAMU (talentové práce do 1. 12. 2017)
Do 30. 11. 2017 – HAMU, AVU, JAMU, ČVUT – Fakulta architektury, TUL – Fakulta umění a architektury, Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, VUT v Brně – Fakulta architektury (Fakulta výtvarných umění již do 19. 11. 2017), UMPRUM Praha, ZČU v Plzni – Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Do 16. 1. 2018 – UJEP Ústí nad Labem – Fakulta umění a designu
Do 28. 2. 2018 – OU Ostrava – Fakulta umění, SU Opava – Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Do 31. 3. 2018 – MENDELU Brno – Lesnická a dřevařská fakulta, Zahradnická fakulta
Do 9. 4. 2018 – Filmová akademie M. Ondříčka v Písku
Do 11. 5. 2018 – UPA – Fakulta restaurování

Univerzita Pardubice – dny otevřených dveří

Zájemci ostudium na Univerzitě Pardubice, přijďte si vypůjčit informační brožurku do kabinetu výchovné poradkyně.

Dny otevřených dveří:

11.11. 2017 a 31.1.2018 – Dopravní fakulta Jana Pernera
9.12. 2017 a 18.1. 2018 – Fakulta zdravotnických studií
12.1. 2018 – Fakulta restaurování v Litomyšli
17.1. 2018 a 10.2. 2018 – Fakulta ekonomicko-správní
1.2. 2018 – Fakulta elektrotechniky a informatiky
8. a 17.2. 2018 – Fakulta filozofická

Více info na: www.evolupce.cz nebo www.uni-pardubice.cz