Výstava ,, Stop palmovému oleji“

V rámci environmentální výchovy jsme si od koalice proti palmovému oleji, která se věnuje osvětě této problematiky, vypůjčili vzdělávací výstavu, která bude ke zhlédnutí po celý únor v Gymnáziu ve Vrchlabí.
Současná intenzívní produkce palmového oleje nejenže není šetrná k přírodě, ani k lidem, ale navíc není ani dlouhodobě udržitelná. Výstava ukazuje principy řešení této situace. Můžeme začít každý tím, že nebudeme kupovat výrobky obsahující palmový olej. Možná, že když začnete číst etikety na výrobcích, budete překvapeni, kde všude se palmový olej nachází. Výstavu najdete v přízemí v levé části budovy (u biologických učeben).
Tento projekt je podpořen Nadací O2 SmartUp.

Pro zájemce více info na: http://stoppalmovemuoleji.cz/