Přírodovědná exkurze k Pančavskému vodopádu

Dne 16.10.2018 jsme uskutečnili exkurzi k Pančavskému vodopádu. Vyjeli jsme lanovkou na Medvědín, pokračovali přes Šmídovu vyhlídku na Zlaté návrší, přes Pančavský vodopád k Labské boudě a Labským dolem zpět do Špindlerova Mlýna. Zaměřili jsme se zejména na podzimní flóru Krkonoš a geomorfologii Krkonoš s ukázkami kvádrovité odlučnosti žuly. Změřili jsme pH vody v rašeliništi, Pančavě i Labi. Počasí nám přálo 🙂
Do Vrchlabí jsme se vrátili v 16 hodin, doprava byla žákům hrazena z projektu I-KAP.

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I

V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508 realizujeme kroužky pro žáky nižšího i vyššího gymnázia „Bádáme v kroužku Galileo“ a „Poznáváme přírodu“. V sudé čtvrtky máme fyziku (Bádáme v kroužku Galileo) a v liché čtvrtky biologii (Poznáváme přírodu). Kroužky trvají od 14:00 do 16:00.

Obsahová náplň kroužků: výjezdy do přírody, směr vzorků, mikroskopování vzorků, práce s minerály, fyzikální pokusy, měření fyzikálních veličin, tvorba různých modelů např. z kartonu a výjezdy za interaktivními expozicemi.

 

Čtvrteční kroužky pro malé i větší žáky se konají od 14:00

Střídá se technická část (fyzikální pokusy, výroba modelů jako např. mechanická ruka, stavění robotů) s přírodovědnou částí, kde se chodí/jezdí do přírody, mikroskopuje a fotografuje. Mezi předměty biologie a fyzika je značný přesah, takže je vhodné chodit do kroužku každý čtvrtek – na část fyzikální i biologickou. 7.žáří jsme oživovali roboty Lego Mindsorms a upgradovali pamět RAM u sedmnácti notebooků. 14.září jsme sestavovali mechanickou ruku (z kartonu) a jelikož kolem poledne přivezla zásilková služba dva nové roboty Bioloid Premium, tak jsme je hned rozbalili a začali stavět toho nejtěžšího robota. Jestli nám to moc nepůjde, tak se vrátíme k nějakému jednoduššímu modelu.

ctkHP

bioloid

 

 

 

 

Ve čtvrtek 21.září od 14:00 se bude konat kroužek s přírodovědnou náplní, jehož obsahem budou praktické pokusy s mlékem a výroba másla. Prosíme účastníky kroužku, aby si donesli 30% smetanu, ze která si vlastními silami utlučeme máslo. To bude dobrota!

Informace pro strávníky 2017/2018

Přihláška na obědy

Všichni strávníci, kteří chodili do Jídelny Slovanská 99 Vrchlabí mají od 4.9.2017 automaticky přihlášeny obědy.
Pokud nebudete první den školy chtít oběd, musíte ho odhlásit.
Noví strávníci si mohou přihlášku na stravování stáhnout na www.jidelnavrchlabi.cz , nebo osobně vyzvednout ve ŠJ .

Provoz kanceláře ŠJ 28. – 31. 8. a 1.9. 2017: 10:00 – 15:00

Adaptační kurz 1.B

adaptak1b
Již druhý rok díky finanční dotaci Královéhradeckého kraje v rámci primární prevence byl realizován program organizací Společně k bezpečí.
V rámci prevence se oba první ročníky na začátku školního roku zúčastnily adaptačního výjezdu. Cílem byla nejen prevence společensky negativních jevů, ale také vytvoření nového třídního kolektivu a utváření osobnosti studenta.
V listopadu byl realizován program pro první, druhý, třetí a čtvrtý ročník osmiletého studia.
Pro třídy 1.A a 4.A v rozsahu tří vyučovacích hodin a 2.A a 3.A v rozsahu čtyř vyučovacích hodin.
Obsah programu byl přizpůsoben jednotlivým ročníkům a lektorka se snažila reagovat na aktuální situaci ve třídě.
Studenti se zabývali otázkami drog, závislostí, zdraví, trestní odpovědnosti, mezilidských vztahů..
Během programu měli také možnost poznat sebe a něco se dozvědět o druhých. Proto by tento program mohl být realizován i v roce následujícím.