Přírodovědný kroužek poznává Semilsko


  

V pátek 12. června 2020 se volnočasový kroužek biologie/fyziky vrátil z dočasné online formy k prezenčním aktivitám. Navštívili jsme Bozkovské dolomitové jeskyně a objevili něco, co jsme nečekali a co nás velmi zaujalo. Vyprávění ve sklářské huti v podání ak. malíře Zdeňka Petra nám doslova vyrazilo dech a zároveň odkrylo nové obzory. Bude-li to možné, připravíme workshop, kde budeme pracovat se sklem.

Ukončení projektu IROP

V rámci České republiky byla naše škola jedním z pěti gymnázií, kterým se v roce 2018 podařilo uspět v celorepublikové výzvě č. 56 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“.
Projekt jsme pojmuli jako malý technologický projekt, jehož cílem bylo umožnit žákům pracovat s moderními technologiemi, které jsou mimo finanční možnosti naprosté většiny rodičů.
Povinnou součástí projektu bylo zpřístupnění zvýšeného přízemí pro vozíčkáře. Díky tomu se může účastnit školní výuky i jedna naše studentka, která je po nedávné dopravní nehodě upoutána na invalidní vozík. Věříme, že dočasně, a přejeme jí brzké uzdravení.
Za pomoc s administrací projektu děkujeme Královéhradeckému kraji a za dobře provedené stavební práce děkujeme vrchlabské firmě STAS. Zástupcům města Vrchlabí děkujeme za celkovou pomoc, bez které bychom se těžko obešli a těšíme se na další spolupráci.

Národním parkem České Švýcarsko nás provázel Václav Sojka

Profesionální fotograf a ochranář Václav Sojka připravil pro třídu 2. B velmi zajímavou exkurzi Národním parkem České Švýcarsko. Exkurze se konala v říjnu a přibrali jsme i žáky navštěvující čtvrteční kroužek biologie.

Bod č.1 – Vysoká Lípa, hotel Lípa.
Bod č.2 – Prohlídka vesnické památkové zóny Vysoká Lípa. Výklad o hrázděných a roubených domech s podstávkou. Případně výstup na Zámecký vrch. Vyhlídka na Jetřichovické vyhlídky.
Bod č.3 – Průchod Kostelní stezkou. Jedná se o trasu původně středověké kostelní stezky. Ta sestupuje boční roklí do kaňonu říčky Kamenice. Cestou místo s pozůstatky slovanské dehtařské pece.
Bod č.4 – Soutěska Kamenice, u zbytků kamenného mostu. Přednáška o kamenném mostu, povodních, mezolitickém sídlišti, lososech, zkamenělinách atd.
Bod č.5 – Dolský mlýn. Romantická zřícenina původně středověkého mlýna. Přednáška o historii místa a filmových pohádkách zde natočených.
Bod č.6 – Okrouhlík. Přednáška o geologické zajímavosti a o pravěkém osídlení zdejšího místa. Ukázka pohraničního opevnění z roku 1938 spojená s výkladem.
Bod č.7 – Královský smrk. Výklad o starých stromech a kůrovcové kalamitě.
Bod č.8 – Jetřichovická Bělá. Přednáška o vodě v pískovcové krajině a životě v ní. Odborný výklad o sokolech a dalších vzácných obyvatelích NP České Švýcarsko. Výklad o fotografování zvířat.
Bod č.9 – Jetřichovice

Volnočasový kroužek „3D modelování“ pro žáky VG

Od pátku 25. 10. 2019 začíná ve škole nový kroužek „3D modelování“. Je určen pro žáky vyššího gymnázia (primárně pro maturanty) a bude se konat v pátek od 14:00 hodin. Náplní kroužku v obvyklé délce trvání 90 minut bude 3D skenování, 3D úpravy v programu Autodesk Fusion 360 / ThinkerCAD a 3D tisk. Čtvrteční kroužek informatiky pro nižší gymnázium bude přerušen přibližně do května 2020. Žáci nižšího gymnázia mohou stále navštěvovat kroužky fyziky nebo biologie v obvyklém čtvrtečním termínu.