Burza učebnic

Na letošní burze byly prodány knihy za 40 000,- Kč od 139 studentů. Nicméně jsme neuspokojili všechny. Prosím proto všechny, aby se ještě jednou podívali do zapadlých koutů svých pokojíčků, a prosím i bývalé maturanty, aby přišli a přinesli své učebnice. Co chybí současným studentům? Veškerý dějepis, stereometrie, kombinatorika, posloupnosti a řady, analytická geometrie, komplexní čísla (pro matematiky 3. a 4. ročníku). Optika, fyzika mikrosvěta, speciální teorie relativity a astrofyzika (Fy 4. ročník a seminář). Pro 2. a 3. ročník zeměpisu – Česká republika a Regionální zeměpis světadílů. Čítanka pro 1. ročník – modrá, čítanka pro 2. ročník – oranžová, čítanka pro 4. ročník – fialováa Odmaturuj ze ZSV – staré vydání. Děkuji předem. Peníze si můžete vyzvednout kdykoli od pondělí 19.9. od 9.30 podle mého rozvrhu. S pozdravem HB

Burza – 2. kolo

Zejména pro maturanty organizujeme ještě jedno kolo knižní burzy. Může se přijít podívat každý a každý může ještě donést knihy do středy 14/9. Buzra pak bude otevřena ve středu 14/9 od 13.15 do obsloužení posledního studenta v učebně č. 21. Chybí dějepisy, jazykové učebnice a matematiky do 3. a 4. ročníku. Zbyly zeměpisy, matematiky a fyziky. Máme hodně čítanek. Pro maturanty máme spoustu příprav k maturitě. V pátek se prodaly knihy v hodnotě více jak 33.000,- Kč. Peníze se budou vyplácet od pondělí 19/9 kdykoli, kdy budu přítomna. Bývalí studenti mohou požádat o přeposlání peněz na bankovní účet.

Burza učebnic

Milí studenti a studentky. Burza proběhne v pátek 9/9/2016 od 13.15 v učebně č. 21. Pro maturanty na cyklistickém kurzu bude zorganizována ještě miniburza ve středu 14/9 od 13.15. Učebnice si podepište, napište současný ročník a cenu. Popsané a doplněné knihy na burzu nedávejte. Vyřadíme je! V den burzy si přineste drobné! S pozdravem HB

Burza učebnic

učebniceV září proběhne tradiční burza učebnic pro studenty vyššího gymnázia. Učebnice můžete nosit již nyní – vygumované a nezničené. Do knihy napište své jméno, třídu a cenu, za kterou knihu prodáváte.

Burza

Peníze z burzy se budou vyplácet od pondělí 21.9.2015 kdykoli v době mé přítomnosti ve škole (prosím zkontrolujte si podle rozvrhu a změn). Studenti, kteří se nemohou do školy dostavit osobně, zejména ti bývalí, nechť se s někým domluví na vyzvednutí peněz nebo pošlou číslo svého bankovního účtu na adresu: hana.brozova@gmail.com
Výnos letošní burzy: 45 342,-
Celkem k vyplacení: 48 833,-
nejvíce prodaných knih na žáka: 15
nejvíce získaných peněz na studenta: 980,-

NOSTE  DROBNÉ!!!

Kdo ještě potřebuje nějaké učebnice (M, Fy, Dě, čítanky a mluvnice, Z), zastavte se kdykoli.

Burza učebnic

Tradiční burza učebnic a dalších studijních materiálů se uskuteční v pátek 4/9 od 13.15 v učebně č. 21. Vše, co chcete prodat, noste kdykoli během pracovních dní do kabinetu prof. Paškové a Kosáčkové. Nezapomeňte knihy opatřit svým jménem, současnou třídou a cenou, za kterou byste rádi učebnice prodali. Popsané a poničené knihy budou z burzy vyřazeny!!!! V den burzy si na koupi nových knih přineste drobné!!!!

Burza

Ano, ano! Jeden školní rok končí a další zase přijde. Knihy do zářijové burzy můžete nosit již před prázdninami. Zejména prosíme čerstvé maturanty, aby nezapomněli na budoucí maturitní ročníky. Těchto knih máme trvale nedostatek. Upozorňuji na nadbytek matematik a fyzik pro první ročník.
Knihy do burzy opatřete svým jménem a třídou, do které budete chodit v září. Nezapomeňte na cenu, za kterou knihu budete prodávat.
Burza pro první ročníky proběhne hned ve středu 2.9.
Burza pro 2.-4. ročníky proběhne ve čtvrtek nebo v pátek v prvním týdnu. Časy budou upřesněny.
V září můžete nosit knihy kdykoli.
Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit z burzy knihy popsané a silně znehodnocené.

Podzimní burza

V sobotu 8.11.2014 se uskuteční již tradiční burza sportovních potřeb a oblečení do tanečních. Příjem zboží bude v pátek 7.11.2014 od 16 do 18,30 hod., prodej zboží v sobotu 8.11.2014 od 9 do 11 hodin. Výdej neprodaného zboží a peněz bude v sobotu od 11 do 12 hodin. Těšíme se na vaši účast!!!