Studentské simulované zastupitelstvo

Možnost lépe se seznámit s regionální politikou, s fungováním městské samosprávy, podívat se na jednání zastupitelstva, vyzkoušet si roli zastupitele a také konzultovat své vize přímo se zastupiteli dostalo ve dvoudenním programu Studentské simulované zastupitelstvo obecně prospěšné společnosti Agora CE, spolufinancovaném z programu Evropské unie Erasmus+, více než 30 studentů ze šesti tříd vrchlabského gymnázia.

Ve středu 8. 6. 2022 měli studenti možnost zopakovat si v čerstvě zrekonstruované aule naší školy, jak vůbec funguje český politický systém; debatovali společně o tom, co se jim v našem městě líbí, ale i nelíbí a jakým způsobem mohou občané tyto věci změnit. Odpoledne se pak někteří studenti účastnili jednání vrchlabského zastupitelstva.

Druhý den, čtvrtek 9. 6. 2022, strávili přímo na MÚ Vrchlabí ve společnosti zastupitelů Lukáše Teplého a Michala Vávry, kteří studentům pomohli uchopit mnohdy složité problémy a zasadit je do kontextu. Dopoledne vzniklo pět studentských politických uskupení – každé z nich si vzalo za cíl probrat jedno z témat (např. výstavba dostupného bydlení ve Vrchlabí); ta pak byla projednána odpoledním studentským simulovaným zastupitelstvem (včetně přijetí zformulovaných usnesení). Naši žáci prokázali široký rozhled a jejich aktivní přístup k programu byl odměnou pro všechny organizátory.

 

Tímto děkuji trojčlennému týmu Agory CE vedenému Pavlou Bednárikovou za profesionální práci a výborně připravený program, panům zastupitelům Lukáši Teplému a Michalovi Vávrovi a kolegům Zuzaně Deváté a Luďkovi Rychtrovi za pomoc i podporu při organizaci akce.

Jan Krejčí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *