Projekt „Po stopách polské princezny na českém trůnu“

 

Projekt „Po stopách polské princezny na českém trůnu“

„In the footsteps of the Polish princess to the Czech throne“

Projekt je podpořený Mezinárodním visegradských fondem ID: 12230120

Partnerem projektu našeho gymnázia je Gmina Miejska Kowary (Město Kowary), která je zakladatelkou školy Zespół Szkół Ogólnoksztáłcących w Kowarach.

O co v projektu jde?

Studenti se za doprovodu učitelů dějepisu a angličtiny vydají po stopách společné česko-polské historie, po městech, která byla spjata s polskou princeznou, princeznou Eliškou Rejčkou. První den třídenního setkání proběhne v Hradci Králové. Ve večerních hodinách odjedou účastníci projektu do Prahy, kde stráví 2 dny. Studenti využijí městskou hromadnou dopravu. Zúčastnění studenti tohoto setkání předají své znalosti svým spolužákům na dalších dvou workshopech ve Vrchlabí a v Kowarech.

Oba partneři mají zájem umožnit studentům spolupracovat na mezinárodní úrovni, setkávat se s vrstevníky a rozšířit si tak znalosti a dovednosti, které mohou využít ve svém dalším životě a společenské praxi.

The project partner of our gymnasium is Gmina Miejska Kowary (Town of Kowary), which is the founder of the school Zespół Szkół Ogólnoksztáłących w Kowarach.

Students, accompanied by history and English teachers, will follow the traces of common Czech-Polish history through cities that were connected with the Polish princess, Princess Eliška Rejčka. The first day of the three-day meeting will take place in Hradec Králové. In the evening they will leave for Prague, where they will spend 2 days. Students use public transport. The participating students of this meeting will pass on their knowledge to their classmates at the next two workshops in Vrchlabí and Kowary.

Both partners are interested in enabling students to work together on an international level, meet peers and thus expand their knowledge and skills, which they can use in their further life and social practice.

Třídenní setkání v Hradci Králové a v Praze – 03.-05. 04. 2023

Třídenní setkání na téma poznávání společné historie je nazvané „Po stopách polské princezny na českém trůně“ (princezna Eliška Rejčka). Studenti v rámci třídenního setkání společně navštíví města Hradec Králové a Prahu. První den se seznámí s bohatou česko-polskou historií Hradce Králové, v podvečer studenti odjedou do Prahy, kde stráví 2 dny. Před konáním třídenního setkání studenti pod dohledem učitelů historie připraví pracovní listy a kvízy. Setkání se zúčastní 10 studentů z Vrchlabí,
10 studentů z Hostinného, 10 studentů ze ZSO Kowary, 2 učitelé z Kowary a 2 učitelé z Vrchlabí.

Three-day meeting in Hradec Králové and Prague – 03.-05.04.2023

The three-day meeting on the topic of learning about common history is called „In the footsteps of the Polish princess to the Czech throne“ (Princess Eliška Rejčka). During the three-day meeting, students will visit the cities of Hradec Králové and Prague together. On the first day, they get to know the rich Czech-Polish history of Hradec Králové, in the early evening the students will leave for Prague, where they will spend 2 days. Before the three-day meeting, students prepare worksheets and quizzes under the supervision of history teachers. The meeting will be attended by 10 students from Vrchlabí, 10 students from Hostinné, 10 students from ZSO Kowary, 2 teachers from Kowary and 2 teachers from Vrchlabí.

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *