HISTORIA MAGISTRA VITAE

Dějepisná olympiáda proběhne na naší škole na přelomu listopadu a prosince pro obě kategorie – nižší a vyšší gymnázium.
Téma na letošní rok:
„Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy,
Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.”
Kdo by se chtěl připravovat již nyní, posílám povinnou literaturu:
nižší gymnázium od sekundy
Učebnice a dějepisné atlasy pro základní školy a odpovídající ročníky gymnázií,
např.:
Mandelová, H. a kol., Středověk.Dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, Praha: Kartografie,a.s.,2017.
Válková, V., Dějepis pro základní školy 7,Středověk a raný novověk, Praha: SPN,2014.
Kol., Dějepis 7, Středověk, počátky novověku, Praha, NNS, 2020.
http://monasterium.kub.cz/
Vyšší gymnázium celé
Učebnice a dějepisné atlasy pro střední školy,
např.:
Čornej, P., Dějepis pro gymnázia a střední školy 2 – Středověk a raný novověk, Praha: SPN, 2010.
Kol., Starší dějiny pro střední školy 1 – Pravěk, starověk, raný středověk, Brno: Didaktis, 2018.
Odpovídající kapitoly.
Kol., Starší dějiny pro střední školy 2 – Vrcholný středověk, pozdní středověk, raný novověk, Brno: Didaktis, 2018. Odpovídající kapitoly.
Mandelová, H. a kol., Středověk. Dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, Praha: Kartografie,a.s., 2017.
Pro všechna kola:
Kvirenc, J., Kunstová, E., České dějiny do roku 1914. Historie v dokumentech, Liberec: Dialog, 2006, str. 11-66.
Kvirenc, J., Evropa do roku 1914. Historie v dokumentech, Liberec: Dialog, 2007,

str. 44-104.
Herout,J., Slabikář návštěvníka památek, Praha: 1980, str. 11-41 a slovník (pojmy odpovídající sledovanému období).
http://monasterium.kub.cz/
Zájemnci se přihlašují svým vyučujícím dějepisu.

Příspěvek byl publikován v rubrice aktuality a jeho autorem je Mgr. Hana Brožová. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *