Za poklady trutnovského archivu

 

Dnes měli studenti dějepisného semináře možnost zúčastnit se exkurze do trutnovského archivu. Aby pochopili důležitost této instituce, mohli  navštívit depozitáře a na vlastní oči si prohlédnout bludiště regálů s uchovávanými archiváliemi. Mezi ty nejkrásnější určitě patří zakládající listina města Vrchlabí i s vyobrazením erbu a vlastnoručním podpisem císaře Ferdinanda I. Dohledat se zde ale dá i spousta dalších věcí: školní prospěch předků, majetkové poměry, fotoalba celých vesnic apod.

Ve druhé části exkurze studenti okusili roli badatele: obdrželi krabice dokumentů, povinné bílé rukavičky a konkrétní badatelské úkoly spojené s historií domu, kde bydlí.

Exkurze se vydařila a studenti získali cennou zkušenost pro svoje další studium, během kterého se mnozí z nich stanou v archivu stálými hosty.

Veliký dík na závěr patří panu vedoucímu oddělení Mgr.Romanu Reilovi a PhDr.Pavlu Zahradníkovi, PhD.  za průvodní slovo i přípravu badatelských úkolů.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *