Ze studentů badateli

Studenti historického semináře a další zájemci měli možnost se seznámit s oborem historické demografie. Dozvěděli jsme se, že žijeme v obzvláště badatelsky atraktivním prostředí, kde spolu sousedí populace s odlišným dopadem historických událostí. Našimi milými hosty byli přednášející z Fakulty humanitních studií UK, kteří aktuálně pracují na svém badatelském projektu v naší oblasti: doc.Mgr.Lenka Jakoubková Budilová, PhD. nás uvedla do problému a metod terénní antropologie a dlouhodobého sbírání dat v dané populaci, PhDr. Et Mgr. Petr Wohlmuth, PhD. do orální historie s důrazem na dosud nezohledňované mlčící skupiny v populaci a zaznamenání jejich svědectví a doc.PhDr.Jan Horský, PhD. do oboru historické demografie, tedy podrobnějšího poznání menší skupiny v rámci populace, jejíž specifika mohou ve velké statistice být setřena nebo pro to období statistická data nejsou. Vše bylo doplněno zajímavými příklady analýzy a interpretace dat. Po tomto uvedení do problematiky pomohli  také našim  studentům zformulovat vlastní badatelské otázky, na kterých budeme v dalších týdnech pracovat.

Tímto bychom také chtěli našim milým hostům poděkovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *