Zápis z jednání RŠ ze dne 20.6.2019

Zápis ze schůze školské rady dne 20. 6. 2019

Přítomni: Mgr. M. Vlášek – ředitel školy, Mgr. Z. Kočová – zástupce ředitele Hostinné, V. Mejsnarová – předsedkyně SRPŠ, Mgr. I. Mědílková – zástupce kraje, Mgr. J. Bareš – předseda ŠR, Mgr. V. Hanuš – zástupce ŠR  za Vrchlabí

Hosté: Mgr.Hana Brožová, Mgr. J. Nývltová – předseda odborové organizace

Projednáno:

 1. Předpokládané volby do ŠR – podzim 2019
  kdo budou kandidáti – nedořešeno
  jakým způsobem proběhne volba – nedořešeno
 2. Náměty na zlepšení – podáno zaměstnanci z Vrchlabí
 • Požadavek na včasné plánování a průhlednost
 • Požadavek na pravidelnost porad – 1 x měsíčně – 1. středa v měsíci (bude-li něco k projednávání)
 • Otázka disponibilních hodin – p. ředitelem bylo vysvětleno, že tato informace je známa 14 dní, potvrzeno zástupcem kraje
 • Požadavek na svolávání vedení školy 1x měsíčně z důvodu vylepšení informovanosti a komunikace, řešení problémů kolektivně – spolupráce, včasná informovanost
  zamítnut požadavek zástupce kraje, aby se v Hostinném účastnil zástupce z Vrchlabí
  zamítnut požadavek zástupce kraje, aby se ve Vrchlabí účastnil zástupce z Hostinného
 • Vznesen dotaz na p. Vávru ohledně přínosu spojení obou gymnázií
  přínos nebyl nalezen, potvrzeno i zástupcem z kraje
  celkově se v kraji ušetřilo cca 500 míst pro budoucí uchazeče o studenty
  netýká se našeho G, otevírá se nový obor v Hostinném
  ředitel vidí přínos pro Hostinné ve stabilitě pro Hostinné, je jasné, že kraj stojí o obor pečovatelství a podporuje SOŠ, není vize uzavřít G
 • Aprobovanost – velký problém s uchazeči, nedostatek
 • Požadavek na přítomnost ředitele ve škole – mají obě pracoviště
  sám ředitel cítí, že by potřeboval být 5 dní ve Vrchlabí a pět dní v Hostinném – nereálné
 • Požadavky na semináře – francouzská konverzace
  doporučení – pokud AJ seminář, pak specializovaný – literatura, FCE, business English
 • Prohloubení spolupráce ředitele s předsedy předmětových komisí a jejich aktivní podíl na tvorbě seminářů
 • Požadavek na stabilitu pedagogického sboru – nestřídat příliš kantory v rámci jednotlivých ročníků, ideálně nechat kantora v jedné třídě/skupině 3-4 roky
  podpora tohoto bodu i ze strany rodičů

3) dotazy p. Vávry – zástupce města

 • Finance – provozní peníze, projekty
 • V Hostinné se plánuje výměna oken
 • Požadavky na spolupráci škola – město – finanční a další požadavky vůči městu
 • Projekty – např. IROK
 • Tabule pro biologii
 • Den otevřených dveří bude na obou pracovištích probíhat v různé dny, stejné dny se neosvědčily
 • Maturity – porovnání úrovně
  SOŠ nelze s G srovnávat
  na G v Hostinném maturovalo 12 studentů – 2 neúspěšní, 1 omluvena
  úspěšné maturity na SOŠ v rámci možností
 • Přijímací řízení

 

 • Dotaz na výjezdy do zahraničí a spolupráce s partnerskými městy
 • Dotaz na odchod studentů po kvartě – důvody, kam
 • Majáles ve Vrchlabí – úspěšné
  v Hostinném organizuje Majáles studentský parlament
 • Doporučení: nechat parlament ve Vrchlabí vyvíjet vlastní aktivní činnost
 • Doporučení ze strany zřizovatele: smířit se s daným stavem a do budoucna usilovat o max. propojení obou škol
 • Vyjádřena obava o budoucnost 4letého G (J. Nývltová)
  doporučení kraje: do budoucna hledat jiný obor, kde by uchazeči uspěli na trhu práce v rámci Podkrkonoší

Ve Vrchlabí 20.6.2019

zápis provedla: Hana Brožová

Příspěvek byl publikován v rubrice školská rada a jeho autorem je Jaroslav Bareš. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *