Opatření ve škole

Vážení zákonní zástupci, žáci,
kvůli zhoršující se epidemiologické situaci budou roušky povinné od 10.9. uvnitř budov v celé České republice. Ve škole se toto opatření týká společných prostor (chodby, šatny, toalety, jídelna). Proto Vás žádáme, aby od 10. 9. 2020 měl každý žák s sebou do školy minimálně dvě roušky. V okamžiku, kdy žák roušku při výuce sundá, je žádoucí, aby ji uschoval v igelitovém sáčku. Ve školní jídelně si žák roušku sundá až v okamžiku, kdy usedne k jídelnímu stolu.

Dále Vás žádáme, aby do školy nechodili žáci, kteří mají příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu, apod.). Pokud takového žáka identifikuje dohled při vstupu do školy, nebude žák do budovy vpuštěn. Pokud se u žáka projeví příznaky v průběhu vyučování, bude umístěn do izolační místnosti. V obou případech budete vyzváni k bezodkladnému vyzvednutí žáka ze školy. Snažíme se, aby se žáci příliš nemísili, u vchodů i ve třídách jsou umístěny nádoby s dezinfekcí. Třídy jsou průběžně ošetřeny permanentní dezinfekcí.

Pamatujte na pravidlo 3R – Ruce (důkladné a časté mytí rukou), Rozestup (pokud je to možné, udržovat předepsané rozestupy), Rouška (používání a dodržování pravidel ve společných prostorách).

Pevně věřím, že se situace nezhorší natolik, abychom museli přistoupit k dalším opatřením.

Přeji pevné zdraví a úspěšný začátek školního roku.

S pozdravem
Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *