Literární exkurze

Studenti 3.B v rámci literárního učiva navštívili 22. února Krkonošské muzeum v Jilemnici, aby se zde netradičním způsobem seznámili s autorem psychologické prózy 1. pol. 20. století, jilemnickým rodákem, Jaroslavem Havlíčkem.
Ředitel muzea PhDr. Jan Luštinec si připravil pro studenty poutavý výklad o tomto autorovi a obohatil ho o osobní postřehy, neboť on sám od dětství udržuje stále kontakt s rodinou spisovatele a shromažďuje z pozůstalosti další materiály.
Výklad byl obohacen o procházku po městě, při které si studenti prohlédli rodný dům spisovatele a další budovy, jež jsou spjaty s životem a tvorbou autora, a mohli si tak živě představit atmosféru a reálné postavy, které se staly předlohou pro literární hrdiny.
Nyní již záleží na studentech, aby sami rozhodli, které literární dílo si z bohaté tvorby Jaroslava Havlíčka vyberou.

Regionální kolo Memoriálu Rosti Čtvrtlíka 2017

V pondělí 27. 3. 2017 se v KD Střelnice uskutečnilo regionální kolo 6. ročníku soutěžní přehlídky mladých recitátorů „Čtvrtlístek 2017“. Akce proběhla pod záštitou MŠMT, starosty města Vrchlabí Ing. Jana Sobotky a náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martiny Berdychové.
V duchu motta „Recitovat znamená nechat od srdce k ústům volnou cestu“ soutěžící představili ukázky poezie, prózy a dramatu českých a světových autorů, někteří si troufli i na vlastní tvorbu.
Soutěž uváděla nadějná moderátorka Barbora Váňová, studentka  2.B našeho gymnázia, která se zároveň zúčastnila soutěže a obsadila 2. postupové místo v kategorii dramatizace textu. Barče děkujeme za příkladnou reprezentaci a přejeme hodně úspěchů v celorepublikovém kole této soutěže, které se uskuteční 20.-21. 4. 2017 v Děčíně.

ŽIJEME V EVROPĚ V 21. STOLETÍ – projektové vyučování při hodinách ruského jazyka

Dne 28. dubna představili studenti ruského jazyka pro své spolužáky projekt s názvem Žijeme v Evropě v 21. století. Protože se jedná o skupinu studentů napříč třídami nižšího i vyššího gymnázia, projekt měl pestrý obsah.
Začátek zábavnou formou nabídl přítomným hádat podle charakteristických znaků jednotlivé národnosti žijící v Evropě. Poté následovala prezentace přibližující reálie Ruské federace v podání Bety Havlové /6.A/ a na ní navázalo představení Ukrajiny, která je v současné době zmítána válkou. Tohoto úkolu se ujal Kiril Žuldybin /6.A/, neboť má prostřednictvím rodinných příslušníků bezprostřední informace o ukrajinské krizi z východní části Ukrajiny, konkrétně z Doněcku. Kiril obohatil prezentaci vlastními fotografiemi, ukázal některé důležité části města z dob míru a poškozené nyní válečným odstřelováním.
Na závěr zazněly v podání sólového a sborového zpěvu známé ruské písně.
Projekt potvrdil, že harmonické soužití různých národů existuje jen v ideálním světě, realita toho současného je bohužel jiná.

Netradiční výuka ruštiny v Ruském středisku vědy a kultury v Praze

ruskCo nás čeká? Jaké to tam asi bude?
Tak s takovými otázkami v očích přijížděli studenti našeho gymnázia na návštěvu Ruského střediska vědy a kultury v Praze. Po milém přivítání si studenti prohlédli budovu RSVK, navštívili knihovnu se 17 ooo svazky, vstoupili do křišťálového sálu, ve kterém se konají recepce, koncerty a jiné kulturní akce. Další program pokračoval návštěvou výstavy Barvy Uralu, sestavenou z obrazů významných umělců Jekarinburgu. Hlavním cílem návštěvy RSVK byla vyučovací hodina vedená rodilou mluvčí a vedoucí kurzů ruského jazyka Jekatěrinou Zubkovskou. Studenti si zábavnou formou zopakovali nástrahy azbuky, důležité komunikační fráze a pracovali s textem písně z animované pohádky Lvíče a želva.
Vřelé přijetí, profesionální přístup, nabídka výukových a metodických materiálů, tak lze charakterizovat návštěvu v Ruském středisku vědy a kultury v Praze dne 15. 10. 2014.