Literární kurz gymnázií Vrchlabí a Havlíčkův Brod

Ve dnech 16. – 23.6. 2019 se uskutečnil tradiční literární kurz spřátelených gymnázií. Místem konání se tentokrát staly Jizerské hory (Rejdice- Chata U Lanovky). Základním sloganem kurzu se stalo spojení dvou okřídlených myšlenek: ,,Slovo je mocnější než meč aneb válka je vůl!“. Důležitými ikonami se tak stali Vladimir Vysockij, Karel Kryl a jiní písničkáři, kteří svou hudbou v uplynulých epochách revoltovali. Neméně důležitou kapitolou byla korespondence Voskovce a Wericha přes železnou oponu, jejímž vyvrcholením byl závěrečný happening – Vánoce u Werichů. Zajímavou složkou programu byl i Den špatné poezie, kdy studenti mohli porovnat texty básníků – komunistických kádrů (Ivan Skála, Miroslav Florian, Jiří Taufer, Karel Sýs) se souběžně vznikající ,,tvorbou‘‘ Rupi Kaur či Aloise Mačáka. Sportovním vrcholem kurzu byl 35-kilometrový pochod k Protržené přehradě. Během týdne studenti vytvořili množství autorských textů; vznikly i autorské písně – protestsongy. Pracovali jsme i s forbínami Voskovce a Wericha, a tak světlo světa spatřily i autorské ,,předscény‘‘. Pro všechny účastníky kurzu to byl týden radosti a tvrdé literární práce.

Výstava obrazů a literární večer

aneb výsledky uměleckých kurzů gymnázií Vrchlabí a Havlíčkův Brod

22.11. 2018 se uskutečnila v prostorách nově vzniklé kavárny (kino Oko) v Havlíčkově Brodě vernisáž výstavy obrazů (výtvarný kurz), jejíž program vytvořilo literární a hudební pásmo (literární kurz). Umělecké kurzy – tato společná aktivita studentů a učitelů našeho a havlíčkobrodského gymnázia – mají dnes již desetiletou tradici. Během těchto deseti let se tvář i tvar těchto setkání vyvíjely a měnily (od samostatných výtvarných kurzů k velkoformátovým společným pobytům v želivském klášteře až k odděleným výtvarným a literárním kurzům). Současná výstava představuje sérii obrazů na téma Moderní ikona (velkoformátové malby vznklé v Lipnici nad Sázavou) a objekty – asambláže (téma Kalvárie, vzniklé tamtéž). Literárně-hudební pásmo pak vznikalo v Krkonoších na Jičínské boudě. Celý příspěvek

Cyklistický kurz v Jizerských horách

Ve dnech 2. – 7. 9. 2018 opětovně proběhl cyklistický kurz našeho gymnázia, který je určen studentům maturitního ročníku. Místem konání se jako obvykle stala obec Bílý Potok. V pěti prosluněných dnech jsme absolvovali několik cyklistických disciplín, z nichž nejdobrodružnější byl sjezd singltreků a nejnáročnější celodenní výlet (80 km). Studenti se tentokrát zúčastnili v hojném počtu (43) a prokázali odvahu, odolnost a smysl pro humor. Celý kurz byl prosvětlen nejen sluncem, ale i dobrou náladou. Děkujeme.

Maturitní témata z výtvarné výchovy 2022/23

 1. Umění pravěku
 2. Umění starověkých civilizací – Egypt, Mezopotámie, Kréta
 3. Antické umění
 4. Byzantské umění
 5. Románské umění
 6. Gotika
 7. Renesance
 8. Baroko
 9. Rokoko
 10. Klasicismus
 11. Romantismus
 12. Realismus
 13. Impresionismus
 14. Symbolismus, expresionismus, dekadence
 15. Secese
 16. Moderní směry – kubismus, futurismus, dadaismus, surrealismus, fauvismus…
 17. Informel
 18. Abstraktní umění
 19. Postmodernismus
 20. Konceptuální umění
 21. Současné umění
 22. Výtvarné techniky
 23. Pop art
 24. Op art – kinetické umění
 25. Minimalismus

Témata maturitních prací

 1. Ilustrace knihy s návrhem přebalu.
 2. Architektonické řešení příjezdu ke škole.
 3. Mytologické postavy severských bájí.

Umělecký kurz v Želivi

V pátek 3. 6. 2016 začal v Želivi druhý ročník uměleckého kurzu pod názvem Sen noci/ Nesen nenoci, který s námi tradičně pořádalo Gymnázium Havlíčkův Brod a nově také gymnázium Školská 7 ve Spišské Nové Vsi. Kurz byl rozdělen na výtvarnou, hudební a literární sekci, takže si každý umělec přišel na své. Tyto tři sekce byly navíc velmi úzce provázány nejrůznějšími happeningy nebo přednáškami. Největší zájem vzbudil vzpomínkový happening s obrazy Josefa Čapka nebo recitační pásma (Karel Šebek, Václav Hrabě)

Celý příspěvek