Krajské kolo biologické olympiády

V Hradci Králové proběhla krajská kola biologické olympiády kategorie A a B. V kategorii A nás reprezentoval Jan Tomeš, Kateřina Matoušová a Dominik Hnyk, v kategorii B Marcela Nosková a Jakub Škrabálek. Nejlépe si vedl Jan Tomeš, který obsadil 12. místo a odnesl si titul úspěšného řešitele. Ostatní se umístili v první třicítce nejlepších řešitelů Královéhradeckého kraje. Děkujeme za pěkné výkony v této náročné pětihodinové soutěži.

Okresní kolo biologické olympiády

     Dne 10.4.2017 proběhlo v Malých Svatoňovicích okresní kolo bio olympiády kat.D. Soutěžící si museli dobře poradit s teoretickým testem, laboratorní prací a poznáváním přírodnin. Parádní 2.místo v nabitém startovním poli obsadila Agáta Knobová. Výborně si vedly i Maruška Diblíčková – 8.místo a Kačka Hanušová – 10.místo. Moc gratulujeme a držíme palce v kole krajském, které proběhne v květnu v Hradci Králové.

Biologická olympiáda 2017

Školní kolo (teorie + poznávání přírodnin) se uskuteční v pondělí 30.1.2017. Témata – kat. A, B: Budiž světlo (přípravné texty u vyučujících biologie nebo na stránkách: www.biologickaolympiada.cz), kat. C, D: Detektivem v přírodě (přípravné texty na stránkách: www.biologickaolympiada.cz). Zájemci se hlásí v kabinetě biologie nebo u vyučujících biologie. Těšíme se na hojnou účast zejména nových nadějí!

Krajské kolo Ekologické olympiády

Ve dnech 23.-24.9.2016 se konalo ve skanzenu v Krňovicích krajské kolo Ekologické olympiády, jejímž tématem byly v letošním ročníku biokoridory a biobariéry.. Na 15 soutěžních družstev čekaly tři úkoly. Poznávačka, která byla hodně náročná, dále test z ekologických pojmů, zákonů a ochrany přírody a vyvrcholením bylo vytvoření projektu na rozšíření obce Krňovice, zejména zdejšího skanzenu s ohledem na propojení jednotlivých biologických celků a vytvoření biokoridorů.Po prozkoumání terénu a nafocení zdejšího okolí si každá trojice studentů vytvořila prezentaci v ppt, kterou pak následovně přednesla odborné porotě. Po sečtení všech bodů se naše družstva rozhodně neztratila. Družstvo ve složení Káťa Matoušová, Jan Tomeš a Martin Erlebach si odvezlo pěkné 4. místo a druhé mladší družstvo ve složení Marcela Nosková, Andrea Šupová a Vojtěch Hajný obsadilo 10. místo. Soutěžícím děkujeme za pěkné výkony a věříme, že tato soutěž pro ně byla určitě skvělou zkušeností a motivací do příštích ročníků.

Biologický kroužek

Ve čtvrtek 15.9.2016 ve 14 hodin začíná svoji činnost biologický kroužek.
Na co se můžete v letošním roce těšit?
Budeme pracovat v terénu i laboratoři, budeme sbírat a fotit rostliny a živočichy, které se naučíme poznávat a vytvoříme si sbírku. V laboratoři nás čekají zajímavá mikroskopická cvičení z botaniky i zoologie. Pokusíme se zachytit obraz z mikroskopu v počítači. Budeme pracovat i s fyzikálními čidly, kterými si změříme různé funkční hodnoty našich orgánů. Plánujeme návštěvu záchranky a naučíme se základy první pomoci. Budeme se věnovat i ekologii, kde se naučíme zrecyklovat již nesloužící věci, vyrobíme si ekologický prací prášek, který nezatěžuje životní prostředí. Možná nás čeká i pitva. Budeme spolupracovat  s pracovníky KRNAPu, s kterými vyrazíme pozorovat ptáky a navštívíme útulek pro hendikepovaná zvířata. Můžete se těšit i na různé soutěže, kterými začneme hned na prvním setkání. Na vaši hojnou účast se každý lichý čtvrtek ve 14 hodin těší Eva Volfová.

Kroužek biologie se střídá s kroužkem fyziky a programování robotů, které probíhají  každý sudý čtvrtek. od 14 hodin.

Biologická olympiáda – krajské kolo

Dne 26.5.2016 se na SOŠ veterinární v Hradci Králové konalo krajské kolo Biologické olympiády kategorie D. Dobře si tam mezi 40ti zúčastněnými vedli i naši studenti – Agáta Knobová (odnesla si titul Úspěšný řešitel), Katka Hanušová, Katka Svobodová a Zbyněk Cerman. Moc blahopřejeme a přejeme spoustu báječných přírodovědných zážitků v obdobných soutěžích!

Školní kolo v poznávání přírodnin

V pondělí 9.5.2016 se uskutečnilo školní kolo v poznávání přírodnin. Zúčastnilo se ho 46 studentů, kteří prověřili své znalosti v botanické a zoologické části. Nejvíce organismů poznal Dominik Hnyk a zajistil si svým výkonem celkové 1.místo (2.B, kat. B). V nejstarší kategorii A si nejlépe vedla Zuzka Soukupová (7.A, celkové 2. – 3. místo). V kategorii C je vítězkou Marcela Nosková (4.A, celkové 2. – 3. místo). V nejmladší kategorii podala nejlepší výkon Alena Maralíková (2.A, celkové 4. místo). V okresním kole ve Dvoře Králové nás budou dále reprezentovat Jan Tomeš, Káťa Matoušová, Pavlína Kovářová, Anna Zelinková (kat.B), Tomáš Vodnárek, Jan Patočka, Jakub Dostál, Bára Jiranová (kat.C), Káťa Svobodová, Agáta Knobová, Káťa Hanušová a Kryštof Kaván (kat.D). Všem soutěžícím děkujeme za pěkné výkony a postupujícím držíme palce v okresním kole.

Biologická olympiáda

Ve čtvrtek 21.4..2016 se konalo v Malých Svatoňovicích okresní kolo Biologické olympiády kategorie D. Naši školu reprezentovali tito studenti: Agáta Knobová, Kateřina Hanušová (obě 1.A), Alena Maralíková, Zbyněk Cerman, Káťa Svobodová a Kryštof Kaván ( 2.A). Všichni podali výborný výkon a získali titul úspěšného řešitele. K hezkému výkonu gratulujeme a držíme palce v krajském kole!!!!

Úspěšný řešitel v krajském kole Biologické olympiády kat.B

V pátek 15.4.2016 se v Hradci Králové konalo krajské kolo Biologické olympiády. Soutěže se zúčastnilo 36 studentů, kteří postoupili ze školních kol. Naši školu reprezentovali Jan Tomeš, Kateřina Matoušová a Dominik Hnyk. Soutěž měla sedm částí a trvala pět hodin. Krásné 7. místo a titul úspěšného řešitele vybojoval Jan Tomeš, Káťa Matoušová se umístila v polovině startovního pole.
Děkujeme za pěkné výkony a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích!