Přednášky Týdne mozků 2023

Nedávno proběhl 24. ročník festivalu Týden mozků o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a v neurovědách.

Záznamy některých přednášek předních českých odborníků jsou dostupné i po skončení festivalu. Mezi nimi např. přednáška o možnostech využití virtuální reality v péči o duševní zdraví nebo přednáška o poruchách sluchu a jeho rehabilitaci. Vybraný program je k dispozici zde

Přeji příjemné a poučné sledování! 😊

Budiž světlo!

Jak dokáže ozařování měnit chemické struktury a vytvářet nové chemické vazby se studenti 6.A dozvěděli od fyzikálního chemika Tomáše Slaniny z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Přednáška vědce se uskutečnila v rámci nového popularizačního projektu Akademie věd ČR Jedu vědu. Z ohlasů studentů po přednášce vyplynulo, že by uvítali přednášky další, třeba i v jiných oborech.

Týden mozku 2022

Jak vzniká bolest? Co může fyzika prozradit o mozku? Jaké jsou nejnovější terapie neurodegenerativních onemocnění?

V pondělí 14. března začíná 23. ročník festivalu Týden mozku o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurověd.

Po celý týden nabídne poutavé přednášky, besedy, workshopy či tipy na trénink mozku. Většina programu se uskuteční online, některé akce však můžete navštívit také osobně (např. v Hradci Králové či Praze).

Všechny akce jsou zdarma. Kompletní program najdete na www.tydenmozku.cz.

Online festival Týden mozku 2021

Dnes začíná Týden mozku – festival o výzkumu mozku a vývoji v oblasti neurověd. Festival pořádá Akademie věd ČR a letošní 22. ročník je kompletně online a zdarma.

Program nabízí přednášky předních českých neurovědců, besedy, filmy či kvízy na trénink paměti. Mimo jiné se můžete dozvědět o tom, jaké jsou pokroky ve spánkové medicíně, nebo jak mozek ovlivňuje náš vztah k jídlu. Ujít si nenechte třeba přednášku Fascinující orgán mozek, která je nejenom o částech a funkcích mozku, ale i tom, jak se odhalují jeho případné poruchy.
Celý program na www.tydenmozku.cz.

TÝDEN VĚDY A TECHNIKY

Již 2. listopadu startuje Týden vědy a techniky AV ČR, největší vědecký festival v České republice. Letošní jubilejní ročník proběhne vůbec poprvé v online podobě. Na stránkách www.tydenvedy.cz můžete zdarma sledovat přednášky o tom, jak jednotlivá pracoviště Akademie věd ČR zkoumají epidemiologickou situaci a jak svou činností přispívají v boji proti koronaviru. Těšit se ale můžete i na přednášky o dalších významných výzkumech AV ČR či na online promítání snímků.

 

Program prevence ve školním roce 2015/16

krajV letošním školním roce byl díky finanční dotaci Královéhradeckého kraje v rámci primární prevence realizován program organizací Společně k bezpečí.
V rámci prevence se oba první ročníky zúčastnily adaptačního výjezdu. Cílem bylo vytvoření nového třídního kolektivu, utváření osobnosti studenta, prevence společensky negativních jevů.
Další část programu byla určena nižším ročníkům gymnázia, kdy každá třída prošla čtyřmi hodinami přímé práce s vysokoškolsky vzdělaným pedagogem v oblasti sociálně patologických jevů.
Obsah programu byl přizpůsoben jednotlivým ročníkům. Témata se týkala drog a závislostí, zdraví, životních hodnot, právního vědomí, trestní odpovědnosti, mezilidských vztahů…. . Studenti se zapojovali do diskuze, vyjadřovali svoje pocity, postoje a zkušenosti. Při závěrečném hodnocení byli spokojení.
Vzhledem k dosavadním pozitivním zkušenostem doporučujeme, aby tento program mohl být realizován i v roce následujícím.