TÝDEN VĚDY A TECHNIKY

Již 2. listopadu startuje Týden vědy a techniky AV ČR, největší vědecký festival v České republice. Letošní jubilejní ročník proběhne vůbec poprvé v online podobě. Na stránkách www.tydenvedy.cz můžete zdarma sledovat přednášky o tom, jak jednotlivá pracoviště Akademie věd ČR zkoumají epidemiologickou situaci a jak svou činností přispívají v boji proti koronaviru. Těšit se ale můžete i na přednášky o dalších významných výzkumech AV ČR či na online promítání snímků.

 

Program prevence ve školním roce 2015/16

krajV letošním školním roce byl díky finanční dotaci Královéhradeckého kraje v rámci primární prevence realizován program organizací Společně k bezpečí.
V rámci prevence se oba první ročníky zúčastnily adaptačního výjezdu. Cílem bylo vytvoření nového třídního kolektivu, utváření osobnosti studenta, prevence společensky negativních jevů.
Další část programu byla určena nižším ročníkům gymnázia, kdy každá třída prošla čtyřmi hodinami přímé práce s vysokoškolsky vzdělaným pedagogem v oblasti sociálně patologických jevů.
Obsah programu byl přizpůsoben jednotlivým ročníkům. Témata se týkala drog a závislostí, zdraví, životních hodnot, právního vědomí, trestní odpovědnosti, mezilidských vztahů…. . Studenti se zapojovali do diskuze, vyjadřovali svoje pocity, postoje a zkušenosti. Při závěrečném hodnocení byli spokojení.
Vzhledem k dosavadním pozitivním zkušenostem doporučujeme, aby tento program mohl být realizován i v roce následujícím.