Přírodovědný kroužek zahajuje

Přírodovědný kroužek zahajuje svou činnost ve čtvrtek 20. 9. 2018. Tentokrát se sejdeme již ve 13:45 hod. u školní jídelny a společně půjdeme na akci „Tma přede mnou“ do parku, kde si vyzkoušíme být na chvíli slepcem. Kroužek je vždy každý sudý čvrtek od 14 hodin (střídá se s kroužkem fyziky) a je bezplatný. V říjnu chystáme celodenní ekologickou exkurzi na Černou horu, kde budeme pozorovat rostliny a živočichy v jejich přirozeném prostředí. V tomto kroužku provádíme biologické pokusy, mikroskopujeme, chodíme do terénu, hrajeme hry a připravujeme se na biologické soutěže. Všichni zájemci o přírodu jsou vítáni! Ve čtvrtek se na vás těší Eva Volfová.

Národní kolo ekologické olympiády

Ekologická olympiáda je vícedenní soutěž tříčlenných družstev studentů středních škol. Letošním tématem jsou Dřeviny rostoucí mimo les. Krajské kolo proběhlo na podzim ve skanzenu v Krňovicích. Zde si vedli výborně i naši studenti Kateřina Matoušová, Jan Tomeš a Marcela Nosková, kteří obsadili 2. místo a vybojovali si tak postup do národního kola, které se konalo 31. 5. – 3. 6. 2018 v Praze. První den soutěžící měřili své znalosti v poznávání přírodnin, teoretickém testu a prováděli praktický úkol v parku na Letné. Sledovali, měřili a hodnotili starobylou platanovou alej z různých hledisek a navrhovali řešení a opatření do budoucna. Další den vytvořili z vysledovaných a naměřených výsledků prezentaci, kterou museli obhájit před odbornou porotou a zraky všech soutěžících. Náš tým tentokrát ve složení Kateřina Matoušová, Marcela Nosková a Aleš Mühlbach obsadili v této náročné soutěži 13. místo. Gratulujeme!!!

Projekt ,,Den zdraví „

V úterý 24. 4. 2018 se žáci 3. A v rámci biologie zúčastnili projektu ,,Den zdraví“ na SZŠ v Trutnově. Program začal prezentacemi studentek zdravotnické školy na téma dýchací soustavy a srdce, kde si žáci zopakovali stavbu a funkci srdce a plic, dozvěděli se více o chorobách a prevenci onemocnění těchto soustav. Poté se žáci rozdělili do skupin, ve kterých si vyzkoušeli měření krevního tlaku rtuťovým i digitálním tonometrem, poslouchali srdeční ozvy fonendoskopem a naučili se prakticky používat trojcípý šátek při zranění. Po praktickém i teoretickém zvládnutí problematiky krvácení následovala kardiopulmonární resuscitace a práce s vakuovou dlahou. Žáci strávili příjemné dopoledne na Střední zdravotní škole v Trutnově, kde získali spoustu nových znalostí a hlavně praktických dovedností, které se jim určitě mohou hodit při poskytování první pomoci.

Okresní kolo biologické olympiády kategorie C

Okresní kolo biologické olympiády se konalo 23. 4. 2018 v Trutnově. V této soutěži nás reprezentovala pětice dívek. Nejlépe si vedla Kateřina Hanušová, která obsadila 11. místo. Káťa Svobodová, Agáta Knobová, Maruška Diblíčková a Valentýna Michlová se umístily v první polovině startovního pole a získaly titul úspěšného řešitele. Děvčatům gratulujeme a držíme palce v dalších biologických soutěžích. Nyní nás čeká školní kolo v poznávání přírodnin, které se uskuteční v polovině května.

Krajské kolo biologické olympiády kat. A

loskutak2Dne 26. 3. 2018 se v Hradci Králové konalo krajské kolo biologické olympiády kategorie A. Soutěžící čekala náročná soutěž, ve které museli vyřešit 3 praktické úkoly, zodpovědět otázky testu a prakticky poznat rostliny, živočichy a biologické zajímavosti.

Jan Tomeš a Kateřina Matoušová získali v této soutěži titul úspěšného řešitele.

Gratulujeme!!!

Sportovní burza se vydařila

Chtěla bych všem účastníkům burzy poděkovat za hojnou účast. Donesli jste spoustu zajímavých a kvalitních věcí, které se vám už nehodily a jiným lidem udělaly radost. Výsledkem byla radost na obou stranách. Děkuji za příkladnou spolupráci firmě Karhan sport a za pomoc při organizaci současným i bývalým studentům gymnázia.
Tak zase na podzim..!
Eva Volfová

Burza sportovních potřeb

Již tradičně se v tělocvičně gymnázia uskuteční burza sportovních potřeb (zimních i letních) a oblečení do tanečních. Příjem věcí bude v pátek 3. 11. 2017 v 16 v 18:30 hodin. Prodej věcí bube v sobotu 4. 11. 2017 v 9–11 hodin. Výdej věcí a peněz bude v sobotu v 11–12 hodin. Nabízíme velký výběr sjezdových lyží a bot za výhodné ceny a rádi vám poradíme s výběrem. Přijďte, určitě si vyberete!

Druhé místo v krajském kole Ekologické olympiády

kachnaVe dnech 18. a 19. 10. 2017 nás reprezentovalo tříčlenné družstvo studentů v krajském kole Ekologické olympiády v Krňovicích. Soutěže se zúčastnilo 11 týmů. Tématem letošního ročníku jsou ,,Dřeviny rostoucí mimo les“. V domácím úkolu měli soutěžící vyhledat strom, který by bylo vhodné navrhnout jako ,,Památný strom“, a zpracovat k tomu veškerou dokumentaci. Takto zpracovaný úkol prezentovali před všemi účastníky olympiády a odbornou porotou. Dále psali písemný test a prakticky poznávali předložené přírodniny. Poslední část byla zaměřena na zpracování čtyř úkolů přímo v terénu. Naši studenti Jan Tomeš, Káťa Matoušová a Marcela Nosková se se všemi úkoly vypořádali výborně a výsledkem bylo skvělé druhé místo a postup do celostátního kola. Gratulujeme k vynikajícímu výkonu a držíme palce v celostátním kole!!!

Okresní kolo v poznávání přírodnin

Ve Dvoře Králové se 5. 6. 2017  konalo okresní kolo v poznávání přírodnin. Této soutěže se zúčastnilo i 12 studentů naší školy, kteří se nominovali ze školního kola. Soutěžící měli poznat 50 rostlin a 50 živočichů. Nejlépe si vedla Káťa Matoušová (kategorie A), která se umístila na 2. místě a Jan Tomeš, který byl čtvrtý. Z kategorie B poznala nejvíce položek Marcela Nosková, která měla ještě o dva body více než Káťa, ale v této kategorii jí to stačilo pouze na 8. místo. Obě si odnesly titul úspěšného řešitele. V kategorii C obsadila také 8. místo Katka Svobodová. V nejmladší kategorii D patřilo 10. místo Kátě Hanušové a pouze o 0,5 bodu za ní se na 11. místě umístila Agáta Knobová, na 13. místě skončila Maruška Diblíčková. Poprvé se této soutěže zúčastnila Tereza Pittnerová a Bára Dostálová z 1.A, které se umístily v polovině startovního pole. Všem soutěžícím děkujeme za pěkné výsledky v této náročné soutěži.

Výstava ,, Stop palmovému oleji“

V rámci environmentální výchovy jsme si od koalice proti palmovému oleji, která se věnuje osvětě této problematiky, vypůjčili vzdělávací výstavu, která bude ke zhlédnutí po celý únor v Gymnáziu ve Vrchlabí.
Současná intenzívní produkce palmového oleje nejenže není šetrná k přírodě, ani k lidem, ale navíc není ani dlouhodobě udržitelná. Výstava ukazuje principy řešení této situace. Můžeme začít každý tím, že nebudeme kupovat výrobky obsahující palmový olej. Možná, že když začnete číst etikety na výrobcích, budete překvapeni, kde všude se palmový olej nachází. Výstavu najdete v přízemí v levé části budovy (u biologických učeben).
Tento projekt je podpořen Nadací O2 SmartUp.

Pro zájemce více info na: http://stoppalmovemuoleji.cz/

Krajské kolo Ekologické olympiády

Ve dnech 23.–24. 9. 2016 se konalo ve skanzenu v Krňovicích krajské kolo Ekologické olympiády, jejímž tématem byly v letošním ročníku biokoridory a biobariéry.. Na 15 soutěžních družstev čekaly tři úkoly. Poznávačka, která byla hodně náročná, dále test z ekologických pojmů, zákonů a ochrany přírody a vyvrcholením bylo vytvoření projektu na rozšíření obce Krňovice, zejména zdejšího skanzenu s ohledem na propojení jednotlivých biologických celků a vytvoření biokoridorů.Po prozkoumání terénu a nafocení zdejšího okolí si každá trojice studentů vytvořila prezentaci v ppt, kterou pak následovně přednesla odborné porotě. Po sečtení všech bodů se naše družstva rozhodně neztratila. Družstvo ve složení Káťa Matoušová, Jan Tomeš a Martin Erlebach si odvezlo pěkné 4. místo a druhé mladší družstvo ve složení Marcela Nosková, Andrea Šupová a Vojtěch Hajný obsadilo 10. místo. Soutěžícím děkujeme za pěkné výkony a věříme, že tato soutěž pro ně byla určitě skvělou zkušeností a motivací do příštích ročníků.

Úspěšný řešitel v krajském kole Biologické olympiády kat. B

V pátek 15. 4. 2016 se v Hradci Králové konalo krajské kolo Biologické olympiády. Soutěže se zúčastnilo 36 studentů, kteří postoupili ze školních kol. Naši školu reprezentovali Jan Tomeš, Kateřina Matoušová a Dominik Hnyk. Soutěž měla sedm částí a trvala pět hodin. Krásné 7. místo a titul úspěšného řešitele vybojoval Jan Tomeš, Káťa Matoušová se umístila v polovině startovního pole.
Děkujeme za pěkné výkony a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích!

Gymnázium Vrchlabí zazářilo 2x

DSCF6298DSCF6283

Ve dnech 11.–13. května se konalo Krajské kolo ekologické olympiády, tentokrát pod záštitou Správy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí. Do soutěže se přihlásilo 12 družstev, mezi nimiž byla i dvě družstva našeho gymnázia, která si v této třídenní náročné soutěži vedla výborně. Družstvo 5. A ve složení Káťa Matoušová, Jan Tomeš a Martin Erlebach si vybojovalo zlato, bronz patřil studentkám 7. A Adéle Bílkové, Anežce Nejedlé a Tereze Hebké. Podařilo se nám porazit i vítěze loňského celostátního kola. Za nečekaný a perfektní výkon děkujeme a gratulujeme! V celostátním kole, které se koná 4.–7. 6. v Železných horách, budeme postupujícímu družstvu určitě držet palce!!!

Krajské kolo biologické olympiády

V Hradci Králové se sešlo téměř 50 účastníků krajského kola biologické olympiády. Čekala je téměř 4,5 hodinová soutěž, ve které se prověřily jejich teoretické znalosti a praktické dovednosti. Naši školu úspěšně reprezentovala Zuzka Soukupová (6. A) a Jan Tomeš(5. A). Zuzka obsadila v této opravdu náročné soutěži krásné 7. a Honza 11. místo. Zuzka si zároveň odnesla titul  úspěšný řešitel“, Honzovi tento titul unikl o 0,4 bodu. Oběma gratulujeme k pěkným výkonům a držíme palce v další soutěži, kterou bude v květnu ekologická olympiáda.

Věnuj mobil

Máte doma starý mobilní telefon? Ještě může být užitečný!
V kabinetě biologie vybíráme nepoužívané mobily, které předáme k dalšímu využití. Funkční telefony budou zkontrolovány a předány organizacím, které pracují s handicapovanými spoluobčany, nebo do dětských domovů.Nefunkční mobily budou zrecyklovány.OLYMPUS DIGITAL CAMERA