Odevzdávání učebnic v pondělí 26.6.

Upozorňuji studenty nižšího gymnázia, že v pondělí 26.6. si vyberu učebnice, které patří škole. Učebnice nesmí být popsané a musí být v odpovídajícím stavu.
Matematiky odevzdáváte matematikům, Motivate 1 a 2 odevzdáváte jednotlivým vyučujícím angličtiny po dohodě s nimi.
Celé třídy se dostaví během přestávky do učebny č. 21.
1. A – 5. hodina
2. A – 2. hodina
3. A – 3. hodina
4. A – 1. hodina
Pracovní sešity nenoste.
Učebnice musí být podepsané a bez obalů.

Učebnice

Učebnice na nižším gymnázium se budou vybírat hromadně 26.-27.6.2023. Přesný rozpis hodin jednotlivých tříd bude ještě upřesněn.
Učebnice matematiky vyberou vyučující matematiky.
Učebnice AJ vyberou vyučující v jednotlivých skupinách. 3.A si učebnice AJ nechává do 4. ročníku.
Všechny ostatní učebnice musí být v odpovídajícím stavu jejich stáří, nepopsané, nepolité a nerozlepené.
Je vaší povinností učebnice zalepit a vygumovat.
Studenti, kteří odjíždějí např. na dovolenou a nebudou již ve škole, přinesou učebnice do mého kabinetu.
Pracovní sešity si necháváte.
Děkuji všem studentům za pochopení a spolupráci.

Putování po stopách Elišky Rejčky

.. je název česko-polského projektu V4, se kterým jsme jako jediní v České republice uspěli. Naši studenti se tak mohli vydat na putování po Hradci Králové a Praze.

                                              www.visegradfund.org

                                           

Kdo tedy byla Eliška Rejčka?

Z dnešního pohledu velmi ambiciózní žena, která se provdala za českého krále Václava II. a tím mu zajistila nárok na polskou korunu po vymření Piastovců v roce 1300. V době bojů o český trůn se provdala za Rudolfa Habsburského – českého krále v letech 1306-1307. Avšak v roce 1307 se stala dvojnásobnou mladou vdovou. Bez prostředků však nezůstala. Jako královna získala do držení pět královských měst věnných. V letech 1308-1316 žila v Hradci Králové a o toto věnné město se s péčí starala. Dožila a zemřela v Brně, kde pobývala s velice vlivným českým šlechticem Jindřichem z Lipé.

 A jaké bylo naše putování o téměř 800 let později?

Celý příspěvek

Okresní kolo dějepisné olympiády – leden 2023

Tito studenti budou reprezentovat Krkonošské gymnázium v okresním kole:

kategorie I – Černý, Kaplanová, Hůlková

kategorie II – Macháček, Buďárek, Mečíř D.

Pokud někdo z vážných důvodů nemůže, včas mi to oznámíte – nejpozději do konce tohoto týdne.

Sežeňte si potřebnou literaturu, přijďte si cokoli půjčit.

Dějepisná olympiáda – kategorie II – vyšší G (Vrchlabí)

Děkuji studentům vyššího G za opravdu hojnou účast na dějepisné olympiádě. Výsledky byly moc dobré, můžete se přijít podívat.
Avšak vyhrát mohou jen tři:
Kryštof Macháček – 1. místo
Daniel Mečíř – 2. místo
Šimon Buďárek – 3. místo
Gratulujeme!
Po porovnání výsledků s Hostinným vyšleme 3 nejlepší studenty do okresního kola – již v lednu.

Výsledky školního kola dějepisné olympiády — pracoviště Vrchlabí

Děkujeme za účast studentům 3. A a 4. A
Gratulujeme:
Václavu Černému – 1. místo
Emilce Kaplanové – 2. místo
Kamile Hůlkové a Elišce Záveské – 3. místo
Postupující do okresního kola budou včas informováni.
Okresní kolo se bude konat v rozmezí 16.–20. ledna 2023
Prostudujte si požadovanou literaturu do okresního kola.

Dějepisná olympiáda

… se uskuteční na začátku prosince – datum bude upřesněno.
Téma: Rozdělený svět a Československo v něm – 1945–1992
Garant pro 4. A – Marek Bobovský
Garant pro 3. A a další zájemce z nižšího G – PhDr. Macháčková
Garant pro vyšší G – Hana Brožová
Do okresního kola ve 2. polovině ledna postupují 3 nejúspěšnější řešitelé z každé kategorie.

Zájezd do GB

Milí studenti,
počet uchazečů o zájezd do GB – Normanská Anglie dvakrát převyšoval možnosti autobusu. Dali jsme přednost studentům vyšších ročníků, kteří již nebudou mít možnost GB s naší školou navštívit.
Po dohodě s p. ředitelem zorganizujeme v nejbližší době další zájezd, kdy upřednostníme studenty nižšího G od sekundy a studenty 1. B.
Děkujeme za pochopení.
Studenty, kteří jsou již vybráni, upozorňuji, že je třeba přihlásit se do systému CK – pokyny vám byli předány.

Peníze z burzy

… se budou vyplácet od úterý 20.9.2022 – noste si drobné!!!
Nechoďte o velké přestávce, prosím.
Na letošní burze prodali studenti studentům učebnice za 38 960,- Kč a studentů, kteří dali učebnice na burzu, bylo 92. Chválíme bývalé maturanty, kteří letos nezapomněli.
Jedna studentka prodala celkem 18 knih a zároveň obdrží za svoje knihy maximální částku na osobu – 2055,- Kč.

Burza učebnic

… proběhne takto:

7. 9. 2022 1. B a 5. A od 14:00 v učebně č. 21
7. 9. 2022 2. B a 6. A od 14:00 v učebně č. 21
14. 9. 2022 3. B a 7. A od 14:00 v učebně č. 21
14. 9. 2022 4. B a 8. A od 14:00 v učebně č. 22

Chcete-li prodat vlastní učebnice, máte tyto možnosti:
1) nabídnout je za rozumnou cenu nižším ročníkům
2) přinést je do našeho kabinetu (Brožová–Kosáčková) a nabídnout je k prodeji na burze. Knihy musí být označeny vašim jménem, ročníkem a cenou. Jazykové učebnice nesmí být popsány.
Vyhrazujeme si právo popsané učebnice z burzy vyřadit a snížit jejich cenu, pokud neodpovídá kvalitě.
Pro studenty, kteří nakupují knihy mimo burzu dobrá rada: zkontrolujte si, jaké učebnice budete potřebovat a jejich realnou cenu.

Odevzdávání učebnic na nižším G

Milí žáci,
ve čtvrtek 23. 6. 2022 proběhne organizované odevzdávání učebnic patřících škole. Pracovní sešity si necháváte. 3. A si nechává angličtinu.
Veškeré učebnice odevzdáte NEPOPSANÉ a V ODPOVÍDAJÍCÍ MÍŘE OPOTŘEBENÍ. Zvláště upozorňuji na učebnice nové – Dějepis 1 a Chemie 8.
Matematiku a Motivate 1 a 2 odevzdáváte jednotlivým vyučujícím, kteří mi je následně předají.
Prosím všechny třídy, aby se dostavily do učebny číslo 21 dle rozpisu:
2. hodina — 4. A
3. hodina — 3. A
4. hodina — 1. A
5. hodina — 2. A
Žáci, kteří budou v daný den nepřítomni, mohou odevzdat učebnice dříve mně osobně nebo třídnímu učiteli, který mi je předá.
 

GAU Hostinné

Pokud nevíte, co je to GAU v Hostinném, tak vám to určitě prozradí naši primánci. Ve šťastný den 13. 5. (pátek!!!) se vypravili s paní třídní a paní dějepisářkou na exkurzi za poznáním antických soch.

A že jim to šlo, o tom svědčí mravenčí práce a jejich hemžení mezi antickými veledíly, kdy s nadšením a maximálním nasazením vyplňovali pracovní list. Neměli to lehké, protože galerie byla znovu otevřena a některé sochy zmizely a jiné přibyly. Celý příspěvek

Učebnice

Na nižším gymnáziu vyberu učebnice v pátek 24. 6. 2022. Učebnice budou nepopsané a podepsané. Kdo se chystá na dovolenou, učebnice přinese osobně ke mně.
Maturanti mohou své učebnice prodat do nížšího ročníku nebo přinést na burzu, která proběhne v září.
Nebereme: staré zeměpisy, literaturu na 4 roky a staré jazykové učebnice.
 

Peníze z burzy

… jsou připraveny k vyplacení kdykoli v době mé přítomnosti. NE o velké přestávce!!!
Noste si drobné!!!
Prodaly se knihy 122 studentů za 38 038,- (zatím)
Maximální počet prodaných knih – 22/maturantka.
Maximální výdělek – 2260,-/maturantka.
Absolventi G mohou zažádat o odeslání peněz na svůj účet. Nezapomeňte poslat č. účtu. Nebo pošlete kamarády.
Stále je poptávka po Geografii 1,2,3 a většině učebnic do maturitního ročníku.
U mě je k dispozici Geografie 4.
Tento týden očekáváme Odmaturuj z biologie, Odmaturuj ze ZSV, atlasy a geografie, Maturita Solutions Intermediate.

Burza učebnic – ZMĚNA!!!

Burza pro 1B, 5A, 6A a 2B proběhne tak, jak bylo naplánováno – středa od 14.00
Burza pro 7A a 3B se přesunuje také na tuto středu do učebny 22 od 14. 00
Burzovní pátek byl zrušen.
Prosím studenty vyššího G, aby si chodili kupovat LITERATURU 1,2,3 a jazykové učebnice – angličtina, němčina a španělština.
NOSTE DROBNÉ!!!
Čeho máme nedostatek:
Geografie 3, Dějepis 2