Žáci se postupně vrací do školy

Od 17. 5. 2021 končí pro nižší gymnázium kombinace distanční a prezenční výuky a všechny třídy (1.A – 4.A) budou mít od 17. 5. 2021 prezenční výuku. Při příchodu do školy nadále platí povinnost testování. Žáci budou vždy otestováni v pondělí při příchodu do školy. Testovat se bude antigenními testy 1x týdně. Pokud se žák zapojí do výuky později, bude ihned při příchodu do školy otestován.

Třídy vyššího gymnázia mají v týdnu od 17. 5. 2021 nadále distanční výuku. Do prezenční výuky by se všechny třídy měly zapojit o týden později, tedy od 24. 5. 2021. Informace budeme průběžně aktualizovat.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Odborník ve výuce – webinář s panem Lukášem Hánou

V pátek 7. 5. jsme přivítali na online výuce ZSV odborníka a lektora kritického myšlení. Lukáš Hána se v GrowJOB Institutu specializuje na rozvoj a školení kritického myšlení a s ním spojených témat jako je práce s informacemi či předcházení chybám při jejich vyhodnocování. Založil a vede projekt #krimyš, v rámci kterého pořádá od roku 2014 největší konferenci o kritickém myšlení v ČR. Přednáší a školí v Evropě a Spojených státech pro firmy, univerzity, veřejnost, ale třeba i zpravodajské služby.

Byli jsme nadšeni, že si udělal čas i na nás. Studenti 6. A byli seznámeni s tím, proč je důležité umět pracovat s informacemi, jak odhalit dezinformace, mýty a polopravdy, a dopátrat se kvalitních a užitečných informací potřebných v našem životě. Pan Hána poukázal na časté klamy a iluze, které ovlivňují naše vnímání a rozhodování. Výuka byla vedena interaktivní formou. Ze začátku si studenti sami na sobě vyzkoušeli, zda se umějí rozhodovat správně, či podléhají svým okamžitým úsudkům nebo intuicím. Atraktivitu tématu i jeho zprostředkování nejlépe dokazuje fakt, že většina studentů se zájmem využila i následnou diskuzi. Když se chýlil konec výuky, téměř nikdo nechtěl odcházet. Webinář se protáhl o dalších 25 minut a stále by bylo o čem povídat i delší dobu. Děkujeme panu Hánovi za jeho energii a čas, které nám věnoval. Velký dík patří také studentům za jejich spolupráci. 😊

Jedinečná příležitost! Krkonošské gymnázium partnerem American Academy

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola se jako první pilotní veřejná škola stala partnerem mezinárodně uznávané instituce American Academy se sídlem v Praze.

V rámci tzv. duálního programu bude takto pro naše studenty možné studovat American Academy online a získat tak v posledním roce studia jak české maturitní vysvědčení, tak i High School Diploma, který může českým studentům významně usnadnit cestu na zahraniční vysoké školy (viz výše uvedený leták). Nespornou výhodou programu je i fakt, že jde o studium ostatních předmětů v anglickém jazyce.

Jelikož půjde o první ročník naší vzájemné spolupráce, kdy se studentům bude tato možnost nabízet, gymnázium má připraveno pro případné zájemce pouze 25 míst (uvedená cena v letáku 12 500 Kč/rok platí při plném počtu zájemců, při nižším počtu zájemců může být cena max. 20 000 Kč/rok).

Studium bude otevřené pro studenty budoucího 1. a 2. ročníku čtyřletého gymnázia (a 5. a 6. ročníku osmiletého gymnázia) a pro studenty 4.A ve formě tzv. přípravného ročníku. Předpokladem studia je vážnější zájem o anglický jazyk a všeobecné vzdělávání.

Přihlášky budou koordinátoři přijímat od žáků školy od 12. do 19. května 2021. Výběr žáků do programu proběhne na základě posouzení komise školy a American Academy.

Více informací u koordinátorů projektu: baresj@gymvr.cz (Mgr. Jaroslav Bareš, pracoviště Vrchlabí), kocova@gymhost.cz (Mgr. Zuzana Kočová, pracoviště Hostinné)

PŘIHLÁŠKA DO DUÁLNÍHO PROGRAMU AMERICAN ACADEMY

Přihlášku a esej

a) přímo vyplňte

b) vytiskněte, vyplňte, oskenujte

a elektronicky odešlete do 30. května na email:
jana.chuda@americanacademy.com

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Týmuj a vyhraj

 

Vezmi mobil, psa, nebo přítelkyni na procházku a také se zapoj do TÝMUJ A VYHRAJ! Společně jsme jen za první den zvládli dojít do Havlíčkova Brodu. Další den nás přivítalo Brno. Cesta pokračuje. Tak co? Kam až se podíváme?

Martina Vitvarová, 6. A

Na webových stránkách najdete vše pod touto ikonou: 

nebo klikněte na odkaz: https://www.gymvr.cz/akcemesice/2021/tymujavyhraj/

Mistrovský pohár pro Markétu Davidovou

Nejlepší současná česká biatlonistka Markéta Davidová vybojovala ve slovinské Pokljuce titul mistryně světa ve vytrvalostním závodě na 15 km.

Její skvělý výkon byl také motivem tematického úkolu pro naše studenty.

Úkolem bylo vytvořit, vymodelovat, vyrobit – mistrovský pohár pro tuto sportovkyni.

 

Sešlo se nám mnoho zajímavých výrobků, za které všem moc děkujeme a chválíme!

 

Podstatné je ale to, že Markéta všechny práce viděla a tady je její reakce:

 

Od 3.5. se část žáků vrátí do lavic

Po dlouhé době se ve škole opět objeví žáci. Prezenční výuka se zatím týká pouze žáků nižšího gymnázia. V pondělí 3. 5. 2021 se do rotační prezenční výuky vrátí žáci 1.A a 2.A. Ostatní třídy pokračují v distanční výuce. V dalším týdnu (od 10. 5.) by do lavic měli usednout žáci 3.A a 4.A.

K testování budou použity samoodběrové testy s odběrem vzorku z přední části nosu (postup testování není složitý).

Nahradit test je možné:

    • dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
    • dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
    • certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Po celou dobu pobytu ve škole musí žáci používat zakrytí úst a nosu (chirurgická rouška nebo rouška splňující obdobné parametr), dodržovat hygienu rukou a nezbytný odstup (alespoň 1,5 m). Výjimku tvoří pouze doba konzumace svačiny nebo oběda (obědy si v případě zájmu nezapomeňte včas objednat). Dostatečný počet roušek si žáci přinesou s sebou, v případě nouzové situace budou náhradní roušky k dispozici ve škole.

V případě pozitivního výsledku testu bude žák umístěn do izolace nebo rovnou odchází ze školy, má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu ze školy.

Souhlas s odchodem žáka ze školy

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy