Soutěž Poznávání přírodnin 2023

    Letošního školního kola soutěže v poznávání přírodnin se zúčastnilo přes 65 studentů! Někteří předveli skvělé výkony a zajistili si tak postup do okresního kola. V kategorii A zvítězila A. Vodnárková, před M. Husarovou a B. Dostálovou. V kat. B se na prvním děleném místě umístili P. Straka a D. Mánek před V. Möhwaldem. V kat. C zvítězila L. Šimková před E. Kaplanovou a K. Hůlkovou. V kat. D zvítězila M. Kuříková před A. Knobovou a K. Červinkovou. Moc gratulujeme a postupujícím přejeme mnoho zdaru v okresním kole, které se koná 5. 6. 2023 ve Dvoře Králové nad Labem.

Úspěch v krajském kole Přeboru škol v OB

Ve středu 24. 5. 2023 jsme zamířili s našimi studenty do Hradce Králové, kde se pořádalo krajské kolo přeboru škol v orientačním běhu. Náš tým tvořili zkušení běžci, ale i skoro úplní začátečníci. Běhalo se v rovinatém terénu okolo rybníku Biřička protkaném hustou sítí cest. Závod byl náročný spíše běžecky než orientačně.

Naši závodníci dosáhli pěkného úspěchu, když se družstvu nižšího gymnázia podařilo dosáhnout 2. místa za v podstatě domácím týmem Biskupského gymnázia a tím si zajistit postup do celorepublikového finále. Toto finále se koná ve středu 7. června a bude se běhat v zajímavém prostoru pevnosti Terezín. Družstvo vyššího gymnázia skončilo na 3. místě.

Tyto společné výkony ozdobilo několik hezkých individuálních úspěchů, které si můžete prohlédnout níže. Chceme poděkovat všem závodníkům za velikou snahu a předvedené výkony. Také chci poděkovat kolegyni P. Šedivé za sestavení a poslání přihlášky a kolegyni M. Nové za zařízení společné dopravy se ZŠ nám. Míru. Na závěr musím poděkovat SRPŠ, OOS při TJ Spartak Vrchlabí a ZŠ nám. Míru za příspěvek na dopravu.

Nejlepší individuální úspěchy:

Dívky 6.-7. tř. ZŠ: 3. místo Karolína Hančová (2.A), 9. místo Klára Nová (1.A)

Dívky 8.-9. tř. ZŠ: 1. místo Markéta Hanušová (3.A), 5. Lucie Šimková (3.A)

Dívky SŠ: 4. místo Magdaléna Chrástová (3.B)

Chlapci 6.-7. tř. ZŠ: 4. místo Vladimír Kutlvašr (1.A)

Chlapci SŠ: 1. místo Filip Hanuš (5.A), 6. místo Jan Setunský (5.A)

Odkaz na naše fotky zde

Fotky pořadatelů zde

WOD 2023

V pondělí 22. 5. 2023 proběhl u nás na hřišti světový den orientačního běhu (WOD), což je celosvětová akce na podporu tohoto pěkného sportu, který rozvíjí fyzické i psychické dovednosti sportovce. Naše škola poskytla zázemí této akci, kterou zorganizoval vrchlabský Oddíl orientačních sportů pod TJ Spartak. Pro závodníky, především z řad studentů, připravil Pavel Čivrný (ředitel závodu) 3 pěkné závodní tratě: krátkou jen po hřišti a přilehlé zahradě dětského domova, delší v okolí gymnázia a labyrint z geometrických tvarů. Nezávodili pouze naši studenti, ale přišli si zazávodit i žáci ze ZŠ nám. Míru a někteří jednotlivci z řad veřejnosti. Velkou část organizátorů tvořili naši studenti, kteří oddíl hojně navštěvují. Počasí se nám vydařilo a většině závodníků se závod líbil. Akci podpořilo svým grantem i město Vrchlabí. Všem podporujícím subjektům a organizátorům touto cestou děkujeme.

Výsledky: Hall of fame
Fotky od pana Nováka: Press
Moje fotky zde

Přírodovědná soutěž Poznávání přírodnin 2023 – školní kolo

    V úterý 23. 5. 2023 se uskuteční školní kolo této tradiční soutěže. Zájemci se mohou hlásit u vyučujících biologie. Časový rozpis studentů bude vyvěšen během pondělí před kabinetem biologie. Okresní kolo se koná 5. 6. 2023 ve Dvoře Králové nad Labem. Seznam organismů pro školní kolo viz. příloha. Hodně zdaru!

Poznávačka_2023_aktuální_seznam(2)

Skvělé výsledky našich studentů

Tak jako v letech předcházejících i v letošním školním roce proběhla řada přírodovědných a jazykových olympiád a dalších soutěží, počínaje školním po celorepublikové kolo, nebo online soutěží s mezinárodní účastí.

Naši studenti dosáhli naprosto skvělých výsledků. Více jak 100% nárůst umístěných na předních místech v okresních a krajských kolech soutěží je toho důkazem. Jedenáct prvních, šest druhých a tři třetí místa v okresním kole, dvě první, šest druhých a jedno třetí místo v krajském kole a postup do celorepublikového kola, které proběhne v červnu. Cenná byla i umístění na dalších místech.

Ale přesvědčte se sami.

 

Seznam úspěšných studentů za školní rok 2022/2023

  Celý příspěvek

Tradiční Letní odborné soustředění ChO a BiO Běstvina 2023

Soustředění se koná v termínu 1.–15. 7. 2023 v táborové základně VŠCHT Praha v Běstvině. Chemická část má kapacitu 40 účastníků pro kategorii C, 20 pro kategorii B a 20 pro kategorie A+E. Účastníci se ze zájemců vybírají na základě bodových zisků v krajském kole příslušné kategorie do naplnění kapacity oddílu, přednost mají účastníci, kteří se budou účastnit celého soustředění. Účastnický poplatek 4.900 Kč zahrnuje ubytování ve dvoulůžkových chatičkách nebo šestimístných srubech, plnou penzi a odborný program. Registrace je do 22. 5. 2023. Bližší informace u M. Nové, kabinet biologie

2. kolo přijímacího řízení v Hostinném

V Hostinném doplňujeme primu a kvintu gymnázia a vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro maturitní obor sociální činnost a učební obor ošetřovatel. Informace na www.gymhost.cz

Přihlášky posílejte na adresu Krkonošské gymnázium a SOŠ, Horská 309, 543 71 Hostinné. Pro informace volejte na 739079778.

Krajské kolo olympiády ČJ

25. dubna 2023 naši školu reprezentovaly v krajském kole olympiády v českém jazyce hned dvě studentky, Anežka Klimentová a Pavla Kutlvašrová. Oběma se podařilo navázat na skvělé výkony z okresního kola a i ve velmi obtížném krajském kole dosáhly vynikajících výsledků.

Anežce gratulujeme k 6. místu a smekáme před Pájou Kutlvašrovou, která dosáhla dokonce na příčku nejvyšší a soutěž opět vyhrála. Může se tak těšit na celorepublikové kolo, jež by mělo proběhnout v červnu.

Výsledky přijímacího řízení 2023

Pokud již víte, že o studium na Krkonošském gymnáziu nemáte zájem, sdělte nám tuto informaci na tel. 499 421 584 nebo 601 364 734.

V následujících odkazech naleznete seznamy s výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024.

Do deseti pracovních dnů (do 16. 5. 2023) od zveřejnění tohoto seznamu (28. 4. 2023) musí přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého přijatého uchazeče potvrdit zájem o vzdělávání na naší škole doručením zápisového lístku (ten uchazeči získají na své základní škole). Zápisový lístek je možno uplatnit pouze jednou. Nelze jej vzít zpět. Výjimkou je situace, kdy jiná škola vyhoví odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Pak je možno zápisový lístek ze školy, kam byl umístěn, vzít zpět a přemístit tam, kde byl uchazeč přijat v rámci tohoto odvolání. 

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání na naší škole v 1. kole přijímacího řízení odesláno poštou do vlastních rukou. Nepřijatí uchazeči nebo zákonní zástupci nepřijatých uchazečů pro nedostačující kapacitu oboru mohou podat odvolání do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, a to ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitele Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy. Pokud uchazečův zájem o studium na naší škole trvá, odvolání doporučujeme podat.


Výsledky přijímacího řízení do osmiletého oboru

Výsledky přijímacího řízení do čtyřletého oboru


Vzor odvolání pro osmiletý obor

Vzor odvolání pro čtyřletý obor

 

Dne 28. 4. 2023, Luděk Rychtr, zástupce ředitele školy

 

Zápisky z Bohnic

Milý čtenáři, nemáš chuť na dlouhý článek? Nevadí.

Poznamenej si alespoň důležité telefonní číslo a adresu, kde se Ti v případě potřeby dostane pomoci.

 

Linka důvěry CKI Bohnice nonstop: 284 016 666

CKI. Psychiatrická nemocnice Bohnice, Ústavní 91, 181 02 Praha 8

Pražská linka důvěry: 222 580 697

Více informací najdeš v následujících odkazech:
https://bohnice.cz/krizova-pomoc/

https://bohnice.cz/wp-content/uploads/2021/05/linka-duvery-alternativni-odkazy-min.pdf

https://www.opatruj.se/

https://www.youtube.com/watch?v=lCTdprN7ayo

https://www.ceskatelevize.cz/porady/12884179334-pece-o-dusi/13708-podcasty/43106-lidska-prava-v-psychiatrii/

 

Plna dojmů z dnešního dne usedám, abych napsala pár řádků. Je čtvrtek 27. dubna 2023 19:30 hod. a před hodinou jsem se vrátila z Bohnic, přesněji řečeno z PNB – Psychiatrické nemocnice Bohnice. Ne jako pacientka, ale jako učitelka, která doprovázela studenty na exkurzi.

Celý příspěvek

Rozloučili jsme se s Rejčkou

Poslední setkání vrchlabských a kowarských studentů se uskutečnilo na našem gymnáziu v úterý 25. dubna. Nabídli jsme workshopy, ve kterých si účastníci projektu a studenti 2.A a děvčata z 2.B vyzkoušeli aktivity z Eliščiných dob. Všichni jsme společně zatančili kolový tanec za doprovodu flétny a ve skriptoriu si vyzkoušeli práci středověkých písařů a iluminátorů. V rukodělné kloboučnické dílně jsme si mohli vyrobit henin, tj. špičatý klobouk „tety Perchty“ nebo navrhnout svůj rytířský erb. Speciální deskovou hru vyrobily studentky z Hostinného. Vrcholem pak byl středověký turnaj pro rytíře a rytířky z blízkých i dalekých království o kapesníček Elišky Rejčky. Soutěžilo se v jízdě na koni přes překážky, střílelo na terče z luku, rytíři za jízdy na své meče nabírali kroužky a házeli houbou. Vítěz byl odměněn ručně vyrobeným kapesníčkem. Raut sice nebyl středověký, ale chutnal velice. Dopoledne rychle uteklo a všichni jsme se spokojeni vrátili do 21. století.

Další úspěch v krajském kole olympiády z angličtiny

Po úterním výborném výsledku Alex v krajském kole olympiády z anglického jazyka se ani v kategorii nižších gymnázií nenechala Sára Šimůnková (4. A) zahanbit a v náročné konkurenci dokázala zaujmout nejen kvalitní angličtinou ale i zajímavými myšlenkami. Díky tomu obsadila vynikající druhé místo a kvalifikovala se tak jako náhradnice do ústředního kola olympiády z angličtiny. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.

Alex Pistoriusová obsadila 2.místo v krajském kole olympiády v anglickém jazyce

Blahopřejeme Alex Pistoriusové k 2.místu v krajském kole olympiády v anglickém jazyce v Hradci Králové, které se konalo 18. 4. 2023.  Alex se tímto nominovala jako náhradník do ústředního kola.

Děkujeme jí za příkladnou reprezentaci naší školy. Alex se postupně probojovala ze školního kola až do kola krajského, kde rovněž potvrdila svoji vynikající formu a jazykové nadání. Přejeme jí do dalších let mnoho úspěchů jak ve studiu jazyků, tak v osobním životě. 

Za komisi cizích jazyků 

Jaroslav Bareš