DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ — 10. ledna 2024

Doporučujeme

Pozvánka na Den otevřených dveří 

Vážení rodiče, vážení žáci pátých a devátých tříd,

zveme vás všechny, kteří máte zájem dozvědět se více o studiu na čtyřletém nebo osmiletém oboru gymnázia ve Vrchlabí.

Den otevřených dveří Krkonošského gymnázia a SOŠ, pracoviště Vrchlabí proběhne ve středu 10. ledna 2024 od 14 do 16 hodin formou individuálních konzultací na adrese Komenského 586, Vrchlabí. Všechny zájemce provedeme po škole a zodpovíme veškeré dotazy k přijímacímu řízení a studiu na naší škole.

V následujícím odkazu zvolte datum 10. ledna a vyberte čas konzultace.

 

 

Dějepisná olympiáda – kategorie I (nižší gymnázium)

V tomto týdnu se na našem pracovišti ve Vrchlabí odehrálo školní kolo Dějepisné olympiády 2023. Do soutěže se přihlásily dvě desítky nadaných studentů z nižšího gymnázia. Letošní téma znělo takto: „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.”

V náročné soutěži se na 1. místě umístila  Emílie Kaplanová (4.A), 2. místo obsadil Vojtěch Novák ze 2.A a nejlepší trojici doplnil na 3. místě Tomáš Albrecht ze 3.A.

Nejlepším gratulujeme a všem studentům děkujeme za kvalitní výkony a účast.

Ilustory pro rok 2023 zná své vítěze!

Stejně jako v loňském roce se naši studenti i v tom letošním zapojili do literární soutěže vyhlašované Knihovnou Akademie věd ČR. Pořadatelé opět vybrali zajímavou ilustraci, na jejíž motivy „mladí spisovatelé“ napsali své povídky. Do finálové šestky proklouzli dokonce dva naši studenti, a to Eliška Čivrná a Šimon Šafařík. Šimon si nakonec odnesl i pomyslnou bronzovou medaili, jelikož jeho povídka Pomsta z nevědomí se umístila na třetím místě.

Gratulujeme a těšíme se na vaše další literární krůčky!

Dějepisná olympiáda

 

… pro všechny zájemce z vyššího G a pro zájemce ze 4.A a 3.A se píše

ve středu 29. 11. 2023 –  4. a 5. vyučovací hodinu v učebně č. 21.
Je třeba se nahlásit mně osobně nebo mi napsat na Bakaláře nebo to oznámit svým vyučujícím dějepisu. Kopie navíc pro nepřihlášené NETISKNU!!!
Omluvte se prosím vyučujícímu z hodiny.
Téma je zajímavé.

Stávka 27. 11.

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že nedošlo k výraznému posunu v jednání školských organizací a odborů s MŠMT, připojí se naše škola ke stávce vyhlášené školskými odbory na pondělí 27. 11. Znamená to, že škola v obou místech vzdělávání (Vrchlabí a Hostinné) a školní jídelna v Hostinném budou v tento den zcela uzavřeny.

Děkuji za pochopení.

Martin Vlášek, ředitel školy

Pravěké hody

Studenti 1.A připravili pro celou školu pravěkou slavnost. Ve čtvrtek 16. listopadu nachystali nejrůznější lahodnosti inspirované paleo dietou, tj. stravou ze starší doby kamenné. Ta je pro člověka nejen zdravá, protože je na ni evolučně navyklý, ale v podání 1.A je také neodolatelná.

Posuďte sami: pečená žebírka na medu, mamutí žebírko s ořechy, zeleninový salát, sushi, mrkvová šťáva, batátové hranolky, mrkvové hranolky, řepové hranolky nebo prostě jen hranolky. A kdo ani po těchto chodech neměl dost, mohl si dát prsíčka z divoké husy na cuketě pečené na ohni s bylinkami a brusinkami a ovocný salát z banánů, jablek a pomerančů s ořechy, dále borůvky, brusinky, sušená jablíčka a sušené okurky.

Díky zapojeným kolegům se studenti pravěku věnovali nejen v dějepise a v kuchyni. Ve výtvarné výchově několik týdnů ve skupinách ztvárňovali vesnici v mladší době kamenné. Jejich výtvory zachytily klíčové momenty života v takové vesnici a po výtvarné stránce se naprosto vydařily. V češtině zase připravovali pozvánky, díky čemuž bylo přítomno opravdu hodně strávníků.

Za všechny, kdo se dobře najedli, děkuji těm, kteří ve středu do noci a ve čtvrtek od rána vše chystali.

Nejlepší klokani v okrese

V soutěži Přírodovědný klokan 23 obsadili naši studenti Pepa Šedivý, Sylvie Algerová a Adéla Musilová první tři místa v okrese Trutnov v kategorii junior. Gratulujeme!

Výsledky naleznete zde:                                               Přírod Klokan 23 – Královéhradecký kraj

St. Marienthal 5. 11. – 12. 11. 2023

St. Marienthal je skutečně magické místo, které dělá s našimi studenty opravdové divy. Letos se mezinárodního setkání studentů z různých evropských států účastnilo hned 11 našich studentů – 5 chlapců a 6 dívek. Studentským vedoucím celého týmu se stal Tom Tropp – loňský účastník – moje pravá ruka. Levou roku jsem nepotřebovala, protože studenti se projevili jako dokonale fungující jednotka, která chodila včas na snídaně, užívala si projížďky na kole, někteří i po ránu běhali, někdo si zašel na ranní mši. Moje citlivé uši nezaslechli ani jedno sprosté slovo.
Tématem letošního workshopu bylo téma Role náboženství ve válce a v míru. Nejlépe studenti hodnotili seminář islámu a hinduismu. Následovala praktická činnost. Šimon protancoval ponožky, Daniel udělal báječné cheesecaky, Verča a Barča oblékly národní kroje, Olda byl vůdčí osobností týmu kuchařů, Kája vystřihovala miniaturní květinky – viz. nástěnka, Marek sestříhal super video – brzy na stránkách školy, Míša okouzlovala svojí americkou angličtinou, Sofie svým úsměvem a Kristýna svým andělským zpěvem. Prostě jsem si vybrala skvělou partu mladých lidí.
Pro potenciální zájemce z vyššího G mám již termín na příští rok. Od 22.9. do 29.9.2024 – interreligious seminar. Téma  zatím neznámé.

SUBTERRA CUP 2024

Dnes se rozehrála okresní kola ve florbale. Turnaj s názvem SUBTERRA CUP 2024 zná jednoho z postupujících do krajského kola, které se bude konat v lednu v Předměřicích.
Jsou to dnešní vítězové, naši chlapci z Krkonošského gymnázia a SOŠ, kteří odjíždí ze Dvora Králové nad Labem neporaženi 👏

Sportovní burza se vydařila

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se zúčastnili sportovní burzy v naší tělocvičně. Přinesli jste přes 600 pěkných a kvalitních věcí, z nichž se téměř polovina prodala. Věci, které někomu již nesloužily, udělaly jinému radost. Poděkování patří i nadšeným pořadatelům, kteří vytvořili skvělou atmosféru. Doufám, že po pětileté odmlce navážeme na dlouholetou tradici této burzy. 

 

English Theatre

Dne 2. 11. jsme se vydali do Jaroměře, abychom zhlédli hru od G.B. Shawa – Pygmalion – v podání herců z anglické divadelní skupiny TNT Britain. Po dlouhé cestě autobusem jsme stanuli před krásně zachovalým divadlem. Následně jsme zhlédli výborně ztvárněnou hru a po krátkém sdělení pocitů ze hry už byl čas na návrat. Na závěr lze jen dodat, že tento výlet jsme si většinově užili a těšíme se, že zase někdy vyrazíme na další anglické divadlo.

                                                                                                          (Jan Haláček, 1.B)

                                                                                                         

 

EDU.Lab a 3D tisk na kroužku fyziky

Na minulém kroužku fyziky jsme navštívili kamion naplněný moderními technologiemi – EDU.Lab , které se využívají i při výrobě aut značky Škoda. Kamión stál na náměstí Míru zde ve Vrchlabí, cestou k němu jsme si prohlédli meteorologickou věžičku a sluneční hodiny. V kamionu nám ukázali nejmodernější technologie (např. virtuální a smíšenou realitu, kooperativní roboty, 3D tisk, termokamery a další). Na závěr si studenti vyzkoušeli vlastními silami nabít elektromobil Enyaq. Tento týden si někteří zkusí na kroužku složit svítící modely Enyaqu, které tiskneme na naší 3D tiskárně.

HISTORIA MAGISTRA VITAE

Dějepisná olympiáda proběhne na naší škole na přelomu listopadu a prosince pro obě kategorie – nižší a vyšší gymnázium.
Téma na letošní rok:
„Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy,
Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.”
Kdo by se chtěl připravovat již nyní, posílám povinnou literaturu:
nižší gymnázium od sekundy
Učebnice a dějepisné atlasy pro základní školy a odpovídající ročníky gymnázií,
např.:
Mandelová, H. a kol., Středověk.Dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, Praha: Kartografie,a.s.,2017.
Válková, V., Dějepis pro základní školy 7,Středověk a raný novověk, Praha: SPN,2014.
Kol., Dějepis 7, Středověk, počátky novověku, Praha, NNS, 2020.
http://monasterium.kub.cz/
Vyšší gymnázium celé
Učebnice a dějepisné atlasy pro střední školy,
např.:
Čornej, P., Dějepis pro gymnázia a střední školy 2 – Středověk a raný novověk, Praha: SPN, 2010.
Kol., Starší dějiny pro střední školy 1 – Pravěk, starověk, raný středověk, Brno: Didaktis, 2018.
Odpovídající kapitoly.
Kol., Starší dějiny pro střední školy 2 – Vrcholný středověk, pozdní středověk, raný novověk, Brno: Didaktis, 2018. Odpovídající kapitoly.
Mandelová, H. a kol., Středověk. Dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, Praha: Kartografie,a.s., 2017.
Pro všechna kola:
Kvirenc, J., Kunstová, E., České dějiny do roku 1914. Historie v dokumentech, Liberec: Dialog, 2006, str. 11-66.
Kvirenc, J., Evropa do roku 1914. Historie v dokumentech, Liberec: Dialog, 2007,

str. 44-104.
Herout,J., Slabikář návštěvníka památek, Praha: 1980, str. 11-41 a slovník (pojmy odpovídající sledovanému období).
http://monasterium.kub.cz/
Zájemnci se přihlašují svým vyučujícím dějepisu.

Logická olympiáda – kategorie B a C

Ve dnech 8.–14. 10. se konalo základní kolo Logické olympiády pro žáky tříd prima až kvarta. Úspěšným řešitelem této kategorie B je Jakub Mařas 3.A. Studenti středních škol absolvovali školní kolo Logické olympiády v týdnu 15. – 21. října. V této kategorii C se do krajského semifinále probojoval Josef Šedivý 1.B. V pátek 3. 11. se konalo krajské kolo na Fakultě informatiky a managementu v Hradci Králové. Jakub Mařas zvítězil a postupuje do celostátního kola, které se bude konat v Poslanecké sněmovně. Všem žákům, kteří se do této soutěže zapojili, děkujeme a blahopřejeme Kubovi a Pepovi k postupu do krajského kola. Kubovi přejeme hodně štěstí v celostátním kole.

Osvětim – Krakov

Dne 11. – 12.12. se koná zájezd do Osvětimi a vánočního Krakova. Cena 3100,-
Rezervační systém byl otevřen pro třídy maturitní a předmaturitní.
Návod na přihlášení najdete na Komens.
Platí pravidlo, že rychlost vyhrává.
Od 10.00 dnes bude spušten rezervační systém pro studenty 6.A
A podle volných kapacit uvolním systém přihlašování dnes odpoledne dalším třídám.
Zájezd je nutné zaplatit nejpozději do středy 8.11. Je to kvůli rezervaci do Osvětimi, kde chtějí platbu předem.

Přihlašovací kartičky vám vydají kolegyně Macháčková nebo Kosáčková.

Tuto středu ve 24.00 se přihlašovací systém uzavře a již nebudete mít možnost se dosatečně přihlásit.

Ve čtvrtek ráno musíme odeslat přesný jmenný seznam do Osvětimi. Proto na vše tak spěcháme.
Jakékoli dotazy mi pište na Komens.

HB

Sportovní burza

Rádi bychom vás pozvali na sportovní burzu, která je skvělou příležitostí prodat nebo koupit použité nebo nové sportovní vybavení a oblečení za výhodné ceny. Sportovní burza se bude konat v sobotu 11. listopadu  od 9 do 11 hodin v tělocvičně naší školy. Výběr věcí bude v pátek 10. 11. od 15,30 do 18 hodin. Výdej neprodaných věcí a peněz bude v sobotu po burze od 11 do 12 hodin.
Letáček na burzu naleznete zde:   Burza 23

Buďte ekologičtí a dejte věcem druhou šanci! Těšíme se na vás!