Biologie, chemie a fyzika v praxi

V úterý 12. 12. 2017 navštívila třída 4. A oddělení nukleární medicíny v nemocnici v Jilemnici. V první části exkurze seznámila studenty s historií radioaktivity, typy radioaktivního záření, zdroji záření a využitím při diagnostice různých onemocnění paní primářka L. Tylová.
Sami studenti byli zapojeni do diagnostikování chorob z prezentovaných obrázků. V další části exkurze byli studenti rozděleni do skupin, prohlédli si celé oddělení a plnili různé praktické úkoly. V radiolaboratoři mohli vidět a potěžkat si i zcela otevřený, ale již vyzářený, techneciový generátor. Dále si prohlédli scintilační kamery, na kterých se všechna vyšetření provádí, zkusili si změřit tlak, seznámili se s první pomocí a prakticky si vyzkoušeli kardiopulmonární resuscitaci. Poslední část byla věnována práci v laboratoři. Studenti se převlékli do jednorázového operačního oblečení a nabírali připravenými injekčními stříkačkami speciálně připravené nabarvené roztoky do zkumavek. Pojem nukleární medicína už třídě 4. A po této exkurzi není cizí, dovedou si představit co se skrývá za dveřmi tohoto oddělení a že tam kromě přístrojů pracují i velice příjemní lidé, kteří si na ně našli v předvánočním shonu čas. Děkujeme!!!

Kurz španělského jazyka

Od října probíhá na naší škole každou středu a čtvrtek výuka španělštiny.

Kurz vede lektorka Mgr. Zuzana Vykoukalová, studenti procvičují základy španělského jazyka a seznamují se nejen s reáliemi Španělska, ale i dalšími zeměmi, kde se mluví španělsky. Na únor je naplánována výuka s učitelkou španělštiny – rodilou mluvčí, která přijede  se studenty z Francie.

Zájemci o výuku mají ještě možnost do kurzu přistoupit.

Info: Mirka Trojanová

 

Mezinárodní setkání studentů v St.Marienthalu

Studenti GV se již tradičně zúčastnili mezinárodního setkání středních škol v St.Marienthalu, které proběhlo od 15. do 22.října.
Letošní setkání tematicky navázalo na to loňské, zaměřené na problematiku migrační krize v EU.
Studenti zpracovávali své postřehy a názory na toto téma v rámci rozdílných workshopů, od tvorby krátkého a dlouhého filmu, až po hudební a novinářskou skupinu.
Výsledky letošní týdenní práce a snažení studentů ve složení Thomas Toya, Bára Váňová, Daniel Halíř, Markéta Kebrlová, Tereza Řádová a Jonáš Erlebach můžete zhlédnout na následujícím odkazu:
www.network-marienthal.eu
v odkazu INTERCULTURAL/HISTORICAL SEMINAR

Zapsal: J.Bareš

Ztvárni neviditelné! 25.-30.6.(2.7.), landartový seminář

Termín a místo: 25.-30.6., v případě zájmu je možné zůstat do neděle 2.7.; ubytování je zajištěno v Horském Domově (Strážné 157).

Program: většinu času budeme tvořit umělecká a „umělecká“ díla ze dřeva, kamene, barev, krajiny a dalších komponent. Témata načerpáme z krkonošské prózy a poezie českých a německých autorů.
Chystáme také přednášku sochařky a řezbáře o jejich řemesle, promítání filmů, čtení na dobrou noc z Útěku do Egypta od Otfrieda Preusslera a jiné radosti. A konečně když už tam budeme, projdeme po stráni s profesionálním průvodcem, který umí bezvadně vyprávět o tom, jak a proč právě tak se v horách žilo.

  • 1. a 2. července bude volnější program, v sobotu počítáme s celodenním výletem zakončený grilováním a na neděli připravujeme česko-německé bohoslužby a vernisáž vytvořených děl. Bude i koncert (skupina Augenblick – židovské písně)..

Polovinu účastníků akce tvoří mladí lidé z Německa, kteří za sebou mají rok dobrovolné práce v Čechách, ale čeština je pro ně stále je ještě trochu cizím jazykem, takže vše bude tlumočeno. Používáme tři jazyky, češtinu, němčinu a angličtinu.

Odborní lektoři: výtvarnice Kateřina Nováková Kašparová z podhorského města sochařů a řezbář Martin Spreiter z Bavorska.

Vedení: Ing. Jan Kirschner, sestra Stáňa Šimuniová, OSB

Cena za seminář: 1500,- Kč (25.-30.6.) / 1800,- Kč (25.6.-2.7.), do 26 let sleva: 750,-Kč.
(v ceně je zahrnuto i ubytování a strava) Přihlašování ZDE

S dotazy se obracejte na e-mail prateleherlikovic(zavinac)seznam.cz nebo na facebook akce.

Anglie 2017 – brožura

V rámci zájezdu do Velké Británie si studenti připravili informačního průvodce ve formě brožury. Každý student vytvořil jednu stránku s obrázkem a textem v angličtině.

Brožuru je možné stáhnout do chytrých mobilů nebo tabletů, které budou mít studenti sebou, a nebo vytisknout.

Brožura ke stažení

Během zájezdu studenti nafotí  témata, která vypracovali v brožuře. Obrázky se pak v brožuře vymění.

Studenti vrchlabského gymnázia v Berlíně 7.-8. 4. 2017

„Jen cestování je život, jako naopak je život cestováním.“ („Nur Reisen ist Leben, wie umgekehrt Leben Reisen ist.“) Jean Paul (1763 – 1825)

Zájezd je šťastně za námi, hodně obrazů a dojmů v nás, Berlín už není cizím pojmem.
Děkuji všem účastníkům a svým kolegyním za výbornou spolupráci a společnou radost z poznávání nového.
Podívejte se na fotky pana Libora Palečka: foto zde

a ještě videjko: https://www.youtube.com/watch?v=o1-jYTlho7o&t=11s

Program zájezdu do Berlína 7.-8.4.2017

 JSOU TŘI VOLNÁ MÍSTA!!!

pátek 7.4.

5.50 – sraz účastníků na parkovišti před Penny (vedle gymnázia), vybírání potvrzení od rodičů, předložení dokladu o pojištění, pasů nebo OP

6.00 – odjezd (trasa Liberec – Zittau – Cottbus – Berlin); v autobuse informace do mikrofonu o tom, co uvidíme (žáci se na tom budou podílet)

12.00 – předpokládaný příjezd do Berlína; rozdělení na 2 skupiny:

Celý příspěvek

Zájezd do Berlína

Gymnázium Vrchlabí pořádá (hlavně pro němčináře) ve dnech 7. – 8. 4. 2017 poznávací zájezd do Berlína. (Program zájezdu bude ještě upřesněn.)

Předběžná cena: 2000,-Kč (autobus, 1 nocleh, 1 snídaně, 1 večeře, 1 lunchpaket, 1 celodenní jízdenka na místní dopravu).

Přihlášky se zálohou 1000,- Kč v pátek, úterý a ve středu od 9.25 v kabinetě němčiny.

Hana Jüptnerová, tel 737 340 939,  hana.juptnerova@centrum.cz

Zájezd do Anglie – jaro 2017

Vážení rodiče a studenti. Naše gymnázium připravilo zájezd pro 45 studentů. Jedná se o poznávací zájezd do severovýchodní Anglie (centrum York) s ubytováním v rodinách a s návštěvou univerzitního města Cambridge a následně Londýna ve dnech 30. dubna – 7. května 2017. Cena zájezdu je 10 190.- pro studenty do 18 let. Pro starší studenty je cena 10490,- Předpokládané vedlejší výdaje za vstupy do muzeí a historických památek jsou max. 70,- liber. Zájemci si mohou přijít pro podrobný program zájezdu a následně se přihlásit. Na začátku prosince dostanou k vyplnění závaznou přihlášku a do 20.12. je třeba zaplatit zálohu 3000,- Do 15.2.2017 je třeba zaplatit 2. zálohu 3000,- Kč a v dubnu zbytek. Základní informace mohou poskytnout vyučující anglického jazyka nebo organizátor zájezdu Hana Brožová – email: brozovah@gymvr.cz nebo v době školního vyučování na tel: 499421584.

Adaptační kurz 1.B

adaptak1b
Již druhý rok díky finanční dotaci Královéhradeckého kraje v rámci primární prevence byl realizován program organizací Společně k bezpečí.
V rámci prevence se oba první ročníky na začátku školního roku zúčastnily adaptačního výjezdu. Cílem byla nejen prevence společensky negativních jevů, ale také vytvoření nového třídního kolektivu a utváření osobnosti studenta.
V listopadu byl realizován program pro první, druhý, třetí a čtvrtý ročník osmiletého studia.
Pro třídy 1. A a 4. A v rozsahu tří vyučovacích hodin a 2. A a 3. A v rozsahu čtyř vyučovacích hodin.
Obsah programu byl přizpůsoben jednotlivým ročníkům a lektorka se snažila reagovat na aktuální situaci ve třídě.
Studenti se zabývali otázkami drog, závislostí, zdraví, trestní odpovědnosti, mezilidských vztahů..
Během programu měli také možnost poznat sebe a něco se dozvědět o druhých. Proto by tento program mohl být realizován i v roce následujícím.

Program prevence ve školním roce 2015/16

krajV letošním školním roce byl díky finanční dotaci Královéhradeckého kraje v rámci primární prevence realizován program organizací Společně k bezpečí.
V rámci prevence se oba první ročníky zúčastnily adaptačního výjezdu. Cílem bylo vytvoření nového třídního kolektivu, utváření osobnosti studenta, prevence společensky negativních jevů.
Další část programu byla určena nižším ročníkům gymnázia, kdy každá třída prošla čtyřmi hodinami přímé práce s vysokoškolsky vzdělaným pedagogem v oblasti sociálně patologických jevů.
Obsah programu byl přizpůsoben jednotlivým ročníkům. Témata se týkala drog a závislostí, zdraví, životních hodnot, právního vědomí, trestní odpovědnosti, mezilidských vztahů…. . Studenti se zapojovali do diskuze, vyjadřovali svoje pocity, postoje a zkušenosti. Při závěrečném hodnocení byli spokojení.
Vzhledem k dosavadním pozitivním zkušenostem doporučujeme, aby tento program mohl být realizován i v roce následujícím.

Umělecký kurz v Želivi

V pátek 3. 6. 2016 začal v Želivi druhý ročník uměleckého kurzu pod názvem Sen noci/ Nesen nenoci, který s námi tradičně pořádalo Gymnázium Havlíčkův Brod a nově také gymnázium Školská 7 ve Spišské Nové Vsi. Kurz byl rozdělen na výtvarnou, hudební a literární sekci, takže si každý umělec přišel na své. Tyto tři sekce byly navíc velmi úzce provázány nejrůznějšími happeningy nebo přednáškami. Největší zájem vzbudil vzpomínkový happening s obrazy Josefa Čapka nebo recitační pásma (Karel Šebek, Václav Hrabě)

Celý příspěvek

Studenti vrchlabského gymnázia se do ČR vrátili opět nadšení…

Ve středu 5. června ve 22:00 se vydal autobus se 33 studenty a 3 vyučujícími na výměnný pobyt do partnerského města Trouville sur Mer. Cesta byla obohacena navštívením katedrály v Reims (Remeši) a návštěvou místa, kde byl 11. listopadu 1918 podepsán světový mír (Compiègne). Ve čtvrtek v 19:00 studenti dorazili k Základní škole Charlese Mozina, kde na nás čekaly hostitelské rodiny.mont-saint-michel

Celý příspěvek

Zájezd do Vídně

Gymnázium Vrchlabí pořádá pro studenty s výukou německého jazyka zájezd do Vídně

22. 5. – 23. 5. 2016
odjezd: 22. 5. ve 13:30 z parkoviště Pennymarketu vedle gymnázia
příjezd: 23. 5. v pozdních večerních hodinách
cena: 950 Kč (jízdné, nocleh ve školním internátě v Dačicích, průvodce, vstupné na vyhlídkovou věž Donauturm)

program:
22. 5. navečer prohlídka Dačic, chvíle volna
23. 5. Vídeň: Donauturm, Hundertwasserhaus, okružní jízda městem (UNO City), prohlídka centra, podle zájmu návštěva přírodovědného muzea (zdarma) nebo některé obrazárny (zdarma), osobní volno, odjezd kolem 17:00

s sebou:

  • OP nebo pas, doklad o pojištění (zájemci o hromadné pojištění se přihlásí u vyučujících)
  • jídlo a pití
  • kapesné – na občerstvení, toalety, fakultativně na vstup na věž chrámu sv. Štěpána: do 14 let 2 EUR, starší 5,5 EUR
  • mobil

Přihlášky (zároveň s platbou) u vyučujících NJ.

Hana Jüptnerová, tel. 737 340 939, hana.juptnerova@centrum.cz

Nabídka především (ale nejen) pro němčináře mladší 15 let

Plakat_CZ _Gymnazium Vrchlabi (vic Textu)Česko-německý projektový týden společně s německými žáky v Zethau, na německé i české straně Krušných hor (15 míst)
1.–6. června 2016
Cena: 950 Kč (+ jízdné)
Bližší informace a přihlášky: Hana Jüptnerová, 737 340 939, hana.juptnerova@centrum.cz, nebo jiní vyučující NJ


Česko-německý workcamp a seminář pro studenty od 15 let „Spolu v pohybu“ (téma migrace)
společně s 15 mladými dobrovolníky z Německa
1.–9. 7. 2016
Strážné – Hořejší Herlíkovice (Horský domov)
Cena: 500 Kč (ubytování, strava, program)
Bližší informace a přihlášky: www.pratele-herlikovic.evangnet.cz nebo Hana Jüptnerová

Školní den třídy 3.A v čase předvánočním

IMG_3932IMG_3938

Ačkoli některé školy měly již vánoční prázdniny, my ze 3.A jsme si školní den užili také báječně! Navštívili jsme výstavu v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí, která se týkala ptáčků, čižby atd., zahráli jsme si zde hry spojené s tématem. Dále jsme navštívili útulek pro poraněná zvířátka a donesli jim něco dobrého na zub. V ambitu kláštera jsme shlédli výstavu betlémů a stihli také ochutnat různé odrůdy jablíček z klášterní zahrady v rámci malé výstavky. V zámeckém parku jsme si zazpívali koledy u nádherného betlému ze dřeva a příjemné dopoledne ukončili ochutnávkou doneseného cukroví a předáváním dárečků spolužákům. Všem přejeme příjemné svátky vánoční!

Oral history

Ještě k workshopu Oral history v Trutnově
O víkendu 6. až 8.11. tohoto roku jsem měl tu čest se zúčastnit, společně se třemi dalšími lidmi z našeho gymnázia, workshopu/semináře Oral history. A co si vlastně pod pojmem oral history představit? Jde o metodu učení historie při níž se obrazně řečeno potkáváte s historií přímo a ne jenom třeba prostřednictvím učebnice. Celý příspěvek