Den otevřených dveří

Vážení zájemci o studium, pokud nám to PES dovolí, tak bychom se s Vámi při Dni otevřených dveří rádi osobně setkali v průběhu ledna (termín včas stanovíme).

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Od 7. 12. se do školy vrátí další žáci

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

přesunem Česka do 3. stupně protiepidemického systému PES se od 7. 12. 2020 mohou v rotační výuce vrátit do školních lavic další žáci. Pokud nedojde k dalším opatřením, budeme v následujících týdnech učit takto:

týden od 30. 11. do 4. 12.
prezenční výuka ve škole – 1.A, 2.A, 8.A, 4.B
distanční výuka – 3.A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 1.B, 2.B, 3.B

týden od 7. 12. do 11. 12.
prezenční výuka ve škole – 3.A, 4.A, 5.A, 8.A,1.B, 2.B, 4.B
distanční výuka – 1.A, 2.A, 6.A, 7.A, 3.B

týden od 14. 12. do 18. 12.
prezenční výuka ve škole – 1.A, 2.A, 6.A, 7.A, 8.A, 3.B, 4.B
distanční výuka – 3.A, 4.A, 5.A, 1.B, 2.B

21. a 22. 12.
Dny boje proti Covidu

Náplní hodin TV budou vycházky nebo výuková videa, hodiny HV budou bez zpěvu.

Výuka je v prezenční i distanční formě povinná pro všechny žáky.

Pro žáky jsou také k dispozici prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Konzultace musí být předem domluvená.


Při pobytu ve škole musí všechny osoby dodržovat nařízená hygienická opatření:

1) Povinnost mít zakrytá ústa ústenkou, rouškou, šátkem, šálou, 2) povinnost opakované řádné dezinfekce rukou, 3) časté větrání tříd (doporučujeme žákům vzít si s sebou do školy teplejší oděv, okna mohou být otevřena pouze za přítomnosti vyučujícího!!!), 4) dodržování odstupu a nemísení tříd, skupin.

Ve škole během výuky bude probíhat opakovaná dezinfekce míst, kterých se žáci a pedagogové často dotýkají (zábradlí, kliky…). Ve třídách je aplikována permanentní dezinfekce.

O případných dalších změnách určených MŠMT nebo vládou budeme žáky a zákonné zástupce včas informovat.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

25. listopadu maturanti, 30. listopadu nižší gymnázium

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,
od 23. listopadu dochází k dalšímu rozvolňování opatření, která se také výrazně dotknou oblasti školství. Pro naší školu jsou v následujícím období důležité dva termíny: ve středu 25. listopadu se do prezenční výuky vrátí maturitní ročníky a v pondělí 30. listopadu přivítáme v lavicích žáky nižšího gymnázia (1.A – 4.A, rotační výuka). O návratu dalších tříd rozhodne MŠMT a MZČR.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Čtvrtletní třídní schůzky se nekonají

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci, vzhledem k současné situaci se třídní schůzky k prospěchu žáků v 1. čtvrtletí školního roku 2020/2021 nekonají. Informace o prospěchu naleznete v Bakalářích, třídní učitelé jsou s Vámi v kontaktu. Pokud máte jakýkoliv dotaz na učitele nebo vedení školy, využijte korespondenci v systému Komens. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Od 18. 11. 2020 jsou povoleny individuální konzultace žáků

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,
od 18. 11. dochází k postupnému rozvolňování opatření a kromě prezenční výuky 1. a 2. ročníků ZŠ jsou také povoleny individuální konzultace žáků na základních a středních školách. Většinou by se mělo jednat o konzultace žáků, kteří nemají dostatečné technické vybavení pro online výuku nebo je jejich konzultace s vyučujícím vzhledem k prospěchu nebo probíhajícímu distančnímu vzdělávání žádoucí. Výuka ostatních žáků probíhá dále distančním způsobem.

– SŠ: Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník).
– ZŠ: Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.
– O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

S domácími úkoly do přírody :)

Současná situace ve světě nás učí fungovat tak trochu jinak. Je to složité pro všechny věkové, ale i pracovní skupiny, a proto nás to nutí dělat věci jinak, než jsme byli zvyklí.

Učíme se z domu, pracujeme on-line a pohybu máme čím dál tím méně. Proto přicházíme s tímto projektem, jehož cílem je nás všechny dostat od počítačů, z domů zpět ven, do přírody.

Projekt spočívá v tom, že úkoly budete v rámci mezipředmětových vztahů přijímat a vypracovávat stejně tak jak jste zvyklí, ale forma jejich odevzdávání se bude lišit. Konkrétní učitel na konkrétní předmět vám zadá úkol, který vypracujete. Odevzdáte ho ale na místo, které bude nějakým způsobem předem definováno – fotografií, turistickým rozcestníkem, souřadnicemi, … K odevzdání úkolu budete mít vždy určený časový limit (např. 2 dny). V tomto časovém limitu budete muset vypracovaný domácí úkol dopravit (pěšky, vycházkou se psem, na kole, …) na stanovená místa. Bude jich víc, abychom zaručili dostupnost schránek většině našich studentů. Po dosažení časového limitu se všechny schránky vyberou a vaše vypracované úkoly obdrží zadávající učitelé. Ti je vyhodnotí a předají vám zpětnou vazbu přes Teams nebo Komens.

Samozřejmě se to netýká všech domácích úkolů, ale pouze některých!

Takto budou plnit zadané domácí úkoly postupně všechny třídy GYMVR.

 

Sportu a pohybu zdar!

TÝDEN VĚDY A TECHNIKY

Již 2. listopadu startuje Týden vědy a techniky AV ČR, největší vědecký festival v České republice. Letošní jubilejní ročník proběhne vůbec poprvé v online podobě. Na stránkách www.tydenvedy.cz můžete zdarma sledovat přednášky o tom, jak jednotlivá pracoviště Akademie věd ČR zkoumají epidemiologickou situaci a jak svou činností přispívají v boji proti koronaviru. Těšit se ale můžete i na přednášky o dalších významných výzkumech AV ČR či na online promítání snímků.