Americká akademie, šk. rok 2022–2023

Vážení rodiče, vážení studenti,

program Americké akademie na školní rok 2022–2023 představuje několik změn: jednoletý program přípravného kurzu bude probíhat víceméně stejným způsobem, jedná se o přípravu na systém práce, která čeká adepty anglického jazyka v průběhu případného následného čtyřletého studia.

Čtyřletý duální program nabízí vedle klasického studia na americký středoškolský diplom i možnost studovat v mírnějším tempu, se stejnými vyučujícími a se stejnou možností volby předmětů (i nově vytvořených zájmových kroužků); jde o možnost získat certifikát z daného (žákem vybraného) předmětu s menší objemovou i časovou náročností na žáka.

Ceny jednotlivých programů na následující školní rok jsou: Preparatory Course (žáci 3. A) – 10 000,- Kč, Duální program Certifikační (studenti 4. A a budoucí 1. B) 12 000,- Kč a Duální program High School Diploma (studenti 4.A a budoucí 1.B) 15 000,- Kč.

Do programu bylo možné se přihlásit u koordinátora AA při škole (Vrchlabí – Jaroslav Bareš, Hostinné – Zuzana Kočová) s vyplněnou přihláškou (viz odkaz níže) do 17. června 2022.

Pro studenty budoucí 1. B platí tato možnost až do konce září.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na školní koordinátory, či přímo na centrálu Americké akademie v Praze – www.americanacademy.com

DP_Prihlaska ke studiu

Začátek školního roku

Vážení žáci, vážení zákonní zástupci,

ve čtvrtek 1. 9. 2022 proběhne výuka formou třídnických prací v čase 7:45 – 8:45 hodin. Od 9:00 hodin se na venkovním hřišti uskuteční volejbalové utkání žáci vs. učitelé.

V pátek 2. 9. 2022 se vyučuje již dle rozvrhu pět vyučovacích hodin, tj. 7:45 – 12:20 hodin.

Těšíme se na Vás.

Zasloužené prázdniny

Za tým pedagogů Mgr. Jaroslava Nývltová

Po dvou covidových, na akce chudých letech jsme letošní rok využili na maximum. Zatímco na podzim jsme se pomalu vraceli ke starým dobrým pracovním návykům, po Novém roce jsme nastoupili do pomyslného akčního rychlíku a zastavili se až 27. června sportovním dnem.

V lednu až březnu absolvovalo pět tříd lyžařský výcvik. Krakonoš všem přál výborné sněhové podmínky a slušné počasí.

V dubnu pak začal skutečný fičák. Čtyři dny přijímacích zkoušek, maturitní písemné práce a didaktické testy, okresní a krajská kola předmětových soutěží a olympiád. Zapojili jsme se do TýDne bez odpadů, několik družstev připravilo projekty na Den Země na Střelnici. Vybraní studenti a třídy se zúčastnili Fokusu Václava Moravce, další se v rámci česko-polského projektu „Studenti rozvíjí potenciál Krkonoš“ zúčastnili dvoudenního setkání mladých fotografů na Rýchorách. Celý příspěvek

Erasmus

Erasmus+ – letos už podruhé

Ve dnech 14. – 18. 6. 2022 proběhla u nás ve Vrchlabí poslední, zato však dvojitá mobilita v rámci projektu Erasmus+. Navštívilo nás 34 studentů gymnázia v saském Brand – Erbisdorfu. Společně strávené dny byly naplněny rozličnými aktivitami. Testovali jsme naučnou stezku Patero zastavení s Marií Kubátovou, která je jedním z produktů celého projektu a bude časem zpřístupněna i veřejnosti, vyrazili na drsný horský trek z Černé hory do Vrchlabí, vyzvali naše přátele na beachvolejbalový zápas. Výčet našich aktivit by byl mnohem delší. Podstatnější jsou ovšem zážitky, které nám nikdo nevezme, a nová přátelství, jež pomáhají stírat hranice v rámci Evropy.

Radka Trejbalová
Fotografie 15. 6.
Fotografie 16. a 17. 6.

Sportovní den

Na závěr školního roku 2021/2022 se na naší škole uskutečnil sportovní den. Počasí nám přálo, tak jsme mohli využít venkovní sportoviště nejen v prostorách gymnázia, ale i v areálu Vejsplachy.

Pro děvčata VG jsme připravili turnaj v odbíjené, dívky z NG hrály přehazovanou. Chlapci si užili perfektní zázemí vrchlabského fotbalového hřiště, kde probíhal turnaj v malé kopané. V rámci vyplnění volného času bylo možné si vyzkoušet i další sportovní aktivity jako např. petanque nebo kriket.

Sportovní den si všichni zúčastnění náramně užili a teď hurá na prázdniny!

Studentské simulované zastupitelstvo

Možnost lépe se seznámit s regionální politikou, s fungováním městské samosprávy, podívat se na jednání zastupitelstva, vyzkoušet si roli zastupitele a také konzultovat své vize přímo se zastupiteli dostalo ve dvoudenním programu Studentské simulované zastupitelstvo obecně prospěšné společnosti Agora CE, spolufinancovaném z programu Evropské unie Erasmus+, více než 30 studentů ze šesti tříd vrchlabského gymnázia. Celý příspěvek

Setkání mladých fotografů

V rámci projektu „Studenti rozvíjí potenciál Krkonoš“ se ve dnech 26.–27. 4. a 7.–8. 6. 2022 uskutečnila na hřebenech Krkonoš setkání mladých fotografů z vrchlabského gymnázia a Kowar. V hledáčku fotografů byly Rýchory a oblast Malého Stawu s cílem „ulovit“ krásné a zajímavé záběry méně známých míst, a také se seznámit a spřátelit s kamarády z partnerských měst Vrchlabí–Kowary.  Že se skutečně jednalo o méně známá místa, potvrdil fakt, že obě oblasti navštívili mladí fotografové poprvé. Celý příspěvek

Shrnutí matematických soutěží

Matematické olympiádě byl nejlepší Jakub Mařas z 1. A, který byl 1. místo v okresním kole kat. Z6.

V Matematickém klokanu v našem okrese opět dominovali naši borci:

Kat. Benjamin: 1.–2. Adam Jindra, 3. Pavla Kutlvašrová oba z 2. A

Kat. Kadet: 2. Adéla Musilová 4. A, 3.  Antonín Vaňouček 3. A

Kat. Junior: 1. Daniel Mečíř 2. B, 3. Viktorie Lustyková 5. A

Celý příspěvek

American Academy — položka na stránkách školy

Vážení studenti, vážení rodiče,

zprávy a novinky týkající se American Academy jsem doposud řešil buď přes Komens nebo přes Chat v Teamsech. Nicméně se zdá, že Teamsy přestávají být aktuální, protože řada studentů si tuto aplikaci po ukončení covid online výuky smazala.

Na hlavní chodbě jsem umístil nástěnku s programem AA na školní rok 2022—2023. V případě jakýchkoliv dotazů se na mě můžete obrátit v době koordinační hodiny (středy od 14.00 do 14.45 v uč. 26), nebo kdykoliv během dne ve škole.

Nechal jsem vytvořit položku American Academy v oddílu Pro studenty, kam budu psát zprávy a oznámení pro studenty AA, či jejich rodiče, popř. zájemce o studium.

Exkurze 2. A a 1. A do IQ Landie v Liberci

V úterý 14. 6. jsme se studenty 2. A a částí 1. A vyrazili do IQ Landie v Liberci, kde měli objednané science show o sílách a oběd :). Studenti museli také vyplnit pracovní list. Všem se ve vědeckém parku líbilo a určitě se tam rádi vrátí, protože jsme ho ani nestihli projít celý a vše si pořádně vyzkoušet.

Celý příspěvek

Odevzdávání učebnic na nižším G

Milí žáci,
ve čtvrtek 23. 6. 2022 proběhne organizované odevzdávání učebnic patřících škole. Pracovní sešity si necháváte. 3. A si nechává angličtinu.
Veškeré učebnice odevzdáte NEPOPSANÉ a V ODPOVÍDAJÍCÍ MÍŘE OPOTŘEBENÍ. Zvláště upozorňuji na učebnice nové – Dějepis 1 a Chemie 8.
Matematiku a Motivate 1 a 2 odevzdáváte jednotlivým vyučujícím, kteří mi je následně předají.
Prosím všechny třídy, aby se dostavily do učebny číslo 21 dle rozpisu:
2. hodina — 4. A
3. hodina — 3. A
4. hodina — 1. A
5. hodina — 2. A
Žáci, kteří budou v daný den nepřítomni, mohou odevzdat učebnice dříve mně osobně nebo třídnímu učiteli, který mi je předá.
 

Program Americké akademie na školní rok 2022–2023

Vážení rodiče, vážení studenti,

program Americké akademie na školní rok 2022–2023 představuje několik změn: jednoletý program přípravného kurzu (Preparatory Course – pro současné žáky 3. A) bude probíhat víceméně stejným způsobem, jedná se o přípravu na systém práce, která čeká adepty anglického jazyka v průběhu případného následného čtyřletého studia.

Čtyřletý duální program nabízí vedle klasického studia na americký středoškolský diplom i možnost studovat v mírnějším tempu, se stejnými vyučujícími a se stejnou možností volby předmětů (i nově vytvořených zájmových kroužků); jde o možnost získat certifikát z daného (žákem vybraného) předmětu s menší objemovou i časovou náročností na žáka.

Ceny jednotlivých programů na následující školní rok jsou: Preparatory Course (žáci 3. A) – 10 000,- Kč, Duální program Certifikační (studenti 4. A a budoucí 1. B) 12 000,- Kč a Duální program High School Diploma (studenti 4.A a budoucí 1.B) 15 000,- Kč.

Do programu je možné se přihlásit u koordinátora AA při škole (Vrchlabí – Jaroslav Bareš, Hostinné – Zuzana Kočová) s vyplněnou přihláškou (viz odkaz níže) do 17. června 2022. Studenti budoucí 1. B mají tuto možnost až do konce září.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na školní koordinátory, či přímo na centrálu Americké akademie v Praze – www.americanacademy.com

DP_Prihlaska ke studiu

 

Sběr nepoužívaných mobilů

Máte doma nepotřebný mobil? Přineste ho do školy a vhoďte jej do nového sběrného boxu, který se nachází proti učebně č. 7.

Připojili jsme se k neziskovému projektu Remobil, který nepotřebné přístroje sbírá pro dobrou věc:

  • recykluje z nich staré kovy, plasty nebo sklo
  • dává práci lidem s handicapem
  • za každý mobil přispívá 10 korun na aktivity Mobilního hospicu Ondrášek, o.p.s.

Mobil si od vás vezmeme, předáme Remobilu a Nadace Kooperativy přidá ke každému odevzdanému telefonu dalších 10 korun na fungování Mobilního hospicu Ondrášek.

Věděli jste, že…

V ČR je v šuplících na 12 000 000 nepotřebných mobilů. Ty jsou přitom vyrobeny z kovů, které se dají recyklovat. Mobilní telefon obsahuje v průměru 24 miligramů zlata, a dokonce 205 miligramů stříbra. Kvůli 1 g zlata se musí vytěžit tuna horniny, nebo zrecyklovat 42 telefonů.

 

Vrchlabí bez odpadu ve filmu

Srdečně zveme účastníky i jejich přátele, kamarády a rodiny do kina Kartonka 1904 na časosběrný dokument Petra Ticháčka a jeho mladých pomocníků ve štábu o březnových TýDnech bez odpadu na vrchlabských základních školách a nižších ročnících gymnázia, i o tom, jak desítky týmů pracovaly na úžasných projektech a nápadech, jak snížit množství odpadu, který za námi zůstává.

Bude se promítat 14. a 15. června, vždy od 17:00 a 18:00.

Vstupenky jsou zdarma, ale je třeba se objednat už teď na www.kinovrchlabi.cz

Dlouho neváhejte, ať máte místo, protože je perfektní herecké obsazení!
 

GAU Hostinné

Pokud nevíte, co je to GAU v Hostinném, tak vám to určitě prozradí naši primánci. Ve šťastný den 13. 5. (pátek!!!) se vypravili s paní třídní a paní dějepisářkou na exkurzi za poznáním antických soch.

A že jim to šlo, o tom svědčí mravenčí práce a jejich hemžení mezi antickými veledíly, kdy s nadšením a maximálním nasazením vyplňovali pracovní list. Neměli to lehké, protože galerie byla znovu otevřena a některé sochy zmizely a jiné přibyly. Celý příspěvek

Exkurze 4. A — Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové

Ve čtvrtek 26. 5. jsme se vypravili se 4. A v rámci fyziky na exkurzi do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové. Počasí nám přálo, a proto jsme si prošli nejdříve kousek planetární stezky, potom jsme se malinko prospali při promítání hvězdné oblohy v planetáriu, a nakonec jsme si promítli Slunce dalekohledem ve hvězdárně.
 
Další foto od Ládi Perného zde.