Kroužek fyziky, biologie a robotiky

Ve čtvrtek 10. 9. proběhl první kroužek zaměřený na fyziku. Vyrobili jsme si vrtulku imitující semeno stromu a foukací origami raketu. Potom jsme si postavili jednoduché Lego roboty ovládané počítači.

Ve čtvrtek 17. září za nás zaskočí pan Blažek, který studentům v učebně č. 02 ukáže něco z Office 365 a potom se bude pracovat s roboty. Ve čtvrtek 24. září proběhne kroužek zaměřený na biologii s paní Volfovou. Při pěkném počasí se půjde asi ven 🙂

Opatření ve škole

Vážení zákonní zástupci, žáci,
kvůli zhoršující se epidemiologické situaci budou roušky povinné od 10.9. uvnitř budov v celé České republice. Ve škole se toto opatření týká společných prostor (chodby, šatny, toalety, jídelna). Proto Vás žádáme, aby od 10. 9. 2020 měl každý žák s sebou do školy minimálně dvě roušky. V okamžiku, kdy žák roušku při výuce sundá, je žádoucí, aby ji uschoval v igelitovém sáčku. Ve školní jídelně si žák roušku sundá až v okamžiku, kdy usedne k jídelnímu stolu.

Dále Vás žádáme, aby do školy nechodili žáci, kteří mají příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu, apod.). Pokud takového žáka identifikuje dohled při vstupu do školy, nebude žák do budovy vpuštěn. Pokud se u žáka projeví příznaky v průběhu vyučování, bude umístěn do izolační místnosti. V obou případech budete vyzváni k bezodkladnému vyzvednutí žáka ze školy. Snažíme se, aby se žáci příliš nemísili, u vchodů i ve třídách jsou umístěny nádoby s dezinfekcí. Třídy jsou průběžně ošetřeny permanentní dezinfekcí.

Pamatujte na pravidlo 3R – Ruce (důkladné a časté mytí rukou), Rozestup (pokud je to možné, udržovat předepsané rozestupy), Rouška (používání a dodržování pravidel ve společných prostorách).

Pevně věřím, že se situace nezhorší natolik, abychom museli přistoupit k dalším opatřením.

Přeji pevné zdraví a úspěšný začátek školního roku.

S pozdravem
Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Adaptační kurz 1.A v Kořenově – Příchovicích

Obrázek

Ve dnech 3. – 4. 9. se konal adaptační kurz prvního ročníku osmiletého gymnázia. Cestou na naučnou stezku Údolím Jizery jsme si „odskočili“ za krásnými výhledy na rozhlednu Kozákov. Odpoledne proběhlo v překrásném okolí naší základny, chaty Sovín, která nám snad byla šita na míru.  Na programu byly zejména seznamovací a sportovní hry, které si žádaly pevnou vůli i smysl pro humor a fair play. Pátek se nesl v duchu jemnější verze Ironmana. Naši nováčci prokázali, že jsou „kamarády do deště“. Pěší výlet na rozhlednu Štěpánka, Gordické uzle a bleskový gymnaziální kvíz v lese proto nemohlo nic ohrozit. Děkujeme všem za skvělou atmosféru, kterou vytvořili, moc jsme si kurz užily i my, „modrá“ a „červená“ 🙂

Veronika Rychtrová, Radka Trejbalová

 

 

Burza učebnic

… se uskuteční ve středu 9.9.2020
pro třídy 1B a 5A v učebně 21 od 13.15,
pro třídy 2B a 6A v učebně 22 od 14.00,
pro ostatní třídy bude burza v pátek 18.9.2020 od 13.15 v učebnách 21 a 22.
Učebnice na burzu noste kdykoli (NE o velké přestávce) s celým vaším jménem, třídou a cenou.
Noste prosím drobné.

Učebnice, které nepotřebujeme

Prosíme studenty, aby nám na burzu již nenosili:
Literatura na 4 roky, edice Maturita

Odmaturuj ze ZSV, staré (fialovo-oranžové) vydání.
Maturita Solutions – stará vydání
Jakékoli matematiky 1. a 2. vydání (napsáno vzadu v knize)
Jakýkoli zeměpis. V současné době máme Geografii 1,2,3,4.

Čítanky, které nejsou z edice Maturita

Změny ve školním řádu

Důležité změny ve školním řádu

1. Do školního řádu je zakomponována povinnost žáků vzdělávat se i distanční formou. 2. Pro žáky nižšího gymnázia platí zákaz používání mobilních telefonů po celou dobu vyučování (i o přestávkách). 3. Pro všechny žáky platí povinnost přezouvat se po celý školní rok. Další změny se žáci dozví od třídních učitelů.

Školní řád od 1. 9. 2020