O architektuře s architektkou Klárou Bittnerovou

 

Ve čtvrtek 23. května jsme studentům vybraných tříd představili inspirativní mladou architektku Kláru Bittnerovou z Bittner architects, se kterou jsme se seznámili na workshopech Akademie kreativního učení pořádaných Ciri Hradec Králové.

 

Úvodní přednáška o architektuře a urbanismu nám otevřela zcela nové obzory. Ukázala

šíři oboru a možnosti uplatnění a také potřebné schopnosti a dovednosti nutné pro výkon profese architekta.

 

V druhé hodině studenti konzultovali s architektkou vypracované projekty z Didaktického inkubátoru, kdy na základě zadání navrhovali změny v interiéru i exteriéru školy. Za kreativní zpracování svých projektů sklidili velkou pochvalu.

 

Poté se vybrané skupinky studentů zamýšlely nad možným novým uspořádáním učebny výtvarné výchovy. Studenti živě diskutovali a hledali řešení, pokoušeli se postupovat a přemýšlet jako architekti.

 

Cenné rady si ze setkání s paní architektkou odnesli i budoucí ředitel a jeho zástupce.

 

Děkujeme Ciri za zprostředkování setkání, studentům za pozornost a kreativitu, Kláře Bittnerové za otevřenost a profesionalitu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Celý příspěvek

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacích zkoušek

Všichni, kteří stále přemýšlejí o tom, kam na střední, se mohou přihlásit do druhého kola přijímacích zkoušek. V maturitním oboru čtyřletého gymnázia nabízíme 11 míst, v oboru osmiletého gymnázia jedno místo. Ve druhém kole se žádné testy nekonají, využijí se výsledky z prvního kola.

Kritéria čtyřleté gymnázium

Kritéria osmileté gymnázium

20. 5. 2024

Luděk Rychtr 

Ze studentů badateli

Studenti historického semináře a další zájemci měli možnost se seznámit s oborem historické demografie. Dozvěděli jsme se, že žijeme v obzvláště badatelsky atraktivním prostředí, kde spolu sousedí populace s odlišným dopadem historických událostí. Našimi milými hosty byli přednášející z Fakulty humanitních studií UK, kteří aktuálně pracují na svém badatelském projektu v naší oblasti: doc.Mgr.Lenka Jakoubková Budilová, PhD. nás uvedla do problému a metod terénní antropologie a dlouhodobého sbírání dat v dané populaci, PhDr. Et Mgr. Petr Wohlmuth, PhD. do orální historie s důrazem na dosud nezohledňované mlčící skupiny v populaci a zaznamenání jejich svědectví a doc.PhDr.Jan Horský, PhD. do oboru historické demografie, tedy podrobnějšího poznání menší skupiny v rámci populace, jejíž specifika mohou ve velké statistice být setřena nebo pro to období statistická data nejsou. Vše bylo doplněno zajímavými příklady analýzy a interpretace dat. Po tomto uvedení do problematiky pomohli  také našim  studentům zformulovat vlastní badatelské otázky, na kterých budeme v dalších týdnech pracovat.

Tímto bychom také chtěli našim milým hostům poděkovat.

Vesmír pod nohama- doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D.

Poradce ministra životního prostředí a prezidenta republiky, půdní biolog, docent  Ladislav Miko nás dnes poctil svou milou návštěvou a přednášel nám o půdních organismech, o významu biodiverzity a hlavně o tom, jak je půda důležitá a jak s ní zacházíme. Vysvětlil v souvislostech, že jsme na samém pokraji funkčnosti půd, ale také jak můžeme půdě pomoci. Jaké jednoduché principy je nutné dodržet, abychom si udrželi zdravou půdu, která bude poskytovat dostatek potravy, ale také zadrží velké množství uhlíku, vody. Děkujeme moc za návštěvu a Váš čas, pane docente!

Náhled do přednášky v galerii.

Celostátní kolo Geologické olympiády 2024

Jedinečného úspěchu dosáhl Pepa Šedivý, který vybojoval úžasné 2. místo v celostátním kole Geologické olympiády. Velmi náročná soutěž probíhala 4 dny s centrem v Hořicích. Šlo o soutěž jednotlivců, ale i týmů sestavených z nejlepších studentů svých krajů. Kromě teoretických znalostí museli všichni prokázat také terénní schopnosti při zkoumání ve vybraných geologických lokalitách. Pepča se s královéhradeckým týmem umístil na krásném 3. místě! Za svůj individuální výkon si Pepča vybojoval postup na IESO (International Earth Science Olympiad) konané letos v Pekingu. Moc gratulujeme a přejeme mnoho krásných geologických zážitků a úspěchů!

Pražský maraton

V neděli 5. 5. 2024 jsme měli možnost okusit atmosféru opravdového Pražského maratonu, kde finálové kolo Juniorského maratonu bylo jeho součástí. Ze semifinálového kola postupuje pouze první, my jsme byli  na  4. místě a přesto jsme postoupili, protože ostatní družstva odřekla účast. V našem družstvu jsme neměli téměř žádné závodní běžce, ale tuto výzvu jsme nevzdali a vyběhli na trať maratonu, kde každý běžel úsek 4 km a poslední 6,195 km. Trať jsme absolvovali za 3 hodiny. Nebyli jsme první ani poslední, ale běželi jsme s nasazením a máme nezapomenutelný zážitek a krásnou medaili. Nadchlo nás to natolik, že někteří si chtějí v příštím roce zaběhnout trasu celého maratonu.

Děkujeme všem našim běžcům za jejich pěkné výkony a úsměvy, kterými nás celý víkend doprovázeli. 

Eva Volfová a Pavel Havlíček

Běžíme finále Juniorského maratonu

Svým rozsahem se Juniorský maraton stal největším běžeckým závodem pro střední školy v ČR. Ze semifinálových kol postoupí nejlepší týmy do finále, které se bude konat v rámci prestižního mezinárodního Maratonu v Praze 5. května 2024. Také naše družstvo se nominovalo do finále, ve kterém nás bude  reprezentovat Štěpán Suchomel, Matěj Ducháč, Magdalena Chrástová, Michaela Nyklová, Viktorie Dlouhá, Matyáš Kettner, Jan Setunský, Johan Kotyk, Jakub Doležal a Tony Tran. V neděli v 9 hodin se postaví na start tohoto obřího závodu 10 600 běžců z 93 zemí. Bude to určitě pro nás pro všechny obrovský zážitek a doufáme, že se v tomto davu neztratíme. Držte nám palce!

https://youtu.be/TZmdjbJKClc

 

DI: Den 3 – putování z Říma na konec světa a ještě dál

Třetí den didaktického inkubátoru se nesl v duchu dějepisu, zeměpisu, kolonizačních jazyků a Cristóbala Colóna. Jak se ze Španělska stala světová velmoc? Jak vzniklo slovo kolonizace? Kdo objevil Ameriku? Byl Ferdinand “zdvořilý” (Hernán Cortés) opravdu zdvořilý? A jak vypadá návrat bohů. Studenti dnes ztvárnili jeden z velkých příběhů dějin, který stále pokračuje. Vytvořili materiály fyzické i virtuální. Spolupracovali, soutěžili, malovali…

Didaktický inkubátor: Den 2

Druhý den projektu Didaktický inkubátor, který právě probíhá na vrchlabském gymnáziu, skončil. Za polovinu běžné denní pracovní doby studenti stihli opět pěkný kus práce. Dnes každý narýsoval svou kvadratickou funkci. Jedna skupina stihla dodělat úkoly z prvního dne, další 4 skupiny se pak zabývaly grafem kvadratické funkce. Studenti zjistili, že parabolický tvar má banán, lidská čelist, Golden Gate Bridge, logo společnosti McDonald´s. Navíc každá skupina napsala příběh ke svému tématu.

Jak se redakční skupině, která se zabývala dokumentací a vytvořením webu o Didaktickém inkubátoru na vrchlabském gymnáziu, podařila práce můžete posoudit sami ZDE. Jak vypadá zadání úkolů, se můžete podívat také: Zadání.

Didaktický inkubátor v 5. A a 1. B funguje

Didaktický inkubátor Miroslava Slowika z Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity Liberec je praktickou dílnou, ve které studenti 5. A a 1. B na vrchlabském gymnáziu stráví týden s metodou problémového vyučování.

Tento program je v souladu se Strategií 2030+, rozvíjí zejména klíčové kompetence k řešení problémů a digitální kompetence, ale je (snad) pro všechny zúčastněné i příjemným vybočením z klasické výuky.

Celý příspěvek

Den Země

Den Země oslavili studenti gymnázia i ostatních škol ve Vrchlabí úklidem města. Tato akce proběhla v rámci programu ,, Vrchlabí bez odpadu.” Potěšilo nás, že většina ulic, které jsme procházeli, byly poměrně čisté, nejhorší oblast byla kolem jatek a v uličkách za Kauflandem. Chtěla bych poděkovat všem studentům i učitelům, kteří se této akce zúčastnili, za pozitivní přístup a zlepšení životního prostředí v našem nejbližším okolí. 

Sportovec města Vrchlabí za rok 2023

Ve čtvrtek 28. 3. 2024 večer proběhlo na Střelnici slavnostní vyhlášení ankety Sportovce města Vrchlabí za rok 2023. Večerem provázel moderátor Petr Ticháček za přítomnosti nejvyšších představitelů našeho města – starosty Sobotky a místostarostů Plašila a Vávry. Tato anketa oslavila tímto večerem své desáté výročí existence a přišel i kouzelník.

Mezi vyhlášenými bylo i mnoho současných a bývalých studentů našeho gymnázia, protože bych nerad na někoho zapomněl, tak je raději jmenovat nebudu. Můžete je zkusit najít na fotografiích z akce např. od Zdeňka Horáka zde.

Nás nejvíce zajímalo naše družstvo z nižšího gymnázia, které bylo nominované za úspěch v krajském a republikovém přeboru škol v orientačním běhu. Nakonec bylo naše družstvo opravdu vyhlášeno mezi nejlepšími sportovními týmy. Bohužel, skoro všichni naši vyhlášení členové byli na sportovních soustředěních, takže jsme ocenění převzali a v pondělí 22. 4. jsme je společně s panem ředitelem předali našim studentům. Gratulujeme!

 

Výsledky Matematického klokana u nás v r. 2024

V pátek 22. 3. 2024 proběhla u nás na škole mezinárodní soutěž Matematický klokan. Účastnili se jí všichni přítomní žáci nižšího gymnázia a studenti vyššího gymnázia, kteří měli zájem.

 

  

První tři nejlepší z každé kategorie z naší vrchlabské části gymnázia:

Benjamín (1. a 2. A):1. Musil M., 2. Novák V., 3. Movchanskaya M. všichni z 2.A

Kadet (3. a 4. A):1. Mařas J. ze 3.A, 2. Movchanskaya S. a 3. Jindra A. oba ze 4.A

Junior (1. a 2. B, 5. a 6. A):1. Hůlková K. z 5.A, 2. Jindra A., 3.- 4. Munzar M. a Möhwald V. všichni tři z 6.A

Student (3. a 4. B, 7. a 8. A):1. Mečíř D., 2. Suchomel Š. oba ze 4.B, 3. Stehlík V. ze 7.A

Proti učebně č. 03 bude nástěnka s celkovými výsledky a také s řešením jednotlivých úloh. Všem uvedeným gratulujeme a mohou se těšit na drobnou cenu od SRPŠ.

Zajímavé porovnání s loňskými výsledky zde.

BASE CAMP ANEB Z 6. A SE STALY VÝZKUMNÉ TÝMY

Dnes jsme si užili vzdělávací workshop zaměřený na problematiku změn klimatu. Studenti se zapojili do deskové kooperativní hry BASE CAMP, v rámci které budovali vědeckou základnu, seznámili se s aktuální situací, zkoumali data a hledali optimální řešení pro získání co nejvyšší prestiže.
Hra nás velmi zaujala, přinesla mnoho nových poznatků a informací, ale také mnoho dotazů k dalšímu bádání 🙂
Děkujeme vzdělávacímu centru TEREZA za realizaci skvělého programu!
Hra zůstává ve škole, tak se těšíme na další badatele 🤩

MATBOJ, aneb zalíbil se nám nový formát soutěží!

Naši studenti nižšího gymnázia ( 2.A, 3.A a 4.A) se poprvé zapojili do týmové matematické soutěže Matboj, které se zúčastnilo celkem 55 tříčlenných týmů z Královéhradeckého kraje. V prvním kole týmy řešily 23 úloh za 60 minut a naši studenti vyřešili téměř všechny!
VYPOČÍTALI BYSTE TAKÉ JEDNU Z NICH? 😃
Dva vlaky jsou od sebe vzdáleny 200 km, jedou proti sobě, každý rychlostí 50km/h. Super moucha vyletí od jednoho z vlaků rychlostí 75 km/h proti druhému vlaku. V momentě kdy k němu dorazí, tak se otočí zpátky a letí zpět k prvnímu vlaku, kde udělá to samé. Takto to bude pokračovat dokud se vlaky nesrazí a mouchu nerozmáčknou uprostřed. Jakou vzdálenost nalítá moucha, než se vlaky srazí?

Pochvala pro účastníky krajského kola dějepisné olympiády

Gratulujeme Danieli Mečířovi ze 4.B, který i v náročném předmaturitním čase vybojoval vynikající 3.místo v krajském kole dějepisné olympiády v Hradci Králové. Za nižší kategorii získala 70 bodů Emilie Kaplanová ze 4.A. I když z toho nakonec bylo 8.místo, ve vyrovnaném souboji ztrácela na první umístění pouhé dva body a za to jí také gratulujeme.