Olympiáda FJ – školní kolo

Školní kolo olympiády z francouzského jazyka proběhne ve čtvrtek 15. února 2024 v dopoledních hodinách v učebně 22. Součástí školního kola je poslech, popis obrázku, rozhovor, případně monolog na vylosované téma. Přihlásit se můžete do středy 14. února do 14:00 u Mgr. Zábrodské a Mgr. Štolfové.

Kategorie:
VG II – 3.A a 4.A
SŠ – 5.A, 6.A, 7.A, 1.B

Bon courage et bonne chance!

Skvělé zprávy z okresního kola v olympiádě z českého jazyka

Ani v letošním roce se naši studenti v početné konkurenci studentů z ostatních škol neztratili. Ba právě naopak.

V kategorii pro mladší studenty se blýskly Emílie Kaplanová na 7. místě a naprosto excelentní Pavla Kutlvašrová, jež celou kategorii ovládla a i díky vynikajícímu slohu zvítězila!

V kategorii středních škol nás skvěle reprezentovali Anežka Klimentová, jež se umístila na děleném 7. až 9. místě, a Daniel Mečíř, který obsadil rovněž dělené 10. až 12. místo.

Děkujeme všem!

Za poklady trutnovského archivu

 

Dnes měli studenti dějepisného semináře možnost zúčastnit se exkurze do trutnovského archivu. Aby pochopili důležitost této instituce, mohli  navštívit depozitáře a na vlastní oči si prohlédnout bludiště regálů s uchovávanými archiváliemi. Mezi ty nejkrásnější určitě patří zakládající listina města Vrchlabí i s vyobrazením erbu a vlastnoručním podpisem císaře Ferdinanda I. Dohledat se zde ale dá i spousta dalších věcí: školní prospěch předků, majetkové poměry, fotoalba celých vesnic apod.

Ve druhé části exkurze studenti okusili roli badatele: obdrželi krabice dokumentů, povinné bílé rukavičky a konkrétní badatelské úkoly spojené s historií domu, kde bydlí.

Exkurze se vydařila a studenti získali cennou zkušenost pro svoje další studium, během kterého se mnozí z nich stanou v archivu stálými hosty.

Veliký dík na závěr patří panu vedoucímu oddělení Mgr.Romanu Reilovi a PhDr.Pavlu Zahradníkovi, PhD.  za průvodní slovo i přípravu badatelských úkolů.

 

Amorova pošta

plakát Amorova pošta, autor: Sofie Sturmová, 6.A

Jménem Studentského parlamentu Vás srdečně zveme k vyjádření lásky a vděku prostřednictvím Amorovy pošty.
Do poštovní schránky, kterou naleznete v prvním patře naproti kabinetu pana profesora Rychtra a pana profesora Šafránka, vhazujte psaníčka adresovaná jak studentům, tak kantorům. Psaníčka, prosím, čitelně označte jménem a třídou příjemce.

Za výrobu plakátu a krabičky vděčíme Sofče Sturmové, 6.A. Moc děkujeme!

Zeměpisná olympiáda – školní kolo

Na konci ledna se na naší škole uskutečnilo školní kolo Zeměpisné olympiády 2024. Přes 30 studentů napříč ročníky soutěžilo ve čtyřech kategoriích, v nichž museli prokázat své geografické znalosti, rychlou práci se zdroji i schopnost číst v mapách a kartogramech či kartodiagramech.

V kategorii A (1. ročník NG) zvítězila Adéla Baudyšová, na druhém místě se umístil Martin Teplý a třetí skončil Michal Svoboda (všichni 1. A). V kategorii B (2. ročník NG) se shodně na 1.-2. místě umístil Vojtěch Novák a Vladimír Kutlvašr (oba s plným počtem bodů!), třetí místo obsadila Michaela Wohanková (všichni 2. A). V kategorii C (3. a 4. ročník NG) zvítězila Marie Janovská z kvarty (Hostinné), na druhém místě skončila Zuzana Tomanová (3. A) a třetí byla Emílie Kaplanová (4. A). Konečně v kategorii D (střední školy) se na prvním místě umístil Vladimír Maševský (4. B), druhý byl Václav Černý (5. A) a na 3.-4. místě skončili Kamila Hůlková a Filip Hanuš.  

Všem studentům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v okresním kole (postupují vždy první dva studenti).

 

 

Vyhlášení biologické olympiády

V pátek o velké přestávce proběhlo vyhlášení školního kola biologické olympiády. Letos na témata “Host do domů, hůl do ruky” a “Lužní lesy”.
Děkujeme soutěžícím za účast gratulujeme všem na stupních vítězů a postupujícím do okresního kola:
kategorie A: 1. místo A. Vodnárková, 2. místo V. Mejsnarová, 3. místo A. Erlebachová
kategorie B: 1. místo J. Šedivý, 2. místo D. Mánek, 3. místo V. Mohwald.
kategorie C: 1. místo E. Kaplanová, 2. místo M. Kuříková
kategorie D: 1. místo O. Vališka, 2. místo A. Paukert, 3. místo Š. Michl
Učitelský sbor 🙂 : sdílené 1. -3. místo Jarmila Schubertová, Jan Krejčí, Jan Kletvík.
Děkujeme moc také za podporu Správě KRNAP, díky které měli soutěžící opravdu krásné biologické ceny!

O DofE s ambasadorkou Šárkou

Vstanou noví „Dofáci“?

Informace o tom, že se naše škola stala centrem DofE, jste se mohli dočíst na našich webových stránkách.

Dnes jsme udělali další krok. Ambasadorka DofE Šárka, která za námi přijela z Hradce Králové, na interaktivní přednášce seznámila studenty šesti tříd s obsahem programu neformálního vzdělávání Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE), vyzdvihla přínosy pro osobní rozvoj každého jedince a přidala postřehy a vlastní zkušenosti.

Setkání se neslo v přátelské atmosféře. Věřím, že mnozí ze zúčastněných již začali o možnosti zapojení se do programu uvažovat a brzy se stanou prvními „Dofáky“ na naší škole.

Těším se na vás. Přemýšlejte a kontaktujte mě. S novým pololetím bychom se pustili do práce.

Jaroslava Nývltová, koordinátorka a vedoucí DofE

       

STUDENTI STUDENTŮM ANEB 1. POMOC V PRAXI

👩🏻‍⚕️ Den s první pomocí se naší škole konal již podruhé a sklidil velký úspěch. Správně podaná první pomoc může zachránit lidský život a považujeme za důležité ho aktivně nacvičit!
,,Poskytnutí pomoci druhému člověku považujeme za úplnou samozřejmost, je to naše povinnost morální, ale i zákonná. Navíc nikdy nemůžeme vědět, kdy budeme první pomoc sami potřebovat, protože nečekaná zdravotní komplikace nebo úraz může potkat každého z nás, kdykoliv a kdekoliv.” říká Adéla Kühnelová, žákyně 3. ročníku oboru ošetřovatel.
Žáci oboru ošetřovatel připravili pro své spolužáky z vrchlabského gymnázia přednášku a několik stanovišť, prostřednictvím kterých předávali cenné informace o základech první pomoci. Na stanovištích si studenti 4. A mohli vyzkoušet resuscitaci na speciálních figurínách, obvazové techniky a transport pacienta.
,,V některých situacích stačí zavolat ,,rychlou” tedy pomoc od lékařů ze záchranné zdravotní služby. Někdy je potřeba zasáhnout – a v takových chvílích musíte umět správně vyhodnotit situaci a okamžitě reagovat tím nejvhodnějším způsobem, a proto se snažíme předávat naše zkušenosti dál.” doplňuje Adéla.
Děkujeme moc ošetřovatelům z Krkonošské gymnázium a SOŠ Hostinné, kteří pro nás celý workshop připravili! Díky patří také paní učitelce Martině Odlové, která s námi druhým rokem akci chystá a paní učitelce Evě Loukotové za pomoc s přípravou a organizací. Těšíme se zase za rok!
Foto: Matěj Voňka, Veronika Rychtrová

Lyžařský kurz na Benecku

Lyžařský kurz třídy 2. A začínal v neděli 14. 1. 2024. Ještě v sobotu bylo v okolí Hančovy Boudy téměř zeleno a pak to začalo. Krakonoš nám seslal tak pěknou sněhovou nadílku, vystřídal všechny druhy počasí a my měli snad nejkrásnější lyžařský týden této zimy.

Opět musíme poděkovat také skvělému zázemí a personálu Hančovy Boudy, kam se již několik let moc rádi vracíme.

Největší dík však patří všem zúčastněným žákům za jejich přístup, bojovnost a také sportovní výkony.

Celý příspěvek

Caravaggio – mistr temnosvitu

Dnes jsme se se třídou 6. A ponořili do raně barokní Itálie přelomu 16. a 17. století, abychom se seznámili s mistrem Caravaggiem osobně, s jeho divokým a nebezpečným životem, ale hlavně s jeho slavnými díly Vítězný Amor, Ukřižování svatého Petra, Hlava Medúzy,  Hudebníci, Bičování Krista, Smrt pany Marie a některými dalšími. Film velmi naturalisticky zobrazuje život malíře a lidí, se kterými se potkával a kteří se stávali tvářemi jeho svatých – prostitutky, žebráci, zoufalci, zločinci, prostě všemožnými lidmi na samém dně společnosti i s vlivnými mecenáši na samém vrcholu společenské hierarchie. Zajímavý je vztah katolické církve ke Caravaggiovi jako hříšnému a prostopášnému člověku, ale i ke Caravaggiovi jako nesmírně talentovanému malíří, který svými obrazy přitahoval lidi do kostela. Nás přilákal Caravaggio do kina Kartonka 1904 a určitě v každém z nás zanechal některé nezodpovězené otázky a momenty k opětovnému zamyšlení.

Poděkování

Chtěla bych touto cestou vyjádřit poděkování naší kolegyni Petře Šedivé jménem celé jazykové komise za zodpovědnou a sofistikovanou přípravu našich studentů a studentek na mezinárodní zkoušky Cambridge. Všichni účastníci zkoušek na úrovni B2 a C1 splnili testy ve všech jejich částech – poslech a porozuměním, use of English, čtení s porozuměním, slohová práce a ústní projev. Některé studentky dokonce překonaly testovanou úroveň a jejich znalost byla hodnocena na úrovni C2.
Za jazykovou komisi chci také pogratulovat úspěšným studentům a studentkám, kteří se na zkoušky opravdu svědomitě připravovali a ukázali snad cestu k jazykovému úspěchu dalším adeptům.

Zápis ze 7. schůze SPKGVR 2023/24

Dne 18. ledna proběhla schůze Studentského parlamentu, kde jsme projednávali například změnu pedagogického dozoru a úpravu stanov.

Náplň schůze:

  • Pobídnutí členů k aktivitě a přítomnosti na schůzích
  • Pobídnutí k práci parlamentu, např. dny se zaměřením (den bez batohu apod.)
  • Podnět: nedostatek odpadkových košů v prostoru šaten
  • Podnět: nefunkční dávkovač mýdla na pánských toaletách u kabinetu biologie

Zápis naleznete na nástěnce SP naproti kabinetu pana zástupce ředitele.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) na našem gymnáziu

V závěru loňského roku se naše škola přidala k DofE a stala se jedním z více než 300 center v České republice.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) je prestižní vzdělávací program pro všechny ve věku 14 až 24 let.

Program se zaměřuje na rozvoj osobnosti a charakteru.

Jeho pravidelné plnění posiluje kreativitu, odolnost a sebedůvěru prostřednictvím aktivit ve 4 provázaných oblastech na 3 možných úrovních-bronzová, stříbrná, zlatá.

Každý účastník si stanovuje svoje cíle pro následující oblasti a plní je za podpory vedoucího:

  • POHYB-slouží k rozvíjení fyzické zdatnosti,
  • DOVEDNOST-podporuje rozvoj osobních zájmů, talentů a praktických dovedností,
  • DOBROVOLNICTVÍ-aktivity zaměřené na vykonávání veřejně prospěšné služby bez nároku na finanční odměnu,
  • EXPEDICE-skupinová oblast, kdy vytržením z komfortní zóny účastník zažije nezapomenutelný zážitek.

Pokud chceš smysluplně trávit čas, rozvíjet svoji osobnost a charakter, získávat klíčové dovednosti pro budoucí studium a kariéru, pak je tu DofE právě pro tebe.

Podrobnější informace o projektu: https://dofe.cz/pro-rodice

 

 

 

Čerstvé diplomy z dějepisné olympiády

 

V okresním kole dějepisné olympiády na téma „Každodenní život a kulturní kořeny našich zemí od Cyrila a Metoděje po Jana Husa“ se studenti museli ponořit až k samým základům našeho státu a prokázat své znalosti mj. na poli heraldiky, zemědělství, numizmatiky, duchovních dějin či práce s písemnými prameny i s mapou.

V kategorii nižších gymnázií obsadila Emilie Kaplanová (4.A)  2.místo mezi třiceti účastníky z ostatních škol.

V kategorii vyšších gymnázií jsme měli na stupních vítězů hned dva soutěžící (oba ze 4.B): Matouš Kuřík obsadil 2.místo a Daniel Mečíř 3.místo.

Všem třem soutěžícím děkujeme a přejeme hodně sil při přípravě do krajského kola.

 

Biatlonový úspěch Evy Drhové

Studentka Eva Drhová z 1. B dosáhla vynikajícího výsledku na mezinárodních závodech v Novém Městě na Moravě. Jednalo se o 1. závod pod IBU, a to konkrétně IBU CER Cup NMnM s mezinárodní účastí. Závod se konal v termínu 28. 12. – 30. 12. 2023. První závodní den 29. 12. proběhl vytrvalostní závod se 4 střelbami (ležka, stojka, ležka a stojka) – starty individuální.
Evče se nepodařila 3. střelecká položka a dojela tak na 11. místě.
Druhý závodní den 30. 12. proběhl sprint se 2 střeleckými položkami (ležka, stojka) – starty individuální.
Evča na tento závod vyjela s čistou hlavou a to se odrazilo i na střeleckých položkách, kdy s dvěma chybami dojela do cíle třetí!  Moc gratulujeme a přejeme mnoho sportovních úspěchů na dalších závodech!

Krajské finále – SUBTERRA CUP 2024


Florbalový turnaj pod názvem SUBTERRA CUP má za sebou další kolo. Tentokrát se v Předměřicích nad Labem hrála krajská finále. Díky týmům z větších měst se hra dostala úplně na jinou úroveň. Začalo se více kombinovat, zrychlovat a objevovaly se také individuální florbalové dovednosti, které rozhodovaly často vypjaté zápasy. Přes silnou konkurenci týmů z Hradce Králové, Jičína a Náchodu se našim chlapcům nepodařilo postoupit ze skupiny a skončili na děleném 7. – 8. místě.

Děkujeme za skvělou reprezentaci školy a těšíme se zase příští rok!

Kolaborativní robot EDGAR od ABB

V úterý 9. 1. 2023 v Hradci Králové se naši studenti zúčastnili slavnostního podpisu memoranda o spolupráci mezi Nadačním fondem Škoda Auto a Královehradeckým krajem, který zastupoval pan hejtman. Naši studenti zde ukázali, jak umí pracovat s roboty na kroužku a hodinách informatiky. Při té příležitosti nám byl předán kolaborativní robot Edgar, kterého budeme využívat při naší výuce. Tento robot bude přístupný i okolním školám a stane se základem našeho technického centra. Je to součást naší dlouhodobé vize o spolupráci naší školy s místními firmami (Škoda Auto, Kablo, Hytos, WPJ). 

 

Anglická konverzační soutěž

Poděkování patří nejen všem studentům a studetkám, kteří se dnes účastnili společného kola anglické olympiády, ale i kolegům z Hostinného, kteří vytvořili spolu s našimi vyučujícími anglického jazyka fungující týmy. Práce to byla nelehká, protože mezi studenty a studentkami pozorujeme každý rok stoupající úroveň ve znalosti angličtiny, kdy rozdíly jsou naprosto minimální. Bohužel vyhrát mohou jen tři z každé kategorie.
V kategorii nejmladších studentů zvítězila Viola Mohwaldová a 3. místo vybojovala Maria Movchanskaya – obě ze 2. A.
V kategorii tercie/kvarta zvítězila Emilka Kaplanová – 4. A.
V kategorii starších studentů zvítězila Sára Šimůnková – 5. A.
Viola, Emilka a Sára budou reprezentovat naši školu na okresním kole spolu se studenty/studentkami z Hostinného, kteří obsadili 2. místo v každé kategorii.
Hodně úspěchů v dalším studiu angličtiny přeje tým angličtinářů.