Logická olympiáda

Studenti Krkonošského gymnázia si velice dobře vedli v Logické olympiádě. V kategorii B (prima – kvarta), která se uskutečnila od 8. do 14. 10., se účastnilo 53 žáků z naší školy a celkem se do soutěže zapojilo 16 876 řešitelů. Nejlepší řešitelé jsou:
1. Jindra Adam 1.A
2. Algerová Sylvie 3.A
3. Rousová Kateřina 4.A
4. Čížek Ondřej 4.A
5. Vlasáková Lucie 3.A
Tito jmenovaní jsou krajskými semifinalisty. 6. 11. je čeká další online test. Přejeme úspěšné řešení.
Všem studentům, kteří se zapojili do této těžké soutěže, děkuji za vynikající reprezentaci školy.

Od 14. 10. učíme všechny třídy distančně

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,
z rozhodnutí vlády ze dne 12. 10. 2020 přecházejí všechny třídy naší školy na distanční výuku. Je třeba následujících osm dní zvládnout. Poté nás čekají covidové a podzimní prázdniny a budeme věřit, že se od 2. 11. opět potkáme ve škole. V odkazu Rozvrh a suplování naleznete rozvrh hodin platný od 14. 10. 2020. Hodiny označené vpravo nahoře DisV budou probíhat online. Hodiny označené SamS jsou hodiny samostudia, do kterých budou zadávat vyučující samostatnou práci. Podle školského zákona je povinností žáků se vzdělávat i distanční formou, takže jsou všechny hodiny a aktivity povinné.

V případě technických problémů nás kontaktujte. Pokud se vám nepodaří do online výuky z technických důvodů připojit, kontaktujte třídního učitele. Jelikož bude síť zatížena, tak je možné, že nemusí hned vše fungovat také z naší strany.

Ve dnech 26. a 27. října 2020 je zakázána osobní přítomnost všech žáků ve škole, dle vyjádření MŠMT nebude povinná ani distanční výuka. V týdnu 26. – 30. 10. se tedy celý týden nebude vyučovat.

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat. Zařízení školního stravování je ve vztahu k žákům a zaměstnancům školy považováno za provozovnu, která neslouží veřejnosti. Je tedy možné, aby žáci a zaměstnanci školy konzumovali jídlo v prostorách jídelny.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Sportovní kurz v Jizerkách

Ve dnech 6. – 11. 9. 2020 proběhl v Bílém Potoce za krásného počasí sportovní kurz třídy 8.A + 4.B. Kurz byl zaměřen především na cyklistiku, při které studenti prokázali svoji zdatnost a neúnavnost při celodenním výletu, šikovnost a techniku při jízdě zručnosti, odvahu na singltrekových tratích a rychlost při časovce. Procvičili si i topografii a orientaci v terénu při orientačním a azimutovém závodu. Nechyběly základy střelby ze vzduchovky, turnaj ve volejbale ani důležitá rehabilitační a relaxační cvičení. Při noční hře vznikla úsměvná hudební a literární dílka. Zájemci měli možnost okusit ferratový výstup na Kočičí kameny. Navštívili jsme i celou řadu zajímavých míst např. státní hrad a zámek ve Frýdlantě, kostel Navštívení Pany Marie v Hejnicích, lázně a obří sud v Libverdě, osadu Jizerka, Protrženou přehradu, Černý vodopád a celou řadu vyhlídek. Na tento vydařený kurz budeme rádi vzpomínat a do krásných míst Jizerských hor se budeme určitě všichni rádi vracet.

Luděk Rychtr, Pavel Havlíček, Miroslav Šafránek a Eva Volfová

Schůzka se starostou města

V polovině záři jsem se poprvé v novém školním roce sešel se starostou města Janem Sobotkou, abychom si vzájemně představili plány města a školy v oblasti spolupráce a vzdělávání. V průběhu schůzky jsem prezentoval možnosti školy spojené s aktuální epidemiologickou situací, nastínil plánované změny v obsahu vzdělávání, které by měly vést žáky k dalšímu rozvoji, a seznámil pana starostu s projekty, které by škola ráda i za pomoci města realizovala.

Starosta města přislíbil škole plnou možnou podporu, přičemž jsme se dohodli na vzájemné součinnosti, pravidelné komunikaci, směrech budoucí spolupráce a stanovení Krkonošského gymnázia jako priority středoškolského vzdělávání ve Vrchlabí i v celém regionu.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Peníze z burzy

… se budou vyplácet od úterý 22/9 kdykoli kromě velké přestávky. Letos se prodaly knihy od 106 studentů za 32084,- Kč. Nejbohatší student utržil za svoje knihy 1650,- Kč. Pokud ještě máte doma nějaké knihy, přineste. Zájem je o DĚJEPIS 2,3,4 a starou LITERATURU – edice Maturita (používala se na 4 roky) – nově bereme.MATEMATIKY 3. a 4. ročník
Prosím, aby se ozvali i studenti, kteří maturovali až 4 roky zpět. Stále prodáváme některé jejich učebnice. NOSTE I DOMA ZAPOMENUTÉ UČEBNICE. STÁLE JE O NĚ ZÁJEM.

Roušky budou povinné i v průběhu výuky

Od pátku bude v celém Česku povinnost mít nasazenou roušku ve všech prostorách škol, a to i v průběhu vyučování ve třídách. Výjimku budou mít pouze první stupně základních škol. Školy mají také omezit hromadné akce.

Důkladně si přečtěte Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)!!!

Doporučený postup pro školy a rodiče

Algoritmus testování metodou PCR

 

Kroužek fyziky, biologie a robotiky

Ve čtvrtek 10. 9. proběhl první kroužek zaměřený na fyziku. Vyrobili jsme si vrtulku imitující semeno stromu a foukací origami raketu. Potom jsme si postavili jednoduché Lego roboty ovládané počítači.

Ve čtvrtek 17. září za nás zaskočí pan Blažek, který studentům v učebně č. 02 ukáže něco z Office 365 a potom se bude pracovat s roboty. Ve čtvrtek 24. září proběhne kroužek zaměřený na biologii s paní Volfovou. Při pěkném počasí se půjde asi ven 🙂