Burza učebnic

… proběhne v tomto časovém harmonogramu:

Středa 8.9. 1B/5A od 14.00 v učebně č. 21 a 2B/6A od 14.00 v učebně č. 22

Pátek 10.9. 3B /7A od 14.00 v učebně č. 21

Pátek 17.9. maturitní ročníky od 14.00 v učebně č. 21

Do té doby si můžete učebnice sehnat sami.

Pokud prodáváte učebnice na burze, nezapomeňte je opatřit svým jménem, aktuálním ročníkem vašeho studia a cenou, kterou požadujete.

Pořadatel burzy je oprávněn nevhodné nebo popsané (zejména jazykové) učebnice z burzy vyřadit. U předražených knih si vyhrazujeme právo jejich cenu snížit.

Učebnice pro žáky nižšího G

Učebnice a pracovní sešity budou žákům nižšího G vydány ze skladu učebnic v čtvrtek 2.9. Všichni žáci se v určenou hodinu dostaví do učebny č. 21.
2. vyučovací hodina – 1A
3. vyučovací hodina – 4A
4. vyučovací hodina – 3A
Žákům 2A budou učebnice a PS předány v pondělí 6.9. během 3. hodiny.
Upozorňujeme, že žáci jsou povinni používat na hodinách zeměpisu Školní atlas světa (Kartografie, pokud možno poslední vydání). Škola může zajistit hromadné zakoupení atlasů za cenu kolem 250,-Kč.
Atlasy k výuce dějepisu škola studentům půjčuje na hodině.
Každý žák by měl vlastnit také pravidla českého pravopisu.

Platba za nové pracovní sešity proběhne za spolupráce s třídními učiteli jednotlivých ročníků. Byla bych ráda, aby většina peněz byla vybrána do pátku 3.9.

Žáci, kteří na našem G již studovali, zaplatí za poškozené učebnice z loňského roku.

Začátek školního roku

Vážení rodiče, milí žáci,

škola začne 1. září v 7:45 v kmenových učebnách. Nejprve proběhne testování na Covid. Žáci, kteří budou mít s sebou potvrzení o očkování nebo o prodělané nemoci během posledních 180 dní nebo oficiální potvrzení o negativním testu, se testovat nemusí.

Otestované děti poté nemusí nosit roušku v prostorách své třídy. Ve společných prostorách roušku nosit musí. Žáci vyššího gymnázia nosí respirátor.

Pokud někdo odmítá testování, nemusí své dítě nechat otestovat. V tomto případě je potřeba napsat písemné prohlášení, ve kterém zákonní zástupci potvrdí, že dítě se nemá ve škole testovat. Dítě, které nebude otestované, však musí nosit roušku celý den bez výjimek.

Všichni žáci by s sebou první den měli mít přezůvky a zámek ke skříňce, případně psací potřeby.

Hezký zbytek prázdnin, Luděk Rychtr

Burza učebnic

… proběhne tradičně na začátku školního roku. Prosíme studenty, aby začali nosit učebnice již od 25.8. v době od 8.00 do 12.00 do našeho kabinetu. Učebnice musí obsahovat vaše jméno, aktuální ročník a cenu. Maturanti napíší do učebnice místo ročníku M. Jazykové učebnice nesmí být popsány. Takové učebnice ani neprodávejte studentům nižších ročníků. Učitel má právo nařídit její vygumování či zakázat její používání. Co se již neprodává: Maturita Sulutions (červená), Literatura z edice Maturita, staré Odmaturuj ze ZSV a Bi, staré zeměpisy (v současné době se učí podle geografie 1, 2, 3, 4).

Studenti, kteří se nezúčastní cyklistického kurzu, budou pomáhat burzu připravovat.

Procházka městem

Procházíte Vrchlabím a pozorujete, co je kolem vás za stavby, uličky a malebná zákoutí? Nebo jen tak město proběhnete? Určitě stojí za to zvednout hlavu a pozorně se dívat. Studenti dějepisného semináře si dnes prošli město s odborníkem nad odborníky – s panem Mgr. Jiřím Loudou.
Víte, jak vypadalo původní náměstí? Víte, kde se říká „nové město“? Kde stával pivovar? Kdy byl první hotel? Čím byla dnešní Konírna? Čím bývala dnešní Zámecká restaurace? A jak se obyvatelé Vrchlabí „vzbouřili“ proti rekatolizaci? Jak se usedlíkům za Gendorfa nechtělo stavět kamenné domy? A víte, že v centru města byla barvírna, špitál, výrobna ovocných šťáv a ovocných vín? A přímo přes Náměstí Míru vedl náhon k dnes již neexistujícímu mlýnu? Že v centru města byla městská jatka?
Vrchlabí je tajemné a zajímavé, má svoji skrytou historii. Žijeme tu a vy v něm studujete, a přesto toho víme tak málo.
Vřele doporučuji letní placené procházky městem. Pro mnohé je Vrchlabí rodným městem, a my jsme přece patrioti! Vrchlabí není jen hokej a lyžování. I když dějiny obou sportů v tomto městě by jistě stály za nějakou další předášku.

V Mělicích jsme absolvovali kurz vodního lyžování.

Vodní lyžování v Mělicích proběhlo v rámci projektového dne mimo školu.

Pro svoji specifičnost je vodní lyžování považováno za náročný sport, ve kterém dochází ke komplexnímu posilování svalů celého těla.

Cílem bylo vyzkoušet tento netradiční sport a také tím odměnit našich 10 vybraných studentů za jejich přínos a aktivity spojené s propagací školy.

Každý ze studentů měl možnost absolvovat dvě jízdy. První jízda probíhala na širokých, stabilních lyžích, na kterých se získávaly základní zkušenosti. Ve druhé jízdě měli možnost vyzkoušet užší, slalomové lyže.

Pro úspěch byla nutná výborná koordinace, rovnováha a schopnost předvídat.

Všichni zúčastnění budou na tento den určitě rádi vzpomínat a to i díky fotografiím a videím, pořízených pomocí školního fotoaparátu a dronu.